Kognitiv-narrativ psykoterapi

Kognitiv-narrativ psykoterapi antyder at det er mulig å lære kunsten å skildre livet vårt. Dette har en positiv effekt på vår mentale helse. Finn ut mer her.
Kognitiv-narrativ psykoterapi

Siste oppdatering: 24 januar, 2023

Vi bygger virkeligheten når vi forholder oss til andre gjennom språk. Prosessen av å vite er iboende i oss. Hvordan vi er er hvordan vi forteller oss selv at vi er. Dette er kunsten å skildre livet. Gonçalves hevder at kognitiv-narrativ psykoterapi søker å optimalisere måten vi skildre oss selv på.

Akkurat som fysikk har fokusert på å finne alle elementene som utgjør essensen av materie (som atomer, protoner og nøytroner), har psykologien forsøkt å svare på spørsmål som hva som utgjør atferd. Er følelser det essensielle elementet? Eller er det tanker? Kognitiv-narrativ psykoterapi hevder at det er alt: atferd, følelser og tanker, alt spunnet inn i stoffet i samtalene våre.

“Å være narrativ er ikke et valg, det er hvem vi er, det er knyttet til hvordan hjernen vår er designet.”

– Gonçalves –

Psykopatologi er en sosial konstruksjon

Diagnostiske systemer er en refleksjon av kulturer, mennesker og tenkningen til eksperter på mental helse på et bestemt historisk tidspunkt. Problemet, for kognitiv-narrativ psykoterapi, er produktet av vanskene vi har med å skape fortellinger som sammenhengende fanger kompleksiteten i vår eksistens.

Måten vi skildrer livene våre på kan få oss til å lide.

Vanskeligheten med å skildre livene våre

For Gonçalves kan narrative vanskeligheter produseres av tre aspekter:

“Et godt eksempel finnes hos personer med depresjon. De har en tendens til gjentatte ganger å fortelle den samme historien som de ikke klarer å flykte fra.”

– Gonçalves –

  • Strukturen. Som mennesker prøver vi å finne mening i livene våre. Når det er sagt, blir vi ikke fortalt at for å gjøre dette, må vi føle at vi er forfatterne av vår egen eksistens. For å prøve å finne mening, søker vi å gi indre sammenheng til hvert av stadiene i vår erfaring, slik at våre erfaringer ‘passer’ med hverandre.

“Koherensen mellom historier bygger vår identitet. Fraværet av denne sammenhengen i våre erfaringer gjør at vi mister følelsen av at vi er forfatterne av våre liv og vi oppfatter opplevelser som atskilte, splittede og ødelagte.”

– Gonçalves –

  • Prosessen. Noen ganger, for å prøve å føle oss koherente, reduserer vi rikdommen som vi forteller historiene våre med. Vi snakker kanskje om noen ting, men ignorerer andre. For eksempel kan en person med depresjon tro at de er inkompetente og uverdige til å bli elsket av noen. De ignorerer det faktum at når de har det bra, er de kjent for sitt harde arbeid. Følgelig bekymrer vennene deres seg for dem og deres evne til å nyte de små tingene i livet.

Å fortelle livet gjennom kognitiv-narrativ psykoterapi

Kognitiv narrativ-psykoterapi søker at klienten skal tilegne seg en narrativ holdning. Med andre ord, å bygge en diskurs som er rik, med ulikt innhold og nyanser. Videre en diskurs som er kompleks og sammenhengende. Ved å gjøre dette forblir individet åpent for den fulle kompleksiteten av deres opplevelse.

Terapeuten er fullstendig uvitende om hva klienten skal oppnå eller mene. Imidlertid er de eksperter på å bidra til å fremme endringer i måten klienten forteller om livet sitt på. For å gjøre dette bruker de ulike teknikker som lar klienten utvikle en narrativ holdning.

Teknikkene

  • Hukommelse og minner er evnen til å registrere omstendighetene i livet, i form av episoder. De er som kapitlene i en bok. Å organisere opplevelsen på denne måten lar klienten strukturere den og skille enkelte kapitler fra andre.
  • Objektifisering er evnen til å utforske all den sensoriske rikdommen som erfaring gir. Hvis klienten kan fordype seg i alt de har levd gjennom og som de lever nå, er de i stand til å skildre livet sitt på en mer kompleks og mangfoldig måte.
  • Subjektivering er evnen til å differensiere og diversifisere de emosjonelle levde erfaringene (fortid eller nåtid). Det lar klienten berike sin indre opplevelse.
  • Metaforisering er evnen til å konstruere mange meninger fra sine erfaringer. For eksempel fokuserer Maria, en person som kommer til klinikken med en depresjonsdiagnose, minnene sine på episoder der hun følte seg mishandlet og utnyttet, først av brødrene og deretter av mannen sin. Ved hjelp av terapeuten konkluderer hun med at hun er ‘en slags Askepott som livet skylder en drømmeprins’.
  • Projeksjon er evnen, takket være fortiden, til å forutse fremtidens opplevelser.
I kognitiv-narrativ psykoterapi hjelper terapeuten klienten til å endre måten de forteller livet sitt på.

En narrativ terapi

Kognitiv-narrativ psykoterapi er en svært strukturert narrativ terapi, der økter er planlagt på forhånd. Den er designet slik at den kan brukes i 15 økter. Den første er dedikert til å etablere målene og forklare arbeidssystemet. I andre og tredje økt jobber de med minner. Til slutt, fra den fjerde, begynner arbeidet med teknikker.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Feixas i Viaplana, G. (2003). Una perspectiva constructivista de la cognición: implicaciones para las terapias cognitivas. Revista de Psicoterapia, 2003, num. 56, p. 107-112.
  • Morejón, A. R. (2019). Manual de psicoterapias: Teoría y técnicas. Herder Editorial.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.