Vet du egentlig hva delirium er?

Vrangforestillinger er en gruppe lidelser som kjennetegnes ved å gi pasienten et forvrengt syn på virkeligheten.
Vet du egentlig hva delirium er?
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 12 februar, 2024

Gjennom det syttende århundret, var konseptet av galskap basert på vrangforestillinger mer enn noe annet. Derfor, var det å “være gal” lik det “å ha vrangforestillinger” og omvendt. Nå for tiden, hvis vi ber noen beskrive deres ide av en “gal person” vil de kanskje si noen som tror han er Napoleon. Eller som sier at han var forfulgt av marsboere. De har delirium, eller akutt forvirring.

Med andre ord, selv om vi har fått et bredere syn av mentale problemer, fortsetter delirium å være en del av stereotypen. I tillegg fortsetter det å være en av de diagnostiske kriteriene som tiltrekker mest oppmerksomhet. Etymologisk sett kommer ordet delirium fra det latinske ordet «delirare». Dette betyr å etterlate sporene som har allerede blitt skjært ut. Brukt i tankegangen, vil det bety å “tenke utenfor det som er vanlig”.

I kirkespråk betyr delirium “å fantasere, å forstyrre fornuft”. I hverdagsspråk, er delirium et synonym for galskap, ufornuft, eller tap av virkeligheten.

“Et spørsmål som av og til torturerer meg er: er jeg gal, eller er andre gale?”

– Albert Einstein-

Den best kjente definisjonen for delirium er gitt til oss av Jaspers i hans Generelle Psykopatologi (1975). For Jaspers, var vrangforestillinger falske bedømmelserDe er karakterisert av at personen opprettholder dem med stor overbevisning. Så de er ikke påvirket av opplevelser eller bevis som vil være unektelig for de fleste av oss. I tillegg, er deres tro ofte umulig.

For å identifisere en vrangforestilling, må vi tenke på nivået hvor opplevelsen møter følgende punkter:

 • De opprettholder deres tro med absolutt overbevisning.
 • Pasienten opplever det som åpenbar sannhet, med stor personlig overskridelse.
 • De vil ikke la deres tro bli modernisert av fornuft eller opplevelse.
 • Troen er fantastisk eller minst umulig.
 • Troen er ikke delt av andre medlemmer av den sosiale eller kulturelle gruppen.
 • Personen er helt okkupert av troen og synes det er vanskelig å unngå å tenke på eller prate om det.
 • Troen er kilden av subjektiv dårlig komfort eller forstyrrer den sosiale funksjonen av personen.

Kort oppsummert er vrangforestillinger karakterisert som svært komplekse. Kanskje det er derfor det er så vanskelig å definere dem.

Vrangforestillinger kan være vanskelig å definere

Hvilke typer av delirium eksisterer?

En av aspektene som forskere har jobbet mest med er å klassifisere de ulike vrangforestillingene. Derfor har de klassifisert dem basert på formen de tar eller innholdet de har. 

Typer av vrangforestillinger ifølge formen

Fra formens ståsted, skiller forskjellen som er oppdaget vrangforestillinger inn i primære eller “sanne” forestillinger, og sekundære forestillinger.

Primære forestillinger

Primær eller sanne forestillinger har ikke deres opprinnelse i en tidligere lik opplevelse. Det betyr at deres opprinnelse ikke kan bli fastsatt. De er viktige fordi når de først dukker opp i bevisstheten av personen, vil det forklare en god del av alt som har skjedd med ham eller henne siden delirium startet.

Personen er ofte urovekkende klar over at det har vært en endring i meningen av hans eller hennes verden. Alt virker annerledes og endret. Denne endringen fører til forferdelige følelser som er vanskelige å beskrive og enda vanskeligere å forklare. Forklaringen er vanligvis ikke forståelig for en gjennomsnittlig person.

“Det er intet stort geni uten noe galskap.”

– Seneca-

Fire typer av primære vrangforestillinger har blitt postulert (Jaspers, 1975):

 • Vrangforestilt intuisjon. For eksempel, en pasient oppdager at et akronym for navnet hans, Emilio Albeniz de Darco, betyr “du er morderen av gud” på spansk. (Eres el Asesino de Dios)
 • Vrangforestilt oppfatning. For eksempel, en pasient, når han ser at navnet hans er skrevet på postboksen utenfor huset hans, “oppdager” at det hemmelige politiet har identifisert ham som samfunnets største fiende.
 • Vrangforestilt atmosfære. Dette består av å tro at verden har endret seg på en fin men alvorlig, forstyrrende måte som det er og vanskelig å definere.
 • Vrangforestilt minne. Dette består av den vrangforestilte rekonstruksjonen av et ekte minne. Eller når en pasient plutselig “husker” noe som helt klart er en vrangforestilling. For eksempel, hvis han “husker” at han er guds sønn.

Sekundære vrangforestillinger

Sekundære vrangforestillinger er psykologisk sett forståelig. De dukker opp som et resultat av pasientens forsøk på å forklare en unormal opplevelse.

For eksempel, en pasient har akkurat opplevd en hallusinasjon (han sier at han hørte en dyp stemme som snakket til ham, som om det var faren hans). Denne opplevelsen er svært rar og uvanlig. Derfor er det svært sannsynlig at ingen er overrasket hvis forklaringen som pasienten gir også er rar og uvanlig. Han vil kanskje, som eksempel, si at denne stemmen mener at han har blitt valgt av gud til å redde verden.

En tegning av en mann som er fanget

Typer av vrangforestillinger ifølge innhold

Innholdet av vrangforestillingene kan være svært variert og det er en vid variasjon av kategorier i denne typen av klassifisering. Her har vi samlet de mest brukte klassifiseringene, som foreslått av DSM.

Vrangforestillingen av å bli kontrollert

Subjektet tror at deres følelser, impulser, tanker, eller handlinger ikke er deres egne. De er et produkt av en rar og uimotståelig kraft. For eksempel, personen føler at de mottar kontrollerende meldinger gjennom TV-en deres.

Kroppsforestillinger

Denne kategorien henvender til kroppens funksjoner. For eksempel, pasienten vil kanskje tro at hjernen deres er råtten. Eller en kvinne vil kanskje tro at hun er gravid til tross for at tester beviser at hun ikke er det, osv.

Vrangforestilt sjalusi

Pasientene med denne typen vrangforestillinger er overbevist om at deres partner er utrotil tross for at det ikke er noe bevis på slik oppførsel.

“All overveielse av fantasi over fornuft er et nivå av galskap.”

– Samuel Johnson-

Vrangforestillinger av betydning

Disse vrangforestillingene antyder en overdreven vurdering av personlig viktighet, makt, kunnskap eller identitet. Det kan være religiøst, kroppslig eller en annen type. Et eksempel er en person som tror at han er Napoleon Bonaparte.

Vrangforestillinger av fattigdom

Personen tror at han har mistet eller vil miste alt eller nesten alt av hans materielle eiendom.

Vrangforestilte henvisninger

Personen tror at hendelser, objekter, eller mennesker nært hans miljø har en viss eller uvanlig følelse, vanligvis negativ eller nedsettende. For eksempel, en kvinne er overbevist om at radioprogrammer er rettet mot henne.

Ekstravagante vrangforestillinger

En falsk tro hvor innholdet helt klart er absurd og uten noe grunnlag for noe mulighet. For eksempel, en mann tror at da hans mandler ble tatt ut som barn, satte legen inn en enhet med koblinger hvor han kan høre stemmen til presidenten.

En gutt med vrangforestillinger

Nihilistiske vrangforestillinger eller Cotards syndrom

Dette handler om eksistensen av seg selv, av andre, og av verden. For eksempel “det er slutt på verden”, “jeg vil aldri ha en hjerne igjen”, eller “jeg trenger ikke å spise fordi jeg er tom”.

Vrangforestillinger av forfølgelse

Hovedtemaet av disse vrangforestillingene er at personen er angrepet, trakassert, bedratt, forfulgt eller et offer av konspirasjon. For eksempel, en pasient som tror at han blir jaget av FBI.

Vrangforestillinger av skyld

Pasienten føler seg skyldig og ansvarlig for all slags  fortvilelser. For eksempel, han tror helt klart at han er ansvarlig for all sult i verden.

Capgras syndromet

Pasienten tror at viktige mennesker i livet hans er blitt tilrevet av en bedrager, selv om de ser ut akkurat som de bestandig har gjort.

Erotomania eller Clerembault syndromet

Pasienten tror at noen er helt dypt forelsket i henne. For eksempel, en person som mener at prinsen av Spania er forelsket i henne.

Noen interessante tilfeller av vrangforestillinger

Personen med disse forestillingene er svær spektakulær og beryktet. På grunn av deres påfallende natur, blir de ikke ofte oversett. Derfor er det noen tilfeller som har blitt store nyheter. Her er noen få eksempler:

Tilfellet av “lille Nicolas”

Den unge Francisco Nicolas Gomez Iglesisas er på midlertidig frihet fordi han fremstod som en rådgiver for regjeringen og det Nasjonale Intelligenssenteret i Spania (NIC). Han brukte falsk dokumentasjon. Den kriminelle medisinske rapporten, beordret av dommeren under loven nummer 24 av Madrid, sier at han har “en ivrig, vrangforestilt idé av storhet”.

Mordforsøket av Ronald Reagan

Noen tror at John Hinckley Jr.s forsøk på å myrde Ronald Reagan var på grunn av en erotomanisk illusjon eller vrangforestilling av kjærlighet. Hinckley trodde at døden av presidenten ville føre til at skuespilleren Jodie Foster ville si offentlig hvor mye hun elsket Hinckley.

Filmer reflekterer også flere vrangforestillinger. Her er to av dem:

Take Shelter (2011)

I denne filmen, blir en normal far livredd for at en mulig apokalypse uten noen rasjonell forklaring for denne frykten.

En av to filmer som bruker vrangforestillinger

The Witch (2015)

Denne filmen følger livet til en nord-amerikansk familie. De flyttet til en isolert bosetning i skogen for å begynne et nytt liv. Konflikten mellom nærværet av en heks nær bosetningen og den sterke religiøse troen til familien fører gradvis til en del vrangforestillinger.

Som vi har sett gjennom denne artikkelen, er delirium en kompleks konstruksjon som kan omhandle flere delte karaktertrekk. På den andre siden, demonstrerer vrangforestillinger den kreative kraften sinnet vårt har og dets behov for å gi sammenheng til virkeligheten det oppfatter. Mange vrangforestillinger er de mest trolige forklaringene som en person har for deres hallusinasjoner.

Bibliografi

Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (Eds.) (2008). Manual de psicopatología (2 vols.), edición revisada. Madrid. McGraw-Hill.

American Psychiatric Association (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Editorial Médica Panamericana.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.