Hver bevegelse er en verden: Hva betyr de?

Hver bevegelse er en verden: Hva betyr de?

Siste oppdatering: 27 juni, 2018

Hver dag velger vi å gjøre en variasjon av bevegelser. Vi utfører de for å kunne overføre informasjon som andre mennesker kan forstå. Hyppigheten dette skjer ved gjør at vi mener at en bevegelse har betydning. På den motsatte siden, har hver  bevegelse i seg selv ingen betydning, fordi meningen er gitt av de som tolker den

Når vi reiser til steder med annen kultur en oss selv, vil kanskje måten andre beveger seg eller oppfører seg på virke merkelig. Vi vil kanskje ikke forstå meningen av deres bevegelser, selv om de ligner de som vi gjør. Sannheten er at hver bevegelse er sin egen verden, eller det kan være det.

Blunking

La oss bruke et blunk som et eksempel. Denne bevegelsen er når man lukker et øye i en kort periode, mens det andre forblir åpent. Det er en enkel bevegelse å gjenkjenne, men den er ikke så enkel å tolke.

Se for deg denne situasjonen: flere mennesker sitter å drikker kaffe på en terrasse i en kafé. En gutt blunker til en jente som ser på ham. Ved et annet bord, blinker en annen gutt som ikke ser på noen. Jenta returnerer blunket til gutten, mens en annen jente, som ser på alle tre, blunker.

En blunk kan bety mange ting

Hvordan kan vi tolke denne situasjonen? Hvis du vil, tenk på meningen du vil gi hver blunk slik at når du fortsetter å lese du vil kunne sammenligne dem med den egentlige meningen. Her er tolkningen av denne fortellingen:

  • Den første gutten som blunket gjorde det med vilje. Han ville tiltrekke seg oppmerksomheten til jenta han var interessert i. Bevegelsen av blunking med vilje er et flørtingsrituale. Hensikten er å vise intensjoner, romantisk interesse. Det er også en bevegelse som søker å bekrefte eller utheve deltakelse. I en annen setting, kan det også bety hån, spesielt hvis det er etterfulgt av sarkasme.
  • Den andre gutten som blunket, gjorde det ufrivillig. Han har et tic som gjorde at han blunker. Fordi det var en tic, så han ikke på noen.
  • Jenta som returnerte blunket til gutten gjorde det fordi hun ville passe inn. Hun er fra en annen kultur, en hvor blunking ikke har mening. Jenta returnerte blunket fordi hun trodde at det var det som var kulturelt passende. At det var en hilsning.
  • Til sist kommer vi til jenta som ser alt dette og blunker. Hun blunket fordi hun fikk noe i øyet sitt. Handlingen av blunking, i dette tilfellet, er en refleksbevegelse for å bli kvitt det som er i øyet. Derfor er blunkingen ufrivillig.

Denne fortellingen, selv om den er oppdiktet, viser at blunking kan ha flere betydninger. Det kan også være frivillig eller ufrivillig. Har du gjettet meningen av et blunk? Tenk hvor vanskelig det kan være å tolke dette tegnet. Uten bevis på betydningen et tegn vanligvis har i hver setting, kan det å gjette seg frem til meningen bli svært komplisert.

Saussure: mening og betydning

For Ferdinand de Saussurevar bevegelser en sammenkobling mellom mening og betydning. Mening er det som bevegelsen betyr, mens betydning er ordet som representerer det. Det inkluderer både dets stavelse og uttalelse. I tilfellet av bevegelse, vil betydningen være bevegelsen selv.

Foreningen av begge, mellom betydning og mening, viser ingen motivasjon for hvor dets forhold er tilfeldig. Det betyr at en enkel hånbevegelse kan ha en mening hvor det ikke er noe forhold. Derfor, er det av og til vanskelig å vite meningen av hver bevegelse.

En bevegelse i en annen kultur

Forskjellige kulturer har vanligvis bevegelser med forskjellige meninger. Noen av disse bevegelsene som har ulik betydning enn det du er vant med kan være følgende:

  • Tommel opp betyr vanligvis at alt er greit. Men i Tyskland, betyr det nummer én. Og i midtøsten betyr det at du er sint på noen.
  • Å spise opp all maten på fatet ditt kan bety at maten var svært god. Men, den samme bevegelsen i Kina og Filippinene indikerer at rasjonen var liten og at verten var gjerrig. 
  • Å strekke ut håndflaten er et tegn for å få noen til å stoppe eller å vente. I Hellas, kan denne bevegelsen bety at du kaller noen andre for en kriminell.
  • Å strekke ut peke- og lillefingeren mens man bretter de andre over håndflaten kan bety “rock on” i USA. I Spania, betyr denne bevegelsen at noens partner er utro mot dem. I Afrika betyr dette en forbannelse. En lignende håndbevegelse hvor tommelen og lillefingeren er strakt ut er en vanlig hilsning i Hawaii.
  • Å gi blomster er vanligvis en måte å vise kjærlighet eller sympati på. De fleste av oss stopper ikke opp for å telle antall blomster. Men, i Russland, kan det å gi et likt antall av blomster være et ønske for at mottakeren skal dø.
En tommel opp kan bety flere ting

Den neste gangen du reiser, vær forsiktig hvordan du tolker hver bevegelse. Og enda mer, vær forsiktig med bevegelsene du gjør. Når vi ikke kjenner en kultur eller sammenhengen, kan vi trekke helt absurde konklusjoner. Hvis du er i tvil, kan et spørsmål hjelpe deg med å unngå konflikt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.