Tilstanden vrangforestillingslidelse: Symptomer og behandling

Les alt om vrangforestillingslidelse i denne artikkelen!
Tilstanden vrangforestillingslidelse: Symptomer og behandling

Siste oppdatering: 03 november, 2020

Tilstanden vrangforestillingslidelse er hovedsakelig preget av minst en måned med vrangforestillinger. På 1600-tallet refererte begrepet galskap stort sett til vrangforestillinger. Følgelig var det å være “sinnssyk” det samme som å ha vrangforestillinger og omvendt. Hva er egentlig en vrangforestilling?

Den mest kjente og mest siterte definisjonen finnes i Karl Jaspers Allgemeine Psychopathologie (1975). Han beskrev vrangforestillinger som falske og umulige troer som holdes med en urokkelig overbevisning som ikke kan påvirkes av erfaring eller bevis.

For å identifisere en vrangforestilling, så må du vurdere i hvilken grad opplevelsen oppfyller følgende kriterier:

 • Personen holder fast ved sin tro med absolutt overbevisning.
 • De tror at sannheten er helt åpenbar for alle.
 • Verken rasjonalitet eller erfaring endrer deres tro.
 • Troen er ofte bisarr eller i det minste høyst usannsynlig.
 • De andre medlemmene av den sosiale eller kulturelle gruppen deler ikke den troen.
 • Personen er bekymret for sin tro, og det er vanskelig for dem å tenke eller snakke om den.
 • Deres tro er en kilde til subjektiv nød og forstyrrer deres sosiale og personlige liv.

Som du kan se, er vrangforestillinger konseptuelt kompliserte. Som et resultat er det vanskelig å få dem til å passe inn i en enkelt definisjon. Hvis du ber en tilfeldig person på gaten om å beskrive en “sinnssyk” person i dag, så vil de sannsynligvis beskrive noen som tror at de er Napoloen eller som tror at romvesener prøver å få tak i dem.

Tilstanden vrangforestillingslidelse

Hva er tilstanden vrangforestillingslidelse?

Når folk tenker på vrangforestillinger, så tenker de ofte på schizofreni. De er imidlertid to helt forskjellige lidelser.

En psykolog vil ikke diagnostisere en pasient med tilstanden vrangforestillingslidelse hvis personen noen gang har oppfylt DSM-5 diagnostiske kriterier for schizofreni. Bortsett fra den direkte virkningen av å ha vrangforestillinger, så kan forverringen av den psykososiale funksjonen være mer begrenset enn ved andre psykotiske lidelser.

Noen med tilstanden vrangforestillingslidelse oppfører seg ikke på en merkelig eller ekstravagant måte. DSM-5 presiserer også at pasientens vrangforestillinger ikke kan tilskrives bivirkninger av narkotikamisbruk (dvs. kokain) eller andre medisinske tilstander (for eksempel Alzheimers sykdom). Legepersonell må også utelukke andre psykiske lidelser som bedre vil forklare symptomene (som dysmorfofobi eller tvangslidelse).

DSM-5 diagnostiske kriterier ved vrangforestilling

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) inneholder følgende diagnostiske kriterier for vrangforestillingslidelse:

A. Tilstedeværelse av en eller flere vrangforestillinger med en varighet på en måned eller lenger.

B. Diagnostiske kriterier for schizofreni har aldri blitt oppfylt. Merk: Hallusinasjoner, hvis de er til stede, er ikke fremtredende og er tydelig tematisk relatert til vrangforestillingstemaet (f.eks. følelsen av å bli infisert med insekter er tilknyttet infestasjonsillusjoner).

C. Bortsett fra virkningen av vrangforestillingen(e) eller dens forgreninger, så er ikke pasientens funksjon betydelig svekket, og atferden er tydelig ikke bisarr eller merkelig.

D. Hvis maniske eller alvorlige depressive episoder har oppstått, så har disse vært korte i forhold til varigheten av symptomene på vrangforestillinger.

E. Forstyrrelsen blir ikke bedre forklart av en annen psykisk lidelse, som tvangslidelse, og kan ikke tilskrives de fysiologiske effektene av et stoff eller medisiner eller en annen systemisk medisinsk tilstand.

En mann som sitter på gulvet

Hvilke typer vrangforestillinger finnes?

DSM-5 definerer også hvilke typer vrangforestillinger som finnes:

 • Erotomani. Mennesker med denne vrangforestillingen tror at noen er forelsket i dem.
 • Grandios. Noen med denne typen vrangforestillingen tror at de har et spesielt og ukjent talent eller kunnskap, eller at de har gjort et viktig funn.
 • Sjalu. Denne typen beskriver mennesker som har vrangforestillinger som dreier seg om at deres partner eller kjæreste er utro.
 • Forfølgelse. Mennesker med denne typen vrangforestilling tror at andre konspirerer mot, lurer, spionerer, forfølger, doper, ærekrenker, trakasserer dem eller hindrer dem i å oppnå sine langsiktige mål på en eller annen måte.
 • Somatisk. Vrangforestillinger er somatiske når de har med kroppsfunksjoner eller følelser å gjøre.
 • Blandet. Når folk har to eller flere av vrangforestillingene som er oppført ovenfor.

Behandling for vrangforestillinger

Tilstanden vrangforestillingslidelse er vanskelig å behandle. Helsepersonell foreskriver ofte antipsykotiske, antidepressive og humørstabiliserende medisiner for psykotiske lidelser. På samme måte bruker mange fagpersoner psykologisk terapi for å behandle det. Det er imidlertid fortsatt mye rom for forbedring.

En mann som er hos en psykolog

Foreløpig er det ikke en spesiell behandling for vrangforestillinger som gir betydelig bedre resultater enn andre. Inntil psykologer finner en spesifikk intervensjon som gir bedre resultater, så vil behandlingen for vrangforestillinger sannsynligvis være basert på de som anses å være effektive for andre psykotiske lidelser og psykiske helsemessige tilstander.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.