Nevrobiologien bak alkoholisme

Hvordan påvirker alkohol hjernen vår? Dette er et spørsmål som nevrobiologien prøver å svare på. I denne artikkelen kan du oppdage hva ekspertene vet så langt.
Nevrobiologien bak alkoholisme

Siste oppdatering: 29 november, 2019

Akkurat som at det finnes nevroanatomiske og nevrofunksjonelle rammer for å forklare menneskelig atferd, har vi også nevrobiologien bak alkoholisme. I denne artikkelen vil vi forklare hva som skjer i hjernen til en person med alkoholavhengighet.

Alkohol er det mest brukte lovlige rusmiddelet. Det har en stor sosial og økonomisk byrde i samfunnet og er i stand til å forårsake både fysisk og psykisk avhengighet. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er 140 millioner mennesker i verden rammet av alkoholisme, og det er den femte vanligste årsaken til for tidlig død.

Det er mange sykdommer og tilstander som er forbundet med alkoholinntak, fra tuberkulose til HIV og infeksjoner. Så, hva skjer i hjernen etter man har drukket alkohol og, mer spesifikt, når man sliter med avhengighetDet er her nevrobiologien bak alkoholisme kommer inn.

Nevrobiologien bak alkoholisme forklart

Årsaken til og utviklingen av alkoholisme involverer et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og miljømessige faktorer.

De mest pålitelige indikatorene på at en person kan bli avhengig, er genetiske eller arvelige faktorer. Den medfødte disposisjonen et individ har for å lide av alkoholisme, står bak opptil 60 % av tilfellene.

Mann dekker til ansiktet

Fra et biokjemisk synspunkt, er risikoen for alkoholavhengighet knyttet til variasjoner i gener som koder protein som består av to bestemte enzymer: alkoholdehydrogenase og aldehydedhydrogenase.

I tillegg til den mulige arvelige opprinnelsen, foreslår forskere imidlertid andre potensielle nevrobiologiske årsaker, som en reduksjon i nivået av MAO-A-enzymet (Monoaminoksidase type A) som noen personer lider av etter å ha opplevd traumatiske hendelser.

Lave nivåer av MAO-A har blitt knyttet til økt antisosial atferd, som igjen utgjør en risikofaktor for alkoholisme.

Selvsagt er det andre mulige forklaringer på årsaken til vanligere typer av atferdsrelatert alkoholisme. Disse har å gjøre med læringsopplevelser og personlighetstrekkEffektene er de samme, men på et annet nivå enn de nevrobiologiske. Samtidig er det likevel en direkte sammenheng.

Hormoner og nevrotransmittere i nevrobiologien bak alkoholisme

Forskere har vist at alkohol, enten direkte eller indirekte, kan samhandle med et bredt spekter av nevrotransmittere i nervesystemet. Dette samspillet oppstår på grunn av den lipo-løselige opprinnelsen til etylalkohol (etanol), som gjør at den kan krysse blod-hjernebarrieren ​​og dermed nå hjernen.

Nevrotransmitterne og hormonene som er mottagelige for interaksjon med etanol, er følgende:

  • GABA
  • Glutamat
  • Endogene opioider
  • Dopamin
  • Adrenalin og noradrenalin
  • Acetylkolin
  • Serotonin
  • Cannabinoider
  • Kortikoliberin (corticotropin releasing factor, CRH)
  • Nevropeptid Y
Hjernen

Alkoholavhengighet er en mangel i den fysiologiske reguleringsevnen til de endogene motivasjons- og belønningssystemene våre. Flere hjernestrukturer er ansvarlige for disse systemene som påvirker menneskelig atferd; systemer som det limbiske system, amygdala, hippocampus, nucleus caudatus, nucleus accumbens og pannelappen.

En dysfunksjon i de nevnte systemene kan være knyttet til alkoholavhengighet, rus forårsaket av alkohol, eller abstinenssymptomer.

Effektene av alkoholisme

Alkoholforbruk forårsaker en hemmende effekt og har en depressiv effekt på sentralnervesystemet. Førstnevnte er karakterisert av en blokkering i og endring av hjernens struktur, samt av prosesser som er knyttet til tenking, refleksjon eller etiske verdier, blant andre. I tillegg fremmer det impulsivitet og ukontrollert utstilling av visse følelser.

På denne måten blir noen svært relevante kognitive funksjoner mer eller mindre permanent påvirket. Disse inkluderer de utøvende funksjonene (kognitive prosesser knyttet til atferd) i pannelappen, hukommelsesproblemer, visuospatiale vansker og problemer med motorisk og okulomotorisk kontroll.

Involveringen av utøvende funksjoner ved alkoholforbruk manifesterer seg vanligvis i form av impulsivitet, sløve følelser, dårlig dømmekraft, lavere konsentrasjon, disinhibisjon og tap av motivasjon.

Den hemmende effekten

Den hemmende effekten alkohol forårsaker, gjør at personen kan oppføre seg på en måte de ikke ville gjort hvis de var edru. Alkohol kan gi nemlig gi en midlertidig følelse av frihet, empati og økte følelser.

Vanligvis kreves det at man konsumerer betydelige mengder alkohol over lang tid for at hjernen skal utvikle en avhengighet.

Generelt kan utviklingen av alkoholisme forklares av effektene av positiv forsterkning som alkoholforbruket forårsaker i hjernen. Inntaket av dette stoffet aktiverer hjernens belønningssystem og genererer trivelige sensasjoner som får hjernen til å ønske å konsumere mer.

Det er mange ressurser for å støtte og hjelpe alkoholikere. Å konsultere fastlegen din er det beste første trinnet for å starte avgiftningsprosessen.

Som du kan se, forklarer nevrobiologien bak alkoholisme hvordan og når, når det gjelder oppførselen bak alkoholmisbruk. “Hvorfor” er mye vanskeligere å forklare. Vi får imidlertid håpe at de mange eksisterende tilnærmingene kan være til stor hjelp for de som lider av denne forferdelige avhengigheten.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Herrero Carcedo, C. (2018). Alcoholismo y epigenética. Publicación independiente.
  • Rey-Buitrago, M. (2915). Genética molecular del alcoholismo. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 63, 483-94.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.