Kjenner du til Wernicke-Korsakoff syndromet?

Alkoholholdige drikker har en tendens til å omgi oss mange ganger i livet. Det kan imidlertid ha mange skadelige effekter på helsen vår.
Kjenner du til Wernicke-Korsakoff syndromet?

Siste oppdatering: 08 november, 2023

Det er et faktum at for mye alkohol fører til lidelser, enten intense eller kroniske, i sentralnervesystemet vårt. Dette skjer mest i hjernen vår; som med Wernicke-Korsakoff syndromet.

Men ingen visste om dette før på 1900-tallet. Selv i dag kjenner vi ikke til alle årsakene til hvorfor alkohol påvirker hjernen slik den gjør.

Tradisjonelt sett trodde folk at psykopatologien av alkohol kun bestod av direkte, eksklusive konsekvenser substansen hadde på sentralnervesystemet. Etter en tid har vi sett effekten av overdrevent alkoholinntak relatert til underernæring. 

Det er avgjørende konsekvenser når det kommer til opptreden av noen av disse lidelsene.

Nå skal vi se på en av de mest kjente forstyrrelsene forårsaket av overdrevent alkoholforbruk. La oss prate om Wernike-Korsakoff syndromet.

Maleri av menn som drikker

Wernicke-Korsakoff syndromet

Wernickes encefalopati og Korsakoff syndromet er to forskjellige tilstander. Men de dukker ofte opp sammen. 

Når det skjer, snakker vi om Wernicke-Korsakoff syndromet. Som vi vil se, er en av årsakene underskudd av tiamin (vitamin B1).

Et underskudd av vitamin B1 er vanlig hos folk med alkoholisme. Men de er ikke de eneste som får det. Det er også vanlig hos folk hvor kroppen ikke absorberer mat (malabsorpsjon). Dette kan skje som et resultat av en kronisk sykdom eller etter en fettfjerningsoperasjon.

Korsakoff syndromet, eller psykose, har en tendens til å utvikles etter at symptomene fra Wernicke syndromet forsvinner. 

Wernickes encefalopati medfører hjerneskade i de nedre delene av hjernen, thalamusen og i hypothalamusen.

Korsakoffs psykose kommer fra en permanent skade i delene av hjernen forbundet med hukommelse.

Vi skal se på Wernickes encefalopati og Korsakoffs amnesi syndrom. På den måten kan vi enklere forstå hva vi prater om.

Shots

Wernickes encefalopati

Wernicke forklarte dette først i 1885. Det kan finnes i kroniske alkoholikere med ernæringsmessige mangler. Med Wernickes encefalopati kan vi se symmetri i sårene på hjernestrukturene rundt den tredje ventrikkelen, akvedukten og den fjerde ventrikkelen.

Spesifikt er disse strukturene corpus mamillare, thalamus, locus coeruleus, grå substans, oculomotor nucleus og vestibulær nucleus.

I tillegg er det slik at 50% av sakene som inkluderer sår på lillehjernen også inneholder tap av purkinje fibrer. Det som kanskje er det  mest typiske nevrologiske tegnet på encefalopati er nedbryting av corpus mammilaraen. Dette vises i omtrent 80% av tilfellene.

Symptomene av Wernickes encefalopati

Klinisk sett er pasientene ofte forvirret og har problemer med oppmerksomheten sin. Mange viser lave nivåer av bevissthet. Uten behandling kan dette føre til koma eller død.

Det er noen flere symptomer som medfølger. Disse er nystagmus (ufrivillige øyebevegelser), ataxia (vanskeligheter med koordinasjon) og ophtalmoplegia (manglende evne til å bevege øyet). Man kan også risikere å få sår på okulomotoren, abducens og de vestibulære kjernene.

Øye

Årsaker til Wernickes encefalopati

Lidelsens etiologi kommer fra underskudd av tiamin eller vitamin B1, som nevnt tidligere. Tiamin-underskuddet er vanlig i mennesker som ofte drikker alkohol og som har utviklet en viss avhengighet.

Vitamin B1-underkuddet i alkoholikere oppstår på grunn av en kombinasjon av underernæring, lavere tarmabsorpsjon av vitaminet og en reduksjon i leverens mulighet til å lagre og bruke det. Disse faktorene oppstår alle med kronisk alkoholkonsumering.

Underskudd i vitamin B1 kan være både genetisk eller ervervet. Disse forskjellene vil kanskje forklare hvorfor ikke alle alkoholikere utvikler denne typen encefalopati.

Korsakoffs amnesi syndrom

Karakteristikkene for dette syndromet er alvorlig forverring i anterograd-hukommelse og retrograd hukommelse (manglende evne til å lære nye ting og manglende evne til å huske det man har lært).

Apati er også veldig vanlig. Men sansemessige og andre intellektuelle evner er de samme.

Korsakoffs amnesi syndrom kommer hånd i hånd med Wernickes encefalopati. Det vises i 80% av pasientene som har blitt bedre fra encefalopati.

Men Korsakoffs amnesi har også blitt oppdaget i mennesker som aldri har hatt Wernickes encefalopati.

Det er uvanlig at alkoholfrie mennesker som har hatt encefalopati får Korsakoffs syndromet. Dette betyr at nevrotoksisitet av alkohol har en viss innvirkning når det gjelder hva som forårsaker dette syndromet.

Forandringer forårsaket av Korsakoffs syndrom

Nevronene som er mest påvirket av nevrotoksitet er kolinergiske nevroner i basalgangliene. Disse nevronene vises i lave tall i Korsakoffs pasienter.

Tiamin-underskudd kan også føre til tap av nevrotransmittere, spesielt de som blir stimulert av acetylkolin. Derfor medfører tap av denne substansen også til hukommelsestap.

Sår på corpus mammilaren, thalamusen og den ytre kjernen kan medføre like sterkt hukommelsestap.

Som vi har sett, er forskjellene mellom Korsakoffs syndrom og Wernickes encefalopati ikke nødvendigvis klare og eksakte. Fra et patologisk ståsted er det en klar overlapping av områdene påvirket av begge syndromene.

På grunn av mangelen på en klar linje mellom begge sykdommene, har flere forfattere foreslått å bruke terminologien “Wernicke-Korsakoff”.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.