Lav toleranse for frustrasjon: En tidsinnstilt emosjonell bombe

Å tolerere frustrasjon betyr å akseptere at du ikke alltid vil være i stand til å få det du ønsker. Dette bør ikke føre til noen lidelse.
Lav toleranse for frustrasjon: En tidsinnstilt emosjonell bombe
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 26 mars, 2022

Livet er ikke perfekt. Det er heller ikke kontrollerbart. Det er fullt av situasjoner og utfall som ofte er langt fra det du forventet. Imidlertid er det en del av modningsprosessen din å lære å akseptere og håndtere denne virkeligheten. Hvis du ikke gjør det, vokser du opp med lav toleranse for frustrasjon og må møte mye lidelse.

Når noe ikke skjer som du forventet, har du to alternativer. Du kan enten akseptere det og gå videre eller fortsette å føle deg negativ og sette deg selv i rollen som offer. I ingen av tilfellene er det å endre det som skjedde et alternativ. Ikke desto mindre vil det du bestemmer deg gi forskjellige utfall. Rigiditet gir ubehag, mens fleksibilitet gir muligheter.

Toleranse for frustrasjon i barndommen

Barn har ennå ikke fullt utviklet sine kognitive evner. Følgelig er de impulsive og utålmodige. De synes det er vanskelig å utsette tilfredsstillelse. Med andre ord, når de vil ha noe, vil de ha det så fort som mulig. Stilt overfor en nektelse av sine ønsker, kan de reagere med sinne, gråt, skrik og dårlig oppførsel.

Å lære barn å tolerere frustrasjon er en av de mest kompliserte oppgavene i oppdragelsen. Det er imidlertid helt nødvendig. Fordi de må lære at det ikke alltid er mulig å få det de vil ha, og dette bør ikke påføre dem noen lidelse. På den annen side, når et barn ikke blir nektet noe i løpet av barndommen, blir de fratatt muligheten til å utvikle denne kapasiteten.

Noen foreldre, i sin iver etter å beskytte barna sine mot smerte og skuffelse, imøtekommer hver forespørsel. De gir etter og prøver å finne ut, på forhånd, alle behovene og ønskene til barnet sitt. De vil ikke at de skal møte noen form for ubehag.

Dette er handlinger som starter fra gode intensjoner og kjærlige tanker. Tanker som “De vil ha god tid til å lide når de blir store”. Imidlertid er det nødvendig å møte frustrasjon i barndommen for å lære å tolerere det. Ellers vil de i voksenlivet, når det fremstår i mye større grad, ikke ha de nødvendige verktøyene til å håndtere det.

Overvinne vanskeligheter

Hvordan forbedre en lav toleranse for frustrasjon

Å ha vokst opp med overbeskyttende foreldre markerer vanligvis utgangspunktet for lav toleranse for frustrasjon. Likevel kan det overvinnes. Som voksen kan du ta avgjørelsen om å endre holdning og jobbe med alle områder du har mangler. Derfor, hvis du synes det er vanskelig å møte motgang og oppfatter det som en enorm urettferdighet, eller hvis du føler stort ubehag når dine ønsker ikke blir oppfylt, husk at du kan endre deg.

  1. Slutt å ville kontrollere alt. Ikke prøv å forutsi hver eneste lille hendelse i livet ditt. Ikke prøv å kontrollere hva som skjer. Slutt å være redd for usikkerhet eller forandring. La alt gå sin gang uten å bli knyttet til resultatet. Faktisk gir ikke behovet for kontroll deg muligheten til å endre det som skjer, men det fratar deg din sinnsro.
  2. Sett realistiske forventninger. Det er naivt å tro at du kan få alt du vil hele tiden og at du aldri vil møte noen motgang. Verken mennesker eller hendelser kretser rundt deg, og du må være moden nok til å akseptere dette faktum. Derfor, når du genererer dine forventninger, prøv å ta i bruk et bredere perspektiv, et som tar hensyn til virkeligheten og ikke bare ditt ideal om den.
  3. Vær fleksibel. Det er helt naturlig å ha drømmer og ønsker, å ville at de skal gå i oppfyllelse, og å jobbe for å oppnå dem. Du må imidlertid også forstå at omstendighetene endrer seg og at du må vite hvordan du skal tilpasse deg disse endringene. Hvis scenariet endres, er det viktig at du også kan endre tankene og handlingene dine. Ikke forbli fastlåst i hvordan du trodde alt ville skje. Finn et alternativ i lys av den nye informasjonen som miljøet ditt tilbyr deg.
Kvinne puster på arbeidsplassen sin

Et spørsmål om tillit

Til slutt, i møte med enhver motgang eller tilbakeslag, må du lære aksept og tillit. Lav toleranse for frustrasjon skjuler usikkerhet, frykten for ikke å kunne møte de negative tingene som livet kaster på deg. Av denne grunn må du stole på deg selv og din evne til å håndtere ditt emosjonelle ubehag og komme deg videre. Stol også på prosessen. Kanskje ikke alt går som du forventet, men kanskje du er på vei i en bedre retning. Husk: Aksepter det som er, tilpass deg endringer og ha tillit. Du er ikke et offer, du har makten til å bestemme hvordan du skal reagere.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Muñoz, A. (2005). Baja tolerancia a la frustración. Extraído el20.
  • Canet-Juric, L. (2015). “Mejor dos para después”: Herramientas para fomentar el autocontrol y la demora de la gratificación en los niños. Secretaria de Extensión y Transferencia Facultad de Psicología Universidad Nacional de Mar del PlataCONICET, 10.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.