Er skribling barnas hemmelige språk?

Skribling kan være en dør til barns hemmelige språk. Å forstå dette fenomenet, kan være nøkkelen til å låse opp den døren. Les mer her!
Er skribling barnas hemmelige språk?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Barn forbløffer oss stadig med kreativiteten sin. Siden de ikke har noen internalisert og standardisert måte å kommunisere på, kan de vise stor oppfinnsomhet på dette området i sammenhengen av sosiale interaksjoner. En måte de gjør dette på, er skribling. Skribling refererer her til markeringer med en bestemt og konkret betydning. Skribling kan imidlertid være mer enn bare tankeløse markeringer og kan representere en form for kommunikasjon.

Når barna blir eldre, blir kommunikasjonsmetodene de bruker mer strukturerte. Når det skjer, forvandles skribling og drodling til tegninger, ord, uttrykk og historier som deres nye verktøy for effektiv kommunikasjon.

I denne artikkelen vil vi vise deg hva skribling betyr. Du vil snart se at dette er et slags hemmelig språk. Du vil også lære andre ting om denne måten å uttrykke seg på.

Hva er skribling?

Skribling refererer til kreative markeringer som har en tendens til å bli mer komplekse når et barn blir eldre. I begynnelsen kan det hele virke uordnet og impulsivt. Det er fordi spedbarnet ikke har utviklet finmotorikken sin enda. Allikevel har hver markering en viss betydning. Vi ville kunne forstått dette, dersom barnet kunne forklare hva de har skriblet ned, eller hvis vi hadde ressursene til å tolke det.

Sammen, kan markeringene følge et bestemt tema. Du kan muligens se noen av følgende ting reflektert i det de skribler:

Hva er skribling?

Så, vi snakker definitivt om en form for kommunikasjon. Det er derfor psykologer og psykiatere tolker barns skriblerier i arbeidet sitt. Med andre ord er skribling en type instrument psykologen kan bruke for å analysere barnets problemer. Problemene kan være biologiske i sitt opphav, fordi de reflekter barnets utviklingsstadier. På den andre siden kan også problemene oppstå fra noe psykologisk, da de lar barnet uttrykke sin indre verden.

Skribling består hovedsakelig av to ulike komponenter:

 • Selve handlingen. Dette inkluderer manifestasjonene av intensjon, spontanitet eller intensjonen om å sende ut en melding.
 • Selve markeringene. Disse viser nivået av mestring barnet har nådd. Det vil si med hvilken grad av letthet eller vanskelighet barnet fullfører skriblingen.

Dermed er skribling også relatert til sensoriske og motoriske aspekter. Det sensoriske aspektet reflekterer hva barnet oppfatter, så vel som stimuli de er følsomme for. Når det gjelder det motoriske aspektet, er det dette elementet som lar dem handle i, og samhandle med den ytre verdenen de befinner seg i.

Barns hemmelige språk

Skribling er altså en form for språk. Det er fordi det er en måte for barn å uttrykke seg på. Selv om dette en veldig grunnleggende handling, kan den være ladet med emosjoner. Med dette mener vi at skribling er manifestasjoner som barnet legger ned som broer av kommunikasjon mellom seg og andre. Dette er spesielt viktig ettersom de kanskje ikke vet hvordan de skal kommunisere med ord, eller kanskje de foretekker å ikke bruke ord, selv om de kan.

Som foreleser og psykolog Evi Crotti og lege Alberto Magni, som spesialiserer seg i psykoterapi og psykosomatiske tilstander, foreslår i sin bok Scribling: The SecretLanguage of Children, “handlingen av å skrible på et stykke papir gjør kommunikasjon mellom barn og voksen mulig” (s.19).

Språk kan ha mange ulike former. En definisjon fra en ordbok “et system av konvensjonelle tegn og symboler som mennesker bruker for å uttrykke seg og for å kommunisere med hverandre”. Basert på denne definisjonen, kan vi se at det ikke bare handler om tale. Det inkluderer også skriving, nonverbal kommunikasjon og symboler. Som sådan er skribling også lett å plassere i kategorien språk, da dette også er en form for uttrykk. Det er en måte barn kan fortelle oss noe om deres indre verden på.

Tolkning av skribling

For å kunne tolke skribling, må du ta de to følgende grunnleggende aspektene i betraktning:

 • Modenheten av nervesystemet. Spesifikt mener vi dets modning når det gjelder representative evner. Det er preget av veldefinerte fundamenter: motoriske ferdigheter, rom, symbolfunksjon og språk, blant andre.
 • Det faktum at ikke alle er kvalifiserte til å tolke dem. Du må være klar over at selv om det er noen parametere som indikerer visse ting, er de eneste personene som er i stand til, og som er lovlig autorisert til å tolke denne typen materiale riktig, profesjonelle. Dette er psykologer, psykologiprofessorer og psykiatere. Dette vil selvfølgelig også avhenge av lovverket til individuelle land.
Er skribling mulig å tolke?

I det følgende avsnittet skal vi vise deg noen generelle mønstre for tolkning. Imidlertid bør du huske på at hvert barn er unikt. De få beskrivelsene vi presenterer her, er ikke nok til å få en fullstendig og integrert tolkning av et enkelt barns skribling. Dette er kun generaliserte tolkninger som er ment å gi deg en oversikt over den generelle betydningen av skribling. Dersom du tror det er nødvendig, ikke nøl med å kontakte en profesjonell som kan hjelpe deg og barnet ditt.

En liste over karakteristikker

Det er viktig å følge nøye med på detaljene for å kunne tolke barns skriblerier. Husk følgende:

 • Måten de gjør det på. Vær oppmerksom på hvordan barnet holder blyanten i hånden. Er de rolige å frie, eller uttrykker de en viss form for anspenthet?
 • Utgangspunktet. Når et barn begynner skriblingen i midten av arket, har det en tendens til å vise at de kjenner sin plass i den ytre verden. Når de begynner skriblingen andre steder, kan det indikere sjenanse eller anspenthet.
 • Plass. Dersom skriblingen opptar mye plass på siden, indikerer dette selvtillit, ekstroversjon og et ønske om vekst. Dersom barnet bruker lite plass, kan det bety at barnet opplever redsel, inhibisjon, eller at de er innadvendte.
 • Trykk. Når et barn skribler lett og utydelig, kan det bety at de har en sensitiv karakter. Mørkere linjer kan indikere et høyt nivå av energi og behov for mer personlig rom.
 • Strøk/bevegelse. Hvis bevegelsene er selvsikre, kan dette vise at barnet har mestret aktiviteten. Dersom de er mer forsiktige eller nølende, kan det indikere en viss mengde frykt. Alternativt kan nølende bevegelser også komme som et resultat av en streng oppvekst.
 • Formen. Hver sirkel, linje, kurve, vinkel brutt linje eller annen form er en refleksjon av hvor barnet plasserer seg selv i verden. Det er med andre ord slik barnet oppfatter seg selv og hvordan de utvikler seg.
 • Sirkler. Projeksjonen av den formen som er best kjent for et barn – ansiktet.
 • Vinkler. Kan indikere anspenthet og motstand.
 • Skribling med spisse bevegelser/strøk. Dette kan signalisere et intenst indre følelsesliv. Det kan også være et rop om mer kontakt på grunn av en eller anen bekymring de kan ha.
 • Brutte linjer. Kan peke på en frykt for separasjon fra objektene eller personene de har affekt for.

Er skribling påvirket av farge?

Farger kan også ha en mening. De kan for eksempel avsløre spor av aggresjon, glede, kjærlighet osv. Fargepsykologi forsøker å kategorisere disse mulige betydningene. For eksempel kan fargen rød, være representativ for impulsivitet, gul kan indikere glede, svart kan bety frykt, tristhet eller aggresjon, og hvit tolkes oftest som ro.

Skribling kan være et vindu inn i et barns indre verden. Å ta hensyn til disse skribleriene kan hjelpe deg med å få større innsikt i hvordan de har det. Dette er virkelig et fantastisk språk som blir mer og mer gjennomtenkt og forseggjort etter hvert som tiden går. Selv om det er “hemmelig”, i den forstand at vi ikke forstår det i begynnelsen, kan vi imidlertid oppdage betydninger i det. På den måten blir vi også mer bevisste på barnets personlighet og også hva som foregår i livene deres.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Crotti, E, & Magni Alberto. Garabatos: el lenguaje secreto de los niños. Málaga España, Sirio.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.