Tegn på depresjon hos menn

I et samfunn som forventer at menn skal skjule følelsene sine og være "sterke", kan det være vanskelig å oppdage og diagnostisere depresjon hos menn. Likevel er det viktig å forstå tegn på dette fordi de er noe annerledes enn andre vanlige symptomer du sannsynligvis er kjent med.
Tegn på depresjon hos menn
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 10 oktober, 2019

De mange menneskelige følelsene ser ikke forskjell mellom kjønn. Men, mange mennesker tenker at kronisk tristhet og depresjon kun påvirker kvinner. Noen ser på depresjon som et tegn på svakhet, og mange kobler feilaktig svakhet med kvinner. Depresjon hos menn er vanlig, men er ofte vanskelig å diagnostisere.

Selv i dag, med alt vi vet om psykologi og mental helse, er mennesker med depresjon fremdeles stigmatisert. Som en konsekvens, leter de etter måter å skjule eller undertrykke tristheten sin på. Dette kan være en av grunnene til at menn har en lavere forventet levealder, flere selvmord og blir oftere syk enn kvinner.

Sorg ble skapt for mennesker, ikke for dyr; men hvis menn oppmuntrer for mye til melankoli, blir de ikke bedre enn beist.”

-Miguel de Cervantes-

Disse antagelsene og stereotypene betyr at depresjon manifesterer seg annerledes hos menn, som er grunnen til at det er vanskeligere å oppdage og diagnostisere. Ofte innser ikke pasientene selv at de er deprimerte.

Tegn på depresjon hos menn

 Negativt selvbilde

Lav selvtillit sammen med følelser av skyld og utilstrekkelighet, kan indikere depresjon hos menn. Menn med depresjon er også ofte strenge med seg selv. Som en konsekvens, føler de seg ikke i stand til å håndtere enhver situasjon. Dette fører til frustrasjon og at de føler seg ubrukelige.

På den andre siden føler menn seg ofte mer selvstendige enn kvinner. De trenger uavhengighet, selv-besluttsomhet og frihet (Hankin, 2010; Liu and Alloy, 2010). Når de er deprimert, svekkes disse kravene og standardene. Selv om de ønsker å oppføre seg på en spesifikk måte, føler de seg ikke i stand til å gjøre dette, og ender dermed opp med å feile. Som et resultat føler de seg skyldige og blir svært selvkritiske.

depresjon hos menn

Depresjon hos menn: En følelse av tomhet og uvanlig oppførsel

Menn med depresjon lider ofte av en følelse av tomhet, som betyr at de føler de mangler noe på innsiden. Dette kommer ofte sammen med en dyp følelse av tap som de prøver å gjemme fra alle andre.

Menn med depresjon er emosjonelt ustabile, så de oppfører seg annerledes enn de vanligvis ville gjort. Dette får dette dem til å føle at situasjonen er utenfor deres kontroll, som igjen får dem til å føle seg hjelpeløse. Det er en ond sirkel.

Noen symptomer på depresjon, som likegyldighet, lav selvtillit, og tristhet, er helt uavhengig av kjønn.

Økt sosial, seksuell eller arbeidsrelatert aktivitet

Et annet viktig symptom på depresjon hos menn er en flyktig oppførsel. Det er ofte at menn jobber mer, går ut mer, og har mer sex når de er deprimerte. Forholdene deres kan være overfladiske, og de hopper ofte fra en partner til den neste.

De gjør dette for å holde seg opptatt hele tiden. På den måten har de mindre tid til å tenke på tankene og problemene sine. Bennet et al (2005) mente at denne unnvikende taktikken har to mål:

  • Kognitiv. Alt handler om å holde seg opptatt for å unngå den lange listen av bekymringer og problemer
  • Emosjonell. Å gjøre andre ting, samt å holde seg opptatt minimerer følelsene av tomhet som kommer av depresjon.

Selvdestruktiv oppførsel og selvmord

Vanligvis har menn med depresjon en høyere sannsynlighet for selvdestruktiv oppførsel og selvmord.

De vanligste måtene menn med depresjon prøver å skade seg selv på, er med narkotika eller risikofylt sex. Menn deltar i denne typen oppførsel fordi de er sinte på seg selv. Problemet er at disse følelsene kan bli så ekstreme at det resulterer i selvmord.

Depresjon hos menn fører til negativt språk

Det er ikke ofte man ser menn gråte eller vise at de er triste. Symptomene er ofte mindre direkte enn hos kvinner. En måte man kan vise disse følelsen på, er gjennom å snakke pessimistisk om verden og seg selv.

Å bruke negativt språk når man snakker om humøret sitt er en mulig indikator på depresjon hos menn.

Det er ikke veldig sannsynlig at de vil si akkurat hva de føler, men de vil være skeptisk til alt (eller nesten alt). Menn med depresjon snakker ofte om hvordan alt blir verre og verre, og at bare dårlige ting venter på dem i framtiden.

mann med depresjon røyker

Likegyldighet, desperasjon, og et pessimistisk syn på fremtiden

Enda et tegn på depresjon hos menn er en mangel på interesse i aktiviteter eller arrangementer de brukte å like. Over tid vil de bli mer og mer likegyldig mot enhver aktivitet som ikke er absolutt nødvendig. De kan til og med begynne å se på ting som brukte å være morsomt som et slit. Menn med depresjon sover kanskje mer enn vanlig, ser TV i flere timer eller gjør andre ting som distraherer dem fra å tenke eller føle.

Hvis du ber dem gjøre noe utenom det vanlige, vil menn med depresjon bli irritert. Et annet tegn er at de ignorerer utseendet sitt. De slutter kanskje å barbere eller trimme skjegget ut av “latskap” eller slutter å bry seg om kroppen sin.

Å føle seg pessimistisk når det kommer til fremtiden er et annet vanlig tegn på depresjon hos menn. De bekymrer seg kanskje konstant for mangelen på muligheter for personlig utvikling eller andre forventninger som ikke passer sammen med målene deres. Alt dette skjer med deprimerte menn fordi de ikke har de personlige ressursene for å håndtere problemene og følelsene sine.

Mange forfattere mener imidlertid at pessimistiske tanker er en kombinasjon av konstant bekymring og en intoleranse mot usikkerhet.

Få dem til å innse problemene

Til slutt er det viktig å nevne at det vanskeligste når det kommer til depresjon hos menn, er å få dem til å innse det. Deres psykologiske motstand til å anerkjenne at de har depresjon, er veldig sterk. Noen ganger er det best å få dem til å innrømme at de har et problem, uten å sette depresjon som en merkelapp. Dette vil gi dem mot til å søke profesjonell hjelp.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.