Kan man arve psykiske lidelser?

Kan man arve psykiske lidelser?
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Kan man arve psykiske lidelser? Mange har stilt dette spørsmålet, spesielt hvis de har familiemedlemmer som lider av mentale problemer. I tillegg viser mange studier at psykiske lidelser har et genetisk komponent.

På den annen side har ikke forskningen kunne gitt svar på alle spørsmålene omkring hvor mye genene våre påvirker dette. Forskningen utvikler seg sakte. Bit for bit lærer vi mer om psykiske lidelsers genetiske arv, selv om det fremdeles er mye igjen å finne ut av.

Vi forstår nå at psykiske lidelser og den generelle helsen blir bestemt av både genene våre og omgivelsene våre. Vi vet også at folk ikke vil arve den psykiske lidelsen, men bare forutsetningene for å å utvikle den.

Folk med slektninger som lider av psykiske lidelser bekymrer seg ofte over at de selv kan få dette.

Hvilke faktorer avgjør helsen din?

Hvorvidt du får en sykdom eller ikke avhenger av mange faktorer. Dette gjelder også i tilfeller av dominerende arv. Hvis du ikke har noen genetiske forutsetninger eller utløsende faktorer (gnisten som tenner den genetiske lunten), kan det hende du aldri får en slik sykdom.

På grunn av dette tar forskerne i bruk sannsynlighetsberegninger. Det er umulig å spå om et barn av en person som lider av psykiske lidelser vil utvikle den samme sykdommen. På den annen side vil de likevel ha en større sannsynlighet for å kunne utvikle den. Og hvis både faren og moren lider av den samme sykdommen, vil sjansene være enda større.

La oss diskutere sannsynligheten for å arve noen vanlige psykiske lidelser.

Trist kvinne

Sannsynligheten for å arve psykiske lidelser som schizofreni

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker mange av hjernens funksjoner som tanke, persepsjon, følelser og oppførsel. Det er en psykotisk lidelse, noe som betyr at de som lider av det mister kontakten med virkeligheten.

Anslagsvis 1% av befolkningen lider av schizofreni. Ulike studier anslår også at 40% av barna til en far og mor med schizofreni vil utvikle den samme sykdommen. 15 av 100 personer vil ha psykologiske avvik, men ikke selve sykdommen.

Man finner de samme prognosene blant toeggede tvillinger. Imidlertid har eneggede tvillinger 80% sannsynlighet for å utvikle schizofreni om den andre tvillingen har det. Dette skjer på grunn av et recessivt gen, med en ukomplett dominans over bærergenet eller -genene.

Sannsynligheten for å arve psykiske lidelser som bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en alvorlig sykdom som er både farlig og funksjonshemmende. Den er også kjent som manisk depresjon. Personer med bipolar lidelse har unormale humørsvingninger. Det er en av de mest fryktede psykiske lidelsene.

Folk med bipolare lidelser har maniske episoder og føler seg av og til veldig glade og livlige. De er også mer energiske og aktive enn normalt. Andre ganger igjen, kan folk med bipolar lidelse ha negative episoder og føle seg veldig lei seg og deprimerte. De har lite energi og er mye mindre aktive enn normalt.

Rundt 0,4% av populasjonen lider av bipolar lidelse. En pasients risiko øker når foreldrene har bipolar lidelse. Blant eneggede tvillinger er sjansen for en av dem å utvikle lidelsen 95% hvis den andre tvillingen har det. Det ser ut til å være et dominant gen, med en ukomplett dominans av genet eller genene.

Sannsynligheten for å utvikle psykisk utviklingshemming

Flesteparten av de alvorlige tilfellene av psykisk utviklingshemming blir forårsaket av miljøfaktorer. Det kan være en ulykke eller sykdom som pasienten ble utsatt for mens moren var gravid eller som skjedde tidlig i livet. Derfor er ikke slike lidelser arvelige.

På den annen side er 80% av milde eller moderate psykiske utviklingshemminger arvelige. Når både faren og moren har psykiske utviklingshemminger vil 80% av barna deres lide av samme psykiske lidelse. Imidlertid vil bare 40% av barna få det om bare moren eller faren har en psykisk lidelse.

En negativ faktor er at folk med psykiske utviklingshemminger ofte blir sammen med hverandre, og øker dermed sjansen for en genetisk effekt. Hvis det er et arvelig gen, ser det ut til å være recessivt. Det er mulig å arve en psykisk lidelse som psykisk utviklingshemming, men flesteparten av tilfellene er forårsaket av eksterne faktorer.

Kan man arve psykiske lidelser som nevrose og andre mentale sykdommer?

En person med nevrose reagerer unormalt på grunn av tidligere opplevelser og grunner i omgivelsene. Derfor er det ikke arvelig. Mange tilfeller av nevrose i samme familie kan forklares med “falsk arvelighet”. Det skjer ikke på grunn av genetisk arvelighet, men på grunn av et dårlig familiemiljø. Dette blir noen ganger kalt et “emosjonelt patogen”, som pleier å å utløse den psykiske lidelsen.

Trist kvinne på sofaen

Når det er sagt har arvelig nevrose en rate på 70%. Hvis en tvilling har det, vil sannsynligheten for at den andre identiske tvillingen få det være på 83%. Eneggede tvillinger har bare 23% sjans for det samme. Dermed er hypotesen om det “emosjonelle patogenet” fortsatt åpent for debatt.

Nevrose ser ikke ut til å ha et genetisk komponent. Med andre ord virker det som at det er en genetisk predisposisjon å reagere nevrotisk på sykdomsfremkallende opplevelser. Selv om noen psykiske lidelser har større sannsynlighet for å gå i arv enn andre, viser studier på tvillinger og familiehistorier at det er mulig å arve psykiske lidelser.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.