Edward de Bonos seks tenkehatter

Edward de Bonos seks tenkehatter
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Mange av dere har sikkert hørt om det, og i så fall har det trolig hjulpet deg med å løse problemer mer kreativt. Metoden med de seks tenkehatter, utviklet av Edward de Bono, er et kommunikasjons- og resonnementsverktøy. Du bruker det til å se ting fra nye perspektiver ved å bruke lateral tenking.

Edward de Bono er 84 år gammel, men han er fortsatt aktiv. Denne maltesiske psykologen, professor ved Oxford University, har gitt oss en uvurderlig arv i kreativitetens verden. Hans arv har spesielt påvirket ledelse og lederskap.

“Å tenke er den ultimate menneskelige ressursen. Likevel kan vi aldri være tilfreds med vår viktigste ferdighet. Uansett hvor gode vi blir, bør vi alltid ønske å bli bedre.”

– Edward de Bono –

Metoden med de seks tenkehatter er en klassisk dynamikk for å oppmuntre kommunikasjon i bedrifter, men den er også vanlig som en øvelse på universiteter og i klasserom. Der er den brukt til å lære barn hvordan man tenker bedre og tar beslutninger som en gruppe.

En ting de Bono legger vekt på (også i hans andre bøker, som Practical Thinking,Water Logic og The Use of Lateral Thinking, ikke oversatt til norsk) er at vi alle bør lære å tenke bedre. Og som en del av “vi bør”, peker han også på et interessant faktum. Det er faktumet at vi faktisk kan lære å tenke.

Å åpne deg selv opp for andre synspunkter, lære å være mer fleksibel, reflekterende og original i dine tankemønstre vil ikke bare hjelpe deg med å ta bedre beslutninger. Det vil også forbedre kvaliteten på dine relasjoner og gjøre deg mer produktiv.

Edward de Bono og de seks tenkehatter

Metoden med de seks tenkehatter

Edward de Bonos metode med seks tenkehatter følger alltid det samme mønsteret, den samme strategien. Men så enkelt som den kan virke i begynnelsen, har den en utrolig positiv innvirkning på hjernen vår. Det er fordi den egentlig “trenes” for å lære å tenke bedre.

De Bono sier at noe så enkelt som å sette en hatt på hodet, ofte er en bevisst handling. Dine tanker bør også følge denne regelen: “vær bevisst og veldig forsiktig”. Tenk godt slik at du kan leve bedre er en regel som det er verdt å følge. Tanken er å bruke forskjellige “hatter” for å lære en variert, smidig og kreativ tankestil.

Metoden representerer de seks tankegangene som seks imaginære hatter. Når et problem oppstår eller du prøver å ta en beslutning, vil hver hatt være et premiss, en visjon, et bestemt rammeverk. Når du har satt dem på, proaktivt, vil du føle deg klar til å ta en beslutning.

Nå skal vi se på hva hver hatt lærer oss.

Den hvite hatten

Den hvite hatten

Denne hatten vil vise deg hvordan du ser ting fra et objektivt, nøytralt og upartisk synspunkt. Tankemåten du vil bruke vil være basert på å analysere fakta og sammenligne informasjonen du har for hånden uten å gjøre noen verdivurderinger.

 • Den hvite hatten ser etter konkrete fakta.
 • Den gjør ikke tolkninger eller gir meninger.

Den svarte hatten

Den svarte hatten representerer den logisk-negative siden og viser deg hvorfor enkelte ting kan gå galt, ikke fungere, eller ikke skje som du trodde. Metoden med seks tenkehatter vil også hjelpe deg å være kritisk og se den negative siden av tingene. Dette vil hjelpe deg å være mer realistisk.

 • Noen ganger må du være oppmerksom på vanskelige eller komplekse fakta, blindveier som du må godta for å finne bedre måter.
 • Den svarte hattens type tanker næres av dine tidligere erfaringer. De som påminner deg om gårsdagens feil, de som forteller deg at det bedre å prøve nye ting og ikke falle i de samme gamle fellene.

“Det viktige med en sykkel – eller kreativ tenkning – er å bevege seg. Bremsene – eller negative tanker – er bare en sikkerhetsmekanisme.”

– Edward de Bono –

Den grønne hatten

 • Den grønne hatten krever originalitet, kreativitet, å krysse grenser og gjør det umulige mulig.
 • Dette er den hatten som omfatter lateral tenkning. Det inviterer deg til å være mer provoserende og mindre konservativ.
 • Denne typen tanker minner deg på at det ikke er bra å være tilfreds for fort. Du må se etter og kanskje lage andre veier du kan ta, andre alternativer, andre muligheter …

Den røde hatten

Den røde hatten
 • Den røde hatten er lidenskapelig, emosjonell og føler livet fra hjertet.
 • Mens den hvite hatten hjelper deg med å bruke en mer nøytral, forsiktig og objektiv logikk, vil den røde hatten kaste deg inn i det ukjente, slik at du kan omfavne en verden av livlig, fri subjektivitet.
 • Så når du tar på deg den røde hatten, får du sjansen til å si hva som fyrer deg opp høyt, det som gjør at du føler deg urolig. Det er på tide for intuisjonen din å si noe om informasjonen du har. Og det vil også hjelpe deg med å forstå andres følelser og behov.

Den gule hatten

Mens den svarte hatten gir deg det logisk-negative fokuset som er nyttig for å være mer realistisk i ditt daglige liv, vil den gule hatten vise deg hvordan du bruker et logisk positivt fokus.

 • Den gule hatten åpner øynene dine for muligheter der andre ser lukkede dører.
 • Den vil hjelpe deg å se ting konstruktivt og optimistisk.
 • Men denne positiviteten og åpenheten er alltid styrt av logikk. Hvis du ikke beholder den logiske linsen og lar dine irrasjonelle lidenskaper overta, bruker du den røde hatten, ikke den gule.

Den blå hatten

blå hatt som representerer teknikken til seks tankegenser

Fargen blå er altomfattende. Den er alltid der og den styrer alt. Den overfører også ro, balanse og selvkontroll. Så når det gjelder metoden med seks tenkehatter, er dette den som styrer hele prosessen. Du bruker den to ganger i denne metoden: i begynnelsen og på slutten.

 • Først bruker du den til å avgjøre hvilke hatter du skal ta på deg og hvilken rekkefølge du skal bruke dem. Deretter bruker du den til slutt for å ta en avgjørelse.
 • Dette betyr at den blå hatten representerer strukturert tenkning. Den er sentrum og din veiledning, peker på alternativer, foreslår nye strategier, og opprettholder kontroll på hvert punkt underveis. Den vil hindre deg i å bli distrahert eller sette deg fast.

Edward de Bonos seks tenkehatter er en nyttig strategi for bedre beslutningsprosesser. Du kan bruke den til å jobbe gjennom ulike tankestiler for å evaluere problemene og faktaene fra alle mulige perspektiver. Svarene du kommer til på slutten, vil ikke bare være mer nøyaktige, de vil også være mye mer kreative og originale.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.