Antonio Damasio, nevrolog i emosjoner

Antonio Damasio, nevrolog i emosjoner

Siste oppdatering: 08 februar, 2018

Folk kaller Antonio Damasio “hjernetrollmannen”. De sier også at det er takket være ham at vi nå forstår mentale prosesser på en ny måte.

Han er professor i nevrovitenskap, nevrologi og psykologi ved Universitetet i Sør-California, og han vant også Fyrsten av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi i 2005. Hans studier på følelser og bevissthetsmekanismer satte ham på kartet.

Kanskje du allerede kjenner navnet hans. Kanskje du så opp til ham i mange år, eller fant en av hans bøker ved en tilfeldighet.

En av hans mest kjente bøker, “Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain“, er i seg selv en stor utfordring for ideene vi måtte ha om dette fascinerende organet i kroppene våre.

Hjernen vår er langt fra et mysterium for Antonio Damasio. Det er faktisk en veldefinert enhet han ser veldig klart. Det er tydelig at han er en fantastisk forsker og stor lærer.

“Å forstå forskjellen mellom emosjoner og følelser har fjernet barrieren for oss til å studere kjærlighetens natur.”

– Antonio Damasio –

Faktisk er det til og med folk som sier at Damasio ikke bare er en nevroforsker: han er også en nevrofilosof. I bøkene viser han oss hjernen som en enhet bebodd av mer enn vår individualitet og følelsesmessige, etiske og moralske verdener.

Hjernen vår inneholder selve samfunnet og vår essens som menneskehet. Han sier det samme i mange av hans arbeider: “Bare når vi forstår hjernens funksjon dypere, vil vi oppnå det … vi blir lykkeligere.”

et gif av hjerneforbindelser

Antonio Damasio, en annen slags hjerneforsker

Det er mange forskjellige typer hjerneforskere. Men for ikke lenge siden var det for mange av den mekaniske, reduksjonistiske typen. De var de som sa at våre tanker, refleksjoner og beslutninger i løpet av dagen var resultatet av en enkel tilkobling av en gruppe av spesifikke nevroner i en bestemt region i hjernen.

Så da … hvor passer det inn i vår bevissthet? Er det et bestemt område som kan orkestrere alt? Hva med emosjoner og følelser, hvor produseres de?

Mange av disse forskerne, i den ikke så fjerne fortiden, smilte ironisk til slike ideer og spørsmål.

Men i dag har vi inspirerende folk som Antonio Damasio som setter den reduksjonistiske tilnærmingen til side. De åpner for nye tilnærminger og hjelper oss å forstå betydningen av begreper som bevissthet og følelser.

Bevissthet, til å begynne med, er ikke i en bestemt del av hjernen. Bevissthet er en prosess og en enhet som er tilstede i hver enkelt art.

Faktisk, ifølge Damasio selv, selv en-celles-organismer som bakterier eller amøber har en liten mengde bevissthet. De jobber for å opprettholde sin helhet, slik at de kan overleve.

Derfor har hver organisme, hvert levende vesen, en viss bevissthet. Og med det tilpasser de seg til sitt miljø og utvikler seg.

Vi har derimot tatt et stort utviklingssprang. Vår bevissthet inkluderer dimensjoner som hukommelse, fantasi, kreativitet og logisk resonnement.

Kvinne ute i en eng

Antonio Damasio: Emosjoner og følelser

Å snakke om Antonio Damasio er også å snakke om Hanna Damasio, hans kone, som også er nevrolog. De jobber skulder til skulder i forskningen. Sammen arbeider de mot sitt mål om å bringe sine funn til det større publikum.

Takket være deres forskning med mange pasienter har Damasio-paret samlet store mengder data. Med disse dataene har de formulert noen viktige hypoteser.

En av dem er at emosjoner egentlig er en gruppe kjemiske og nevronale responser i et særegent mønster. Antonio Damasio definerte det som en “somatisk markør”.

Med dette navnet refererte han til hvordan vi alle har et emosjonelt spor som får oss til å reagere. Det påvirker visse atferder, eller hvordan vi tar bestemte beslutninger og ikke andre. I tillegg, ifølge denne nevroforskeren, kommer emosjoner før følelser.

Et eksempel på emosjoner mot følelser

Vi vil gi deg et eksempel. Si at vi går nedover gaten og plutselig hører vi at noen skriker. Det vi føler umiddelbart er en fysisk reaksjon. Hjertet vårt går raskere, vi er lammet, våre pupiller utvides, og vi har øyeblikkelig en følelse av alarm, frykt …

Emosjoner, for Damasio, tilhører kroppen, utløser en rekke spesifikke kjemiske og organiske endringer. Etter emosjoner kommer følelser, som har et mye dypere forhold til våre tanker.

“Emosjoner og følelser er ikke en luksus, de er vår måte å kommunisere våre mentale tilstander på til andre mennesker. Men de er også en veiledning for oss til å ta beslutninger.”

– Antonio Damasio –

hjerner lyser opp med aktivitet

Antonio Demasio mener det er veldig viktig for oss å lære å se emosjoner og følelser som forskjellige ting. Og da må vi se hvordan emosjoner er det som kommer først.

La oss tenke for eksempel på stress, de negative emosjonene som overtar, det fysiske ubehaget eller sykdommen de forårsaker, og hva de mentale tilstandene gjør med oss. Vi begynner å ha flere pessimistiske, mindre fleksible tanker, vi slutter å se veier ut av våre hverdagsproblemer …

Derfor bør et av våre mål være å dyrke positive emosjoner – fremfor alt. Men det krever også å ta vare på kroppen vår i tillegg. Vi må holde oss trygge, uansett om det er fysisk eller mentalt, og ha ro også.

Det er noe vi alle kan oppleve. Noen gjør det ved å praktisere meditasjon eller avslapning. En rolig kropp betyr et avslappet sinn, et sentrert sinn som tenker bedre og tar bedre beslutninger.

Litteraturreferanser

Damasio, A.R. (2004): Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Random House, New York (Norsk tittel: På leting etter Spinoza: glede, sorg og den følende hjernen)

Damasio, Antonio (2010) Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. Vintage, New York


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Damasio, A. (2018). El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano. Ediciones Destino.
  • Damasio, A. (2005): En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica, Barcelona
  • Damasio, A. (2008) Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Destino

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.