Opplever menn og kvinner følelser på samme måte?

Opplever menn og kvinner følelser på samme måte?

Siste oppdatering: 01 juni, 2018

Etter at du har lest tittelen til denne artikkelen, vil du sikkert ha gått gjennom minnene dine og oppdaget at det er mange forskjeller i måten menn og kvinner oppfører seg på. Men, det viktigste er ikke hvordan hvert kjønn uttrykker seg selv. Det store spørsmålet er: opplever menn og kvinner følelser emosjoner på samme måte?

Forskning utført av Dr.Gottman konkluderer med at menn og kvinner opplever veldig lignende følelser, på tross av at det er ulikheter mellom hvordan de ulike kjønnene uttrykker følelser. Andre studier, utført ved Universitetet av Cambridge i England av Professor Cohen, oppdaget at mannlige og kvinnelige hjerner er oppsatt ulikt.

Mannlige og kvinnelige hjerner

Kvinnelige hjerner har koden for empati. Samtidig er mannlige hjerner er strukturert for forståelse og konstruksjon av systemer. Disse forskjellene blir mer synlige når barn vokser opp. Det er spesielt slikt etter puberteten når testosteronnivåene øker og skaper flere forskjeller.

Derfor er kvinnens hjerne mer forberedt på å lese uttrykk eller humør. Men, mannens hjerne har bedre evne til å se strukturer og systemer. Det betyr selvfølgelig ikke at menn ikke kan forstå menneskers følelser eller at kvinner ikke kan bygge strukturer. Det betyr bare at den mannlige og kvinnelige hjernen er mottagelig til visse aktiviteter. Det vil ta mer bevisst innsats for å gjøre det de ikke er så anlagt til å gjøre.

Par som står å holder sko

Kan du lære å uttrykke følelser?

Genetikk og omgivelser har nesten lik påvirkning på vår oppførsel. Vi kommer med en hjerne som er forberedt til å fange visse typer av stimuli. Men vårt miljø også gjør oss mottagelig mot en ting over en annen.

Våre forgjengere etterlater et merke på oss og hver generasjon som kommer. I de fleste samfunn, var det mannen som måtte dra for å jakte på mat og jobbe for familien sin. Selv om han følte smerte når han dro, måtte han gjemme sine følelser. Han måtte jo fylle rollen sin av maskulinitet i gruppen.

Dr.Fisher sa også at kvinner, på den andre siden, måtte bli hjemme og ta vare på barna deres. Derfor ble deres empati mer utviklet. De måtte være oppmerksomme for å kunne vite behovene til barna deres og familien.

Hjernen har blitt strukturert slik, kanskje ikke med følelse, men ved å måtte ha uttrykt følelser. I dag er ting annerledes, men ikke så ulikt i noen deler av verden. Vi har sett at folk gjør en innsats for å endre læringssystemet slik at det kan sikre flere likestilte muligheter. Flere barn blir lært om følelser, og følelsesmessig intelligens er sett på som en viktig kvalitet i unge mennesker.

Et par som har vin

Flere forskjeller i uttrykkelse enn i følelse

Vi kan konkludere med at selv om det er små ulikheter mellom den mannlige og kvinnelige hjernen, finner vi de fleste ulikhetene i hvordan vi uttrykker følelser. Ikke hvordan vi føler dem.

Det er forskjeller, men det vil bestandig være enda flere forskjeller innad gruppene selv. Det betyr at vi vil finne flere forskjeller mellom kvinner som en gruppe eller menn som en gruppe når det kommer til emosjoner og å uttrykke følelser.

Vi som voksne spiller en viktig rolle i læring. Og det er vårt ansvar å forsikre like muligheter for kvinner og menn. Vi må vurdere potensialet av den personen og ikke bruke ulikhetene til å rettferdiggjøre stereotyper og fordommer.

På denne måten vil vi alle kunne føle og uttrykke oss på samme måte. Vi kan miste ideen av at det å ikke uttrykke følelser betyr at vi er sterke. Men, det å vite hvordan å uttrykke dem er det som gjør oss menneskelige, til tross for om vi er menn eller kvinner.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.