Psykofarmaka hos barn og tenåringer

Ifølge WHO, har det blitt vanlig å foreskrive psykofarmaka til barn og tenåringer.
Psykofarmaka hos barn og tenåringer

Siste oppdatering: 10 september, 2019

Psykiske sykdommer er en av de største epidemiene i det 21. århundret. Utallige statistikker viser den bekymrende økningen i inntak av anti-angst og antidepressive medisiner. Det som er enda mer skremmende, er imidlertid hvor vanlig det har blitt å foreskrive psykofarmaka hos barn og tenåringer.

Ifølge en studie utført av Verdens helseorganisasjon (WHO), økte antallet barn og tenåringer som er på psykiatriske stoffer drastisk mellom 2005 og 2012.

WHO sier at omtrent 20% av barn og tenåringer lider av psykiske lidelser eller sykdommer, og at omtrent halvparten av dem manifesterer seg før de blir 14 år. Dessverre forblir de ofte uoppdaget og ubehandlet. Det som er enda verre er at psykiatriske lidelser er en av hovedårsakene til sykdom og uførhet i vår unge befolkning.

Mange studier har vist at selv om psykiske lidelser har en genetisk faktor, spiller en persons miljø også en viktig rolle.

Mange faktorer kan øke risikoen for å lide av en av dem, spesielt i barndommen og ungdomsårene. Noen eksempler er familieproblemer som skilsmisse eller forlatelse, fysisk, psykisk eller seksuell mishandling, samt stress, rus, osv.

Du må også huske at dette er kritiske tider i en persons utvikling. Først og fremst bygger du personligheten din i løpet av barndommen, og denne perioden bestemmer til en viss grad hvordan voksenlivet ditt blir. Ungdomstiden er også en viktig periode som er preget av fysiske, emosjonelle og sosiale endringer.

Dette er grunnen til at forebygging og promotering av mental helse bør være en prioritet. Her er det også viktig å påpeke de beste miljøene for dette. Familien er det viktigste stedet å gjøre dette på, men skolen og det generelle miljøet spiller også viktige roller.

Ung jente tar pille

Psykofarmaka hos barn og tenåringer

Psykiatriske medisiner som bidrar til å behandle barn og tenåringer, bør alltid gå hånd i hånd med psykososial terapi.

Å behandle psykologiske lidelser med medisiner har blitt ganske vanlig. Terapi var tidligere den eneste behandlingen fordi den overveiende troen var at barns problemer var forankret i miljøet. Det var heller ikke nok studier om sikkerheten og effektiviteten til psykofarmaka hos barn og tenåringer.

Dette har endret seg de siste årene. Det er mye mer forskning på emnet. Det er imidlertid fremdeles vanlig å se medisiner som blir foreskrevet til unge mennesker uten riktig kontekst (medfølende bruk).

Man må huske på at når barn og tenåringer utvikler seg, er deres farmakokinetiske responser ikke de samme som hos voksne. Det samme gjelder nevrotransmisjonsprosessene deres, som er viktige når det gjelder psykiatriske medisiner. Med andre ord, er det farlig å komme med antagelser om medisiner hos barn og tenåringer, som faktisk er basert på studier av voksne.

De vanligste psykofarmaka-typene som blir foreskrevet til barn og tenåringer er:

 • Antidepressiva:
 • Antipsykotika:
  • Aripiprazol, asenapin, cariprazine, klozapin, osv.
  • Risperidon for behandling av autismelaterte atferdsproblemer.
 • Benzodiazepiner: 
  • Alprazolam, clobazam, klonazepam, diazepam, osv., for å behandle angstlidelser og søvnproblemer.
 • Psykostimulanter:
  • Metylfenidat (Ritalin) for behandling av ADHD.
Barn med vann og medisin

Risiko og fordeler ved psykiatriske medisiner hos barn og tenåringer

I 2004 anbefalte Spanish Agency for Medicine and Health Products at man unngår å bruke SSRI hos barn og tenåringer fordi det ikke har vist seg å være effektivt, i tillegg til at det øker risikoen for selvmordsrelatert atferd. I tillegg til det, har ikke en eneste SSRI blitt godkjent som antidepresjonsbehandling ved disse alderne.

I 2016 publiserte et team av forskere en fascinerende studie om antidepressiva-bruk hos barn og tenåringer i journalen The Lancet. De tok en systematisk gjennomgang og metaanalyse av alle essayene publisert om denne typen medisiner. De var i stand til å sammenligne effektiviteten til 14 typer antidepressiva for behandling av alvorlige depressive lidelser hos unge i alderen 9 til 18 år.

Resultatene var sjokkerende. Bare fluoksetin var mer effektivt enn placebo. Ingen av de andre antidepressiva-medikamentene hadde et gunstig forhold mellom risiko og nytte. I andre studier var noen av disse medisinene, som for eksempel venlafaksin, til og med knyttet til en høyere risiko for selvmord hos tenåringer.

Selv om disse resultatene kan gjøre deg bekymret, bør du ikke anse dem som den absolutte sannheten. Det trengs mer forskning på området, noe som er grunnen til at du ikke bør vente med eventuelle behandlinger. Hvert tilfelle er forskjellig.

Det viktige er å alltid følge legens instruksjoner, ettersom de er i stand til å vurdere forholdet mellom nytte og risiko ved hver potensielle behandling for pasientene sine.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Sánchez Mascaraque P. y Hervías Higueras P. (2019). Psicofarmacología en niños y adolescentes. AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2019. Madrid: Lúa Ediciones 3.0. 121-129.
 • Acosta-Hernández, M. E., Mancilla-Percino, T., Correa-Basurto, J., Saavedra-Vélez, M., Ramos-Morales, F. R., Cruz-Sánchez, J. S., & Duran-Niconoff, S. (2011). Depresión en la infancia y adolescencia: enfermedad de nuestro tiempo. Archivos de neurociencias, 16(3), 156-161.
 • Mollejo Aparicio, E. (2005). Psicofármacos en niños y adolescentes: revisión y situación actual. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (95), 141-150.
 • Cipriani, A., Zhou, X., Del Giovane, C., Hetrick, S. E., Qin, B., Whittington, C., … & Cuijpers, P. (2016). Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. The Lancet, 388(10047), 881-890.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.