Bak rattet: psykologiens rolle i trafikksikkerhet

Å forebygge trafikkulykker handler ikke bare om å følge trafikkreglene. Å forstå de emosjonelle elementene som påvirker kjørebeslutninger er også viktig.
Bak rattet: psykologiens rolle i trafikksikkerhet

Siste oppdatering: 15 desember, 2023

Trafikksikkerhet er et avgjørende aspekt i samfunnet vårt, og når du sitter bak rattet, spiller flere faktorer inn som går utover tekniske kjøreferdigheter. I denne sammenhengen spiller psykologi en grunnleggende rolle, da den former måten sjåfører tar beslutninger på og reagerer på utfordringer på veien.

Når du kjører bil, er det viktig å forstå de emosjonelle og kognitive faktorene som bidrar til ulykker. Å erkjenne at hver sjåførs sinnstilstand kan redusere eller øke risikoen på veien. Ved å utforske disse aspektene kan liv bli reddet og vi kan bevege oss mot et mer resilient og forsiktig kjøresamfunn. 

Du er kanskje interessert i: En bilulykke som forandret livet ditt

Virkningen av emosjonelle faktorer på trafikksikkerheten

Emosjoner har en sterk innflytelse på menneskelig atferd, og når du er bak rattet, blir denne virkeligheten spesielt relevant. Frykt kan for eksempel føre til unngåelsesresponser eller impulsive beslutninger i tunge trafikksituasjoner. Sinne, på den andre siden, kan føre til aggressiv atferd som øker risikoen for ulykker.

Å ta tak i disse emosjonene krever en grundig forståelse av hvordan de påvirker sjåførens beslutningstaking. Strategier som emosjonell utdanning og stresshåndteringsteknikker kan spille en avgjørende rolle for å fremme tryggere kjøring.

Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Travel Behaviour and Society, er forebygging av trafikkulykker nært knyttet til analysen av menneskeatferd. Det anslås at i tre av fem veihendelser, er sjåførens atferdsaspekter hovedårsaken, bidrar til 95% av alle nødsituasjoner i kjøretøy.

På grunn av dette er det avgjørende å bruke strategier for å fremme trafikksikkerhet. Dette betyr ikke bare å adlyde trafikksignaler eller kjenne til at bruken av blinklys for biler hjelper føreren for å lette trafikkflyten. Det betyr også å erkjenne at det, avhengig av vår sinnstilstand, kan være mer eller mindre tilrådelig å ta beslutningen om å kjøre bil.

Effektene av stress på kjøring

På veien kan ulike faktorer generere stressende situasjoner, og det er viktig å forbli rolig.

Stress, allestedsnærværende i det moderne liv, kan overvelde sjåfører når de kjører. Når en sjåfør føler seg stresset, frigjør de hormoner som kortisol og adrenalin, og forbereder seg på «kjemp eller flykt». Denne fysiologiske tilstanden kan påvirke beslutningstaking og motoriske ferdigheter; viktige elementer for trafikksikkerhet.

I forbindelse med kjøring kan stress manifestere seg på en rekke måter. For eksempel kan det øke impulsivitet og sinne, noe som fører til forhastede og risikable beslutninger. Også evnen til å konsentrere seg og være oppmerksom kan reduseres. Dette gjør det vanskelig å oppfatte trafikkskilt og respondere på uventede situasjoner på veien.

Nyere forskning publisert i Journal of Transport & Health antydet at kjøring i nærheten av større kjøretøy (som lastebiler og busser) er forbundet med høyere nivåer av stress og negative følelser. På den annen side genererer kjøring i motorveimiljøer uten så mange biler mer positive følelser og mindre brå økning i hjertefrekvensen.

Psykologiske strategier for å forbedre trafikksikkerheten

Når du kjører, er det viktig å konsentrere seg om veien og frigjøre sinnet fra påtrengende tanker.

Ved å erkjenne viktigheten av humør i kjøringen, kan en rekke tilnærminger brukes for å endre atferd og fremme bevissthet blant sjåførene. Her er noen nyttige strategier.

  • Bevissthet og driver utdanningsprogrammer: Disse programmene gir informasjon om trafikkregler og adresserer ulike psykiske aspekter. Disse inkluderer stressmestring, emosjonell regulering og fremme av trygge vaner.
  • Personlige psykologiske inngrep: Disse gir tilbakemelding på personlige kjørevaner for å motivere til positive atferdsendringer. I sin tur bruker de selvrefleksjonsteknikker for å adressere spesifikke forbedringsområder (som angst, usikkerhet og frykt for å kjøre).
  • Bruk av teknologi i trafikksikkerhet: Moderne biler er utstyrt med systemer som registrerer sjåførenes sinnstilstand. Dette gir dem personlig assistanse med tanke på psykologiske prinsipper; for eksempel visuelle og auditive påminnelser for å styrke sikker atferd.

Følelser spiller en nøkkelrolle i trafikksikkerheten

Drivere er ikke bare kjøretøyoperatører, men mennesker påvirket av følelser, tanker og kognitive responser på kjøring. Så, i tillegg til å ta hensyn til trafikksignaler og bilens lys, vær oppmerksom på din følelsesmessige tilstand og bruk effektive strategier for å forbedre den.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.