Dysfunksjonelle resonneringsstiler ved OCD

Tvangslidelse er en av de mest invalidiserende kliniske tilstandene. Nå, kan du forestille deg at muligheten for at en mindre hendelse utløste den samme emosjonelle reaksjonen i deg som en katastrofal hendelse? Noe lignende skjer ved OCD, og ​​i denne artikkelen skal vi forklare det.
Dysfunksjonelle resonneringsstiler ved OCD

Siste oppdatering: 01 januar, 2023

Tvangslidelse (heretter OCD) er en klinisk tilstand som ofte er invalidiserende. Det er preget av tilstedeværelsen av tvangstanker. De forårsaker lidelse, og individet reagerer på dem med tvangshandlinger eller ritualer, både atferdsmessige og mentale. I denne artikkelen skal vi analysere mekanismen som forklarer dannelsen av tvangstanker: dysfunksjonelle resonneringsstiler ved OCD.

Ved OCD er tvangshandlingene eller ritualene langt fra hyggelige, selv om noen opplever lettelse når de utfører dem. De emosjonelle responsene forbundet med OCD er svært varierte, og også intense. I tillegg er det vanlig at pasienter opplever et overveldende behov for perfeksjon. Dette forårsaker frustrasjon og ubehag.

Kvinne tenker
OCD har en prevalens på én til tre prosent i den generelle befolkningen.

OCD

Før vi snakker om dysfunksjonelle resonneringsstiler, skal vi reflektere over hva som kjennetegner OCD. Verdens helseorganisasjon definerer denne kliniske tilstanden ved tilstedeværelsen av vedvarende tvangstanker og tvangshandlinger:

  • Tvangstanker har form av vedvarende, tilbakevendende tanker, bilder eller trang, eller en følelse av at de må gjøre noe akutt. Disse tankene er uønskede, ekstremt irriterende og ofte forbundet med angst. Den lidende prøver å ignorere eller undertrykke sine tvangstanker ved å utføre repeterende atferd (tvangshandlinger).
  • Tvangshandlinger er både fysisk og tankemessig atferd som den som lider av OCD utfører når de blir møtt med tvangstankenes akutthet. De utfører dem etter rigide regler.

For eksempel kan en person som lider av overdreven vasking tenke at noe ikke blir rent før det er skrubbet 99 ganger. Siden de føler seg ekstremt ukomfortable ved å tenke at det er skittent, vil de vaske det 99 ganger. De føler at hvis de ikke gjør det, kan de smitte menneskene rundt seg og følgelig kan de dø.

Både tvangstanker og tvangshandlinger bruker mye av den enkeltes tid. Det har vært rapporter om pasienter som bruker mer enn åtte timer på sine tvangstanker og tvangshandlinger. Dette fører til alvorlig forstyrrelse og betydelig personlig, sosial, pedagogisk og yrkesmessig forverring.

Dysfunksjonelle resonneringsstiler ved OCD

I bunnen av dannelsen av disse tvangstankene ligger tvil. O’Connor definerer det som “en forstyrrelse om en mulig tingenes tilstand som om de faktisk fant sted”. Med andre ord ser personer som lider av OCD noe som bare skjer i deres sinn som virkelig. Her er et eksempel på denne måten å resonnere på:

Jeg hadde en veldig dårlig tanke. Det gikk nettopp opp for meg at jeg kunne drepe sønnen min. Så jeg kan ikke være sammen med sønnen min fordi jeg er farlig. Jeg må vekk fra ham fordi jeg er en morder.

Derfor er det en tilstand der den lidende forveksler muligheten for at noe kan skje med at det virkelig skjer. Det er flere elementer i disse dysfunksjonelle resonneringsstilene:

1. Primær slutning

Primær slutning refererer til grunnkomponenten av tvil. Tvilens vesen må være betydelig og viktig med høy emosjonell ladning for den lidende.

Tvil er en drivkraft i OCD. Denne triggeren har form av slutning (en forutsetning), med en kraftig personlig så vel som emosjonell betydning.

Jeg kjøpte nettopp en bil og lot den stå på parkeringsplassen. Men låste jeg den? Jeg må gå tilbake og sjekke. Ti minutter senere er jeg igjen i tvil om jeg har låst den. Jeg må tilbake igjen og sjekke.

2. Inferensiell forvirring

Den obsessive tvilen som utgjør primær slutning er et produkt av feil resonnement. Det er feil fordi den som lider av OCD forveksler det som er ekte med det som er mulig. Dette kan skyldes to faktorer:

  • Mange OCD-lidende ender opp med å mistro sine egne oppfatninger og sanser. Følgelig kan de ikke tydelig skille mellom virkelighet og det de forestiller seg å være ekte.
  • De gir større troverdighet til muligheter som er fjerntliggende og ofte fiktive i motsetning til virkeligheten, som er tilgjengelig gjennom sansene (høre, se, lukte, smake).

Inferensiell forvirring kan vurderes ved hjelp av Inferential Confusion Questionnaire (ICQ). Resultatene forklarer en betydelig prosentandel av forholdet mellom tvangssymptomer og dysfunksjonelle overbevisninger.

mann med briller tviler
Lidende av OCD forveksler ofte virkeligheten med det de ser som mulig.

3. Sekundære slutninger

Stilt overfor den obsessive tvilen som former primær slutning, forutser den OCD-lidende de negative konsekvensene (eller sekundære slutninger) som kan oppstå i tilfelle det de frykter (en fiktiv, mulig men usannsynlig hendelse) skjer.

Stilt overfor denne situasjonen opplever de en veldig høy grad av ubehag (vanligvis angst). I dette øyeblikk er viljen deres kapret av behovet for å implementere atferd som reduserer både ubehaget og truslene de forventer.

Til slutt er det verdt å nevne at dette resonneringsfeilfenomenet er ganske kuriøst. Det er fordi pasienter bare gjør disse resonneringsfeilene når de rasjonaliserer angående tvangstankene sine. Resten av tiden resonnerer de som ikke-lidende.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Belloch, A. (2022). Manual de psicopatología, vol II.
  • López, A. P. (2015). Cruzando el puente entre realidad e imaginación: Terapia basada en la inferencia para el TOC. Informació psicològica, (110), 92-107.
  • Borda, T., & Mazás, S. El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es sustancialmente un trastorno emocional.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.