Barn av deprimerte mødre

Barn av deprimerte mødre

Siste oppdatering: 02 juni, 2020

Mennesker er i stor grad produkt av sitt miljø. Personene som tar vare på oss i løpet av de første årene av livet, spiller en avgjørende rolle for hvordan vi skal bli. Derfor kan barn av deprimerte mødre vise visse trekk som skiller dem fra andre barn.

Noen studier har avslørt at hjernen til barn hvor mødrene har psykiske lidelser er forskjellig fra andre barn. Amygdala er større, selv om vi fortsatt ikke vet hva som er den nevrofysiologiske grunnen til dette. Vi kjenner heller ikke til de vidtrekkende konsekvensene. Det er en tilstand som oppstår hos følelsesmessig berørte barn. Deprimerte mødre kan til og med forårsake fysiske endringer hos barna sine.

“Depresjon er et fengsel hvor du er både den lidende fangen og den grusomme fangevokteren.”

– Dorthy Rowe –

Deprimerte mødre og deres miljø

Selv om det ikke er så vanlig, kan noen mødre lide av depresjon etter at de har født et barn. Det kalles fødselsdepresjon. Det tilskrives til dels de hormonelle endringene som er forbundet med morskap. Det er imidlertid også relatert til hva slags forhold hver mor hadde med foreldrene sine siden fødselen.

En trist mor

Vanligvis forsvinner fødselsdepresjonen på relativt kort tid. Imidlertid, når det finnes andre assosierte problemer, forverres depresjonen. Dermed oppstår fenomenet deprimerte mødre som følge av oppfostringsprosessen. Andre mødre var allerede deprimert før graviditeten, og denne tilstanden intensiveres etter fødselen.

Selvfølgelig skjer ikke depresjon i mødre bare under graviditeten. Denne tilstanden kan oppstå når som helst. Den mest avgjørende effekten på barnets velvære foregår imidlertid i kritiske perioder, slik som de første årene av livet eller ungdomsårene.

Barnets rolle ved en depresjon

I noen tilfeller vil deprimerte mødre trøste sine barn. Dette betyr at de tar på seg en oppgave i deres problemer: å være en kilde til trøst og lindring. Barna blir en oase av velvære midt i dette mørket.

Barn av deprimerte mødre

Det er sannsynlig at dette faktisk er gunstig for den deprimerte moren. Det kan imidlertid resultere i negative konsekvenser for barnet i det lange løp. Ubevisst lærer barnet å spille en rolle som ikke passer dem, lærer å “være der for sin mor” og ikke “for seg selv”. Med andre ord, internaliserer de sine behov og avviser individualiseringsprosessen.

Ved andre anledninger ser ikke deprimerte mødre sitt barn som en kilde til trøst, men som en byrde. Dette forgår hovedsakelig ved uønskede graviditeter. Disse kvinnene kan prøve å begrense sin tilstedeværelse i sine barns liv, samt begrense uttrykk for kjærlighet. De kan ignorere barnet eller barnets behov. Dette skaper en følelse av fremmedgjøring i barnet.

Deprimerte mødre og ungdomsår

Deprimerte mødre kan også ha stor innvirkning på oppveksten. Det er vanlig for den voksnes depresjon å konkurrere med barnets, og dette resulterer i gjensidig skyld. Resultatene av denne interaksjonen kan bli uforutsigbare.

Noen tenåringer gjør sitt forhold til sin deprimerte mor til en slagmark. Det er ikke noen mulighet for våpenhvile. Vanligvis forårsaker dette smerte på begge sider. Disse situasjonene resulterer i å skape uhåndterlige og uoverstigelige avstander mellom mor og barn.

Noen barn, på grunn av usikkerhet eller overdreven avhengighet, ender opp med å akseptere skylden som blir lagt på dem av den deprimerte moren. Derfor har de besluttet å reparere den ufattelige smerten de opplevde med henne. Dermed blir avhengighet symbiotisk og opprettholdes over tid. Navlestrengen forblir på plass, til og med til døden.

Relasjon til deprimert mor

En deprimert mor er kanskje ikke psykisk i stand til å ta vare på barnets behov. De må kanskje oppsøke profesjonell behandling for depresjonen sin. Ellers vil det ikke bare være vanskeligere for dem å nyte morskap, men de kan også risikere å forårsake langvarig skade.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.