8 grunnleggende psykologiske prosesser

8 grunnleggende psykologiske prosesser
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

En ressurs vi har tilgjengelig når det gjelder å tilpasse oss verden omkring oss er oppførselen vår. Dette gjør at vi kan endre vårt miljø og virkelighet til å tilpasse seg det som skjer i livene våre. Vi vet at vår oppførsel blir brakt frem av våre indre psykologiske prosesser. Men hvordan fungerer egentlig våre åtte psykologiske prosesser?

Våre åtte grunnleggende psykologiske prosesser er: (a) persepsjon, (b) læring, (c) språk, (d) tanke, (e) oppmerksomhet, (f) hukommelse, (g) motivasjon og (h) emosjoner. La oss se på hver prosess individuelt. Alle er tett knyttet sammen med hverandre. Selv om de er terminologisk uavhengig av hverandre kunne ikke mange av de eksistert uten de andre. Det er bedre å forstå denne forskjellen som en kunstig klassifisering som legger til rette mulighetene for vitenskapelig arbeid.

8 grunnleggende psykologiske prosesser

Persepsjon

Persepsjon er det som får oss til å ha et “bilde” av virkeligheten som omgir oss. Den prosesserer informasjonen vi mottar fra ekstern stimuli via våre sanser.

Persepsjon er ansvarlig for å organisere og gi mening til all sanselig stimulans. Funksjonen til dette er åpenbar: å kjenne miljøet rundt oss tillater oss å bevege os rundt og samhandle med det. Dette er grunnleggende ferdigheter man trenger for å effektivt kunne tilpasse seg.

Læring

Dette er hvordan vi endrer og skaffer oss kunnskap, evner, ferdigheter oppførsel osv. Vi lærer av det som skjedde i fortiden. Læring hjelper oss også å se sammenhengen mellom vår oppførsel og dens konsekvenser. Det er nært knyttet sammen med hukommelsen.

læringsprosessen

Studiet om læring fremkommer stort sett av feltet behaviorisme. Dette ga oss teorier om klassisk og operant innlæring for å forklare oss hvordan vi lærer.

Slike psykologiske prosesser er nyttige fordi de tillater oss å variere vår oppførsel basert på det som skjedde i fortiden. Den tillater oss å reagere på en mer tilpasningsdyktig måte i nåværende og fremtidige situasjoner.

Språk

Mennesket er et sosialt vesen. Det er derfor språket er en så viktig prosess. Det muliggjør kommunikasjon med andre. Kommunikasjonen kjennetegnes i menneskets tilfelle gjennom komplekse, symbolske koder eller språk. Kompleksiteten i vårt språk lar oss beskrive nesten hva som helst, enten det er fortid, nåtid eller fremtid.

Nytten av denne prosessen kommer fra vårt behov for å opprettholde komplekse sosiale relasjoner som gjør at vi kan overleve i fiendtlige miljøer. Språk gir oss en form for kommunikasjon omfattende nok til å opprettholde menneskelige samfunn.

Tanke

Dette er en kompleks prosess som psykologien definerer som prosessen ansvarlig for å behandle informasjon slik at vi kan organisere den og gi den mening. Studiet om tanken begynte med aristotelisk logikk. Dette var imidlertid ikke en effektiv form for analyse fordi mennesket ikke resonnerer med logikk.

Resonnementet er en rask, men noe upresis prosess, som lar oss handle effektivt i vårt miljø.

Tankens funksjon er et kontroversielt emne. Dette skyldes delvis forvirringen rundt terminologien rundt emnet. Den mest aksepterte ideen er at dets mål er å fungere som en kontrollmekanisme i situasjonene vi kommer opp i.

tanker

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet fokuserer våre ressurser på bestemte stimuli mens den ignorerer andre. Vi får hele tiden inn store mengder stimuli, og vi hjernen klarer ikke vurdere alt.

Oppmerksomhetsprosessen er tilpasningsdyktig fordi vi ville blitt overveldet av informasjon om den ikke fantes. Vi ville ikke visst hva vi skulle bry oss om. Paradoksalt, men like fullt sant, er det at denne frivillige kognitive begrensingen er en evolusjonær tilpasning.

Hukommelse

Hukommelse lar oss kode informasjon for fremtidig lagring og gjenbruk. Dette er en essensiell prosess og er nært knyttet sammen med alle de andre prosessene.

Hukommelsen lar oss huske eksplisitt informasjon som hva som er hovedstaden i Frankrike, eller oppgaverelatert informasjon som hvordan man sykler. Hukommelse eksisterer fordi det er utrolig nyttig å ha informasjon om vår fortid lett tilgjengelig. Det gjør det mulig for oss å forutse fremtidige hendelser og handle basert på det. Uten hukommelsen ville ikke de andre psykologiske prosessene eksistert, siden alle blir godt støttet av hukommelsen.

Motivasjon

Motivasjonen sørger for å gi kroppen de nødvendige ressursene for å oppføre seg på en bestemt måte. Det er prosessen har ansvar for å aktivere kroppen og få oss i den ideelle tilstanden. Et annet viktig aspekt ved motivasjonen er valg av oppførsel. Ikke bare får den kroppen i rett tilstand, den får oss også til gå for en viss type oppførsel blant mange alternativer.

Motivasjonens funksjon er å få individet til å lede sin oppførsel sin atferd mot deres mål. Det hindrer en i å stå på stedet hvil. Denne prosessen er tett knyttet sammen med følelse og læring.

motivert kvinne

Emosjoner

Emosjoner er reaksjoner på ekstern stimuli. De tillater oss å rettlede vår atferd og handle hurtig i samsvar med kravene fra våre omgivelser. Emosjoner har tre komponenter:

  • Kroppslig: de fysiologiske endringene provosert av emosjoner.
  • Atferd: spekteret av oppførsler utløst av en emosjon.
  • Følelse: den subjektive opplevelsen til individet.

Emosjoner styrer vår oppførsel på en rask og effektiv måte. De fleste avgjørelser er ikke viktige nok til at vi skal bruke masse tid på dem. Det er her emosjoner kommer inn i bildet. Det er viktig å forstå at hver en beslutning vi tar blir påvirket av emosjonene våre til en viss grad.

I denne artikkelen har vi avslørt våre grunnleggende psykologiske prosesser på en svært overfladisk måte. De er alle veldig omfattende fagområder og består av mye mer detaljer enn vi kan inkludere her. Den intense studien av hver av dem gir oss den grunnleggende informasjonen vi trenger for å forstå menneskets oppførsel og mentale prosesser.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Longo, M. R., Long, C., & Haggard, P. (2012). Mapping the invisible hand: A body model of a phantom limb. Psychological science23(7), 740-742.
  • Psychology of language. (s. f.). University of Copenhagen. Recuperado 1 de abril de 2022, de https://nors.ku.dk/english/research/psychology-of-language/

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.