Hva sier filosofi om meningen med livet?

Å håndtere søken etter mening i livet kan være overveldende, men filosofien har svar på dette dype spørsmålet for mennesker. Fortsett å lese for å oppdage dem!
Hva sier filosofi om meningen med livet?
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 16 august, 2023

Du har sikkert ofte stilt deg selv spørsmål om livet, både ditt eget og livet generelt. Men stresset i hverdagen setter deg ofte i et hjørne, og du blir tvunget til å ta hensyn til høyere prioriterte saker. I denne artikkelen skal vi vurdere meningen med livet fra et filosofisk perspektiv.

Vi stiller alle spørsmål som «Hvorfor er vi her?» eller «Hva er vi her for?» Filosofi har reflektert over temaer som angst, fortvilelse, å være i verden og hverdagen. I dag skal vi utforske hva de store filosofene, som Kierkegaard, Heidegger og Sartre har sagt om saken.

Meningen med livet for eksistensialister

Eksistensialisme er en filosofisk strømning som inviterer oss til å resonnere om menneskets eksistens og søken etter mening og hensikt med livet. Den oppsto på slutten av 1800-tallet. Den foreslår at eksistens kommer først og deretter tanken. Dens tilhengere forsvarer at først eksisterer vi, og så lever vi. Hovedrepresentantene var Søren Kierkegaard, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre.

Kvaler og fortvilelse

Livet uten et formål kan være en kamp i oppoverbakke. Som regel har vi ambisjoner og materielle og verdslige mål som gjør at vi holder ut tilværelsen med en viss suksess. Men ifølge Kierkegaard er det viktig å finne et filosofisk grunnlag som gir mening til livet.

«Det avgjørende er å finne en sannhet som er sannhet for meg, å finne den ideen som jeg er villig til å leve og dø for.»

– Søren Kierkegaard –

For dette foreslår forfatteren begrepene fortvilelse og angst, som han knytter en vital holdning til. I denne forstand begynner vårt ubehag med livet når vi reflekterer over våre begrensninger, og begynner med endeligheten av vår eksistens.

En måte å fjerne denne kvalen på er estetikk. Det betyr å fordype oss i verdslige og overflødige nytelser. Det motiverer oss til å velge den typen alternativer som er i stand til å produsere følelser og lidenskap. Men denne livsstilen ender opp med at vi føler oss desperate.

Så hva kan vi gjøre med denne situasjonen? Det er to veier å velge mellom. For det første å glede oss over de daglige aktivitetene som tar oss bort fra spørsmålet om meningen med livet. For det andre å endre virkeligheten og måten vi ser verden på, inkludert vår ubestridelige biologiske endelighet.

Derfor må vi overvinne kvalen som genereres ved å spørre oss selv om meningen med livet ved å ta et valg. Men hva skal vi velge? Svaret er et liv etter etiske regler. Det er i vår makt å gjøre godt eller ondt. Jo bedre beslutningene våre er, jo nærmere vil vi være å overvinne kvalen og fortvilelsen til en dødelig og begrenset tilværelse.

Kvinne som sitter og betrakter solnedgangen og reflekterer over meningen med livet
En av refleksjonene som reises av filosofer er menneskets felles bekymring for å føle seg som et sandkorn på en uendelig strand.

Heidegger og det å være i verden

Martin Heidegger var en tysk filosof med betydelig innflytelse i løpet av det 20. århundre. Han var interessert i temaer som menneskelig eksistens, forholdet mellom menneske og natur, samt ontologi.

I sin bok Væren og tid hevdet Heidegger at det menneskelige subjektet er et vesen i verden. Faktisk er de kastet ut i verden. Vi kan føle virkelige kvaler av å være bare et sandkorn med en begrenset tilværelse på en uendelig strand. Dessuten vet vi som mennesker at vår skjebne er døden. Men hva kan vi gjøre med det?

Filosofen hevder at vi kan velge å leve med ryggen vendt mot vår dødelighet, og dermed leve kunstige liv. Den andre veien ut er å akseptere at vi kommer til å dø og å leve med denne virkeligheten. Det gir oss kraften til å generere frykten som kommer fra en mulighet som vi aksepterer.

Mennesket som prosjekt

Jean-Paul Sartre var en fransk filosof og dramatiker. Hans filosofiske verker omhandlet eksistensialisme, mens hans teaterverker utforsket menneskets tilstand.

Sartre foreslo eksistensen av begrepene væren og ingenting. Han mente at det å eksistere tilsvarer det å være, mens ikke-eksistens (eller døden) tilsvarer ingenting. Imidlertid la han stor vekt på væren, for uten den kan ingenting eksistere. Uten eksistens ville ingenting ha noen mening.

«Mennesket er ikke annet enn hva det gjør seg selv til.»

– Jean-Paul Sartre –

Den verdifulle vekten som filosofen la på eksistensen eller væren var slik at han anså det som et prosjekt. Det vil si at vi i løpet av livet smir vårt eget vesen. Vi kan se det i hverdagen. Når vi lever, skaper vi våre egne liv, med mening for oss.

Derfor er det å gjøre og å bestemme seg grunnleggende for å finne meningen med livet. Fordi å leve innebærer alltid å ta beslutninger, og ved å gjøre det gjør vi det vi bestemmer. Det betyr å bygge meningen med å leve i å gjøre og bestemme.

Kvinne åpner armene midt i et felt med blomster
Meningen med å leve, fra et mindre eksistensialistisk synspunkt, sier at alle er arkitekten for sitt eget liv og grunnlaget er deres daglige handlinger og deres bånd.

Meningen med å leve fra hverdagen

Ser man bort fra de eksistensialistiske posisjonene, er det andre strømninger som fokuserer på å utforske meningen med livet fra et sosiokulturelt perspektiv. Ifølge dette perspektivet er det individuelle livet innrammet i visse kontekster av daglig aktivitet og i relasjonene vi etablerer med andre.

Dette perspektivet antyder at vi har makt til å etablere oss som våre egne arkitekter via refleksjon. Den nevnte eksistensen er sosial, fordi vi som individer ikke beveger oss alene eller på isolerte måter, men vi lever med andre mennesker og bygger våre vitale sanser sammen med andre.

Det er i hverdagen, som består av individers aktiviteter og sosiale relasjoner, hvor hver enkelt av oss naturlig bygger meningen med livet. Men, vi må være forsiktige, for vi kan gå oss vill i rutine, monotoni og konformisme, og bli tankeløse vesener som mister livsfølelsen som samfunnet fremmer.

Meningen med livet

Filosofi gir oss ulike utsiktspunkter hvorfra vi kan reflektere over meningen med livet. Fundamentale spørsmål som eksistens, moral og frihet kan hjelpe oss å til forstå våre egne liv og finne formål.

Filosofi lærer oss også at livet ikke har en universell mening. Faktisk er meningen og verdien av livet en konstruksjon som vi må lage selv, som individer. Som sådan finnes det ingen magisk oppskrift på meningen med livet, men filosofi fungerer som en guide for det.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.