Strategier for å utvikle adaptiv intelligens

Som Stephen Hawking sa, autentisk intelligens er den som kan tilpasse seg forandring. Dette er den slags tankesett vi må ha i disse vanskelige tider. I dag vil vi dele noen strategier for å utvikle adaptiv intelligens.
Strategier for å utvikle adaptiv intelligens
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Flynn-effekten er navnet på den mye studerte økningen i gjennomsnittlig IQ gjennom årene. Fra 1938 til 2008 anslår de mer optimistiske studiene at gjennomsnittlig IQ har steget mer enn 30 poeng. I løpet av det siste tiåret flatet disse tallene ut og begynte faktisk å falle. Mer alarmerende er kanskje at eksperter mener at vi mister noe som kalles “adaptiv intelligens”.

Ideen om at våre intellektuelle evner er redusert de siste årene er urovekkende og krever refleksjon. Kanskje det faktum at vi stoler for mye på teknologi, påvirker visse ferdigheter som problemløsing, kreativ tenkning, memorisering og til og med å finne veien uten Google Maps.

Robert J. Sternberg, Yale-professor, forfatter av den triarkiske intelligensteorien, og en av de mest fremtredende forskerne innen sitt felt argumenterer for at problemet går enda dypere. Han mener at vi mister muligheten til å utvikle nye strategier for å reagere og tilpasse oss endringer.

Kvinne ved havet.

Adaptiv intelligens og hvordan du kan utvikle den

Gjennom flere tiår har ideen om hva intelligens er og hvordan folk viser intelligens endret seg betydelig. I dag er intelligenskvotient eller IQ det mest utbredte verktøyet som brukes til å måle intelligens.

Det er også den kontroversielle og sterkt kritiserte teorien om mange intelligenser og ideen om at emosjonell intelligens er svært viktig. Hvilken teori er dermed riktig? Noen hevder at alle disse ideene er gyldige.

Når alt kommer til alt uttrykker mennesker intelligens gjennom kreativitet, problemløsende evner, fleksibilitet og måten vi forstår og svarer andre mennesker.

Professor Sternberg forklarer et veldig interessant aspekt av denne diskusjonen i essayet sitt Earth to Humans: Get with it or get out! Adaptive intelligence in the age of human-induced catastrophes. Han argumenterer for at tiden er inne for å omformulere dette konseptet og introdusere noe mer nyttig. Han foreslår noe han kaller adaptiv intelligens.

Bedre utdannet men med lavere IQ

Som vi nevnte i begynnelsen av artikkelen flatet Flynn-effekten ut i 2008. Etter det begynte den gjennomsnittlige IQ å falle. Blir vi dummere med årene? Svaret er sannsynligvis ikke så enkelt. Dr. Sternberg mener at vi kanskje har vært for fokuserte på undervisningsferdigheter som ikke er spesielt nyttige for moderne behov.

Med andre ord, dagens problemer kan kreve evner som ingen blir undervist i. Kanskje fraksjoner, ligninger, å kjenne navnene på alle elvene i Europa og hvilken konge som erobret Frankrike i 1415 ikke er spesielt nyttige for å løse klimaendringene.

Sternberg påpeker at vi ikke kan måle intelligens med en enkel test lenger, eller bare tenke på den når det gjelder IQ. Det er hele generasjoner av utrolig velutdannede mennesker som ikke har mye å tilby når det gjelder å løse disse mest presserende problemene. Det er virkeligheten vi lever i. Det eneste nyttige perspektivet akkurat nå er det som er en del av et konsept som egentlig ikke er nytt, adaptiv intelligens.

Adaptiv intelligens

Albert Einstein sa det, og Stephen Hawking gjentok det: Den eneste gyldige forestillingen om intelligens er evnen til å forandre seg. Det vil si at en intelligent person er en person som kan tilpasse seg endringene i miljøet på en innovativ måte, uansett hvor vanskelige disse endringene er. Det handler om å være klar over utfordringene vi står overfor for å kunne respondere på dem på en original og vellykket måte.

Adaptiv intelligens integrerer alle prosessene, kunnskapene, ferdighetene og dyktigheten som hjelper deg ikke bare å takle endring, men dra nytte av det og komme deg videre. Dette er utfordrende, ingen tvil om det.

Lyspærer.

Hvordan utvikle adaptiv intelligens

For å legge grunnlaget for adaptiv intelligens, må du på mage måter starte med rene ark. Dette innebærer en omformulering av mange ting du tar for gitt. Det innebærer også å ha et åpent sinn som er i stand til å være selvkritisk og klar over behovene, utfordringene og dynamikken i den nåværende konteksten.

Her er noen strategier du kan bruke for å aktivere din adaptive intelligens.

Slutt å bruke fortiden som referansepunkt

Alle har en fortid. Uansett hva historien din er eller hvilke erfaringer du har hatt, bør du forstå at ting som allerede har skjedd ikke kan være et nyttig referansepunkt. Det som skjer i dag er helt annerledes. Hvis du derfor baserer handlingene dine på fortiden, vil de sannsynligvis ikke være veldig nyttige i det hele tatt.

I stedet bør du fokusere på å bygge fremtiden ved å ta risiko og utvikle nye evner.

Ut med forventninger, inn med det usikre

Lineære tankemønstre og forventninger er ikke veldig nyttige lenger. Tanker som “Jeg kommer til å gjøre dette fordi jeg vet at dette vil skje og jeg kan løse det på denne måten” fungerer ikke. Du kan ikke ta noe for gitt lenger fordi det er så mye usikkerhet i verden.

Tiden er inne for å gi slipp på gamle tankemønstre og forstå at ting har endret seg. Den eneste veien videre er gjennom tilpasning. Vi bør presisere at tilpasning ikke betyr at du bare vil godta status quo. I stedet handler det om å forstå det du har å gjøre med for å transformere virkeligheten din.

Følelser, intelligens og intuisjon

Robert J. Sternberg inviterer leserne til å reflektere over noe viktig. Adaptiv intelligens må eksistere ved siden av kunstig intelligens. Teknologi vil spille en avgjørende rolle i livene våre, så vi må vite hvordan vi kan håndtere den.

Vi blir nødt til å finne måter å tilpasse oss en fremtid der informasjon er i stadig endring, og mange ting vil være automatiske takket være AI. Når det er sagt vil mennesker alltid ha en fordel i forhold til kunstig intelligens. Tross alt vil følelser, intuisjon og menneskelig dømmekraft alltid være uvurderlig.

Dette er de beste våpnene våre. Å vite hvordan vi kan kombinere vår intelligens med disse ferdighetene vil alltid gi oss en fordel, og det er derfor det er så viktig å tenke på måter å utvikle disse ferdighetene på. Tiden er inne for å fokusere på våre adaptive evner, slik at vi kan transformeres sammen med den stadig skiftende verden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Sternberg, R. J. (2019).  A theory of adaptive intelligence and its relation to general intelligence.  Journal of Intelligence, https://doi.org/10.3390/jintelligence7040023
  • Sternberg, R. J. (in press-a).  Adaptive intelligence.  New York: Cambridge University Press.
  • Sternberg, R. J. (in press-b).  Earth to humans: Get with it or get out! Adaptive intelligence in the age of human-induced catastrophes.  In A. Kostic & D. Chadee (Eds.), Current research in positive psychology.  Cham, Switzerland: Palgrave-Macmillan.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.