Kan vi stoppe menneskelig aldring?

Først var det alkymister, og nå er det forskere verden rundt som har fulgt den store drømmen sin: å beseire døden. Vi har sett denne kampen mellom vitenskapen og døden på film. I denne artikkelen skal vi imidlertid se på dagens virkelighet.
Kan vi stoppe menneskelig aldring?
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Jeg har lyst til å dø ung og så gammel som mulig. Det er forskere som analyserer den vitenskapelige utviklingen i celleforyngelse og hvordan dette kan påvirke verdens befolknings aldring som en helhet. Det er ingen vitenskapelige bevis som tyder på at menneskets levetid ikke kan overstige den antatte grensen på 120 år, og mange mener at det er mulig stoppe menneskelig aldring – vi må bare finne ut hvordan.

Aubrey David Nicholas Jasper de Grey er en engelsk biomedisinsk gerontolog som studerte ved University of Cambridge. Han er kjent for å være en sterk forsvarer av ideen om at det er mulig for mennesker å leve uendelig. Han er sikker på at forskere ikke bare vil kunne stoppe menneskers aldring, men at de også vil utvikle strategier for å gjenopprette ungdommeligheten vår.

Andre i det vitenskapelige samfunnet støtter også disse påstandene. Det er godt mulig at vi i løpet av de neste 20 eller 30 årene vil kunne utvikle medisiner som vil kunne transformere en 60- eller 70-åring til en ung 40-, eller til og med 30-åring.

“Ved å utføre hjertetransplantasjoner, reddet jeg 150 liv. Hvis jeg hadde fokusert på forebyggende medisiner tidligere, kunne jeg ha reddet 150 millioner liv.”

-Dr. Christian Barnad-

Eldre par

Jeg har lyst til å dø ung og så gammel som mulig

Mennesker som kommer til å leve til de blir 130 år har allerede blitt født. Det er det Juan Carlos Izpisua, en spansk farmasøyt, hevder. Publikasjonene hans inneholder mer enn 26 000 sitater som fokuserer på stamcellebiologi og utviklingen av det.

Studiene hans fokuserer på å identifisere molekylære og cellulære mekanismer som er ansvarlige for embryonal utvikling. Bidragene han har gitt har et enormt potensial innen transplantasjoner og kampen mot menneskelig aldring.

Et team av forskere fra California Institute of Technology (Caltech) og University of California, Los Angeles (UCLA), har vært i stand til å utvikle en teknikk som eliminerer skaden som akkumulerer seg i celler ettersom mennesker eldes. Denne metoden kan bidra til å stoppe, eller til og med reversere, en av hovedårsakene til aldring.

Forskerteamet, som ble ledet av biologen Nikolay Kandul, har klart å finne en måte å eliminere de genetiske mutasjonene som akkumulerer seg i mitokondriene på, som er de små organellene som er ansvarlige for å produsere energi inne i kroppens celler. Studiet ble publisert i Nature Communications i 2016.

Livets DNA på planeten vår lagrer informasjonen sin naturlig i 4 “bokstaver”: A, C, G og T, som er de fire forbokstavene til fire viktige kjemikalier som er grunnleggende for menneskelig liv. En menneskelig celle har omtrent 3,2 milliarder av disse bokstavene. Minimale feil i “alfabetet” i en celle fører til sykdommer. Alt dette kan reduseres med de nye fremskrittene innen celleregenerering.

“I 2045 vil døden være valgfri, og på den tiden vil aldring være en helbredelig sykdom.”

-José Luis Cordeiro, grunnlegger av Singularity University i Silicon Valley-

Kan vi stoppe menneskelig aldring en dag?

Beviset på at det er mulig å stoppe menneskelig aldring ligger i det faktum at noen celler som allerede eksisterer i naturen, ikke eldes. Celler som dette er kimceller, karsinogener, og noen bakterier. I biologi er HELA de mest kjente cellene, og ved å bruke dem oppdaget forskere i 1951 at kreft er udødelig og ikke eldes.

Denne nye udødeligheten vil endre hele konseptet om det menneskelige samfunnet. Ettersom stamceller aldri blir eldre, kan vi bruke det samme konseptet på kroppen som en helhet.

Alan Turing

Vi har imidlertid en annen avgjørende dato i horisonten: 2029. Dette er året hvor vi får se om testen til Alan Turing vil gå i oppfyllelse. Denne britiske forskeren sa at det vil komme en dag når et menneske ikke vet om de snakker med et annet menneske eller med en form for kunstig intelligens.

Hvert teknologiske fremskritt fører til flere fremskritt. Ting akselererer i en slik grad at forskere mener at om ti eller femten år, vil vi kunne koble den menneskelige hjernen til Internett. Teknologi vil faktisk spille en avgjørende rolle i å reversere aldring.

Noen mener til og med at vår primitive evne til å snakke vil bli gjort telepatisk i fremtiden. Alt dette kan skje takket være teknologiske fremskritt som vil fungere “som om de var magi”.

“Når du slutter å bidra, begynner du å dø.”

-Eleanor Roosevelt-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bolter, J. D., & Enberg, M. (2017). El próximo paso: La vida exponencial. Obtenido de Entornos aumentados y nuevos medios digitales: https://www. bbvaopenmind. com/wpcontent/uploads/2017/01/BBVA-OpenMind-Jay-Davi-Bolter-Maria-Engberg-Entornosaumentados-y-nuevos-medios-digitales. pdf.
  • https://elpais.com/tag/juan_carlos_izpisua/a
  • Kandul, NP, Zhang, T., Hay, BA y Guo, M. (2016). Eliminación selectiva de ADN mitocondrial con deleción en Drosophila heteroplasmática. Nature communications , 7 , 13100.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.