De myke ferdighetene som skaper gode ledere

Myke ferdigheter er viktige for gode ledere. Selv om mange oppgaver kan utføres bedre med maskiner, forblir emosjonell intelligens utelukkende en menneskelig ferdighet, i hvert fall for nå.
De myke ferdighetene som skaper gode ledere

Siste oppdatering: 15 august, 2021

Myke ferdigheter blir stadig mer relevante for å skape gode ledere. Eksperter tror at de vil fortsette å ha stor betydning i fremtiden. Selv om teknologien kan ha det siste ordet innen systematisering og automatisering, kreves det forskjellige ferdigheter på forskjellige områder.

Gode ledere: Harde ferdigheter kontra myke ferdigheter

Harde ferdigheter er de som er knyttet til de formelle og tekniske kravene en person trenger for å utføre en aktivitet. Imidlertid er myke ferdigheter de evnene som gjør at et individ kan kommunisere effektivt med andre.

I en verden der kunstig intelligens begynner å få større utbredelse, blir emosjonell intelligens stadig viktigere. Faktisk er myke ferdigheter veldig viktige hos gode ledere.

Nedenfor finner du fem eksempler.

“Store arbeider utføres ikke av styrke, men av utholdenhet.”

– Samuel Johnson –

Leder og ansatt

Myke ferdigheter som er nødvendige for gode ledere

Gode ledere: Empati

Empati er avgjørende for godt lederskap. Det er umulig for en leder å få det beste ut av laget sitt uten empati.

Empati er evnen til å forstå andres synspunkter. Det fungerer som en slags guide for å vite hvordan vi skal behandle og inspirere andre. Med empati kan en leder både se og forstå andre menneskers styrker og svakheter. Dette er avgjørende hvis de vil få det beste ut av hver person.

Kommunikasjonsferdigheter

God kommunikasjon er en av de viktigste ferdighetene hos en leder. Det er ikke nok for dem å ha fantastiske ideer, ettersom de også må vite hvordan de skal kommunisere dem. De må også motivere andre og bli forstått.

Videre er det avgjørende for dem å overføre budskap på riktig måte, ettersom en god idé mister noe av substansen hvis den ikke kommuniseres effektivt. I tillegg er kritikk eller negative tilbakemeldinger langt lettere å håndtere når den kommuniseres på riktig måte.

Gode ledere: Motivasjon og inspirasjon

Å motivere og inspirere et team er en kompleks oppgave. For å gjøre dette må en leder bruke flere myke ferdigheter samtidig. De må kunne kommunisere følelser og få andre til å forstå og dele dem. Faktisk går dette utover kommunikasjon og inn i uttrykksområdet.

Å inspirere andre er enda vanskeligere. Den beste måten å oppnå dette på er ved eksempel, ettersom andre er mer inspirert av handlinger og bevegelser enn ord. Derfor må en leder være sammenhengende med det de sier og gjør.

Gode ledere: Aktiv lytting

Vi kan si at dette danner grunnlaget for alle myke ferdigheter. Det er veldig vanskelig å være en god leder uten å ha evnen til å lytte til andre. Andres syn er inspirasjonskilder for å finne nye ideer og løsninger.

Som uttrykket tilsier er dette en deltakende aktivitet. En leder forblir stille mens andre snakker. De tar aktivt inn det de sier. Videre lever de seg inn i den omgivende bakgrunnsatmosfæren. De svarer også på det de blir spurt om.

Et bevisst lederskap fører til bedre resultater for alle.

Teamarbeid

Teamarbeid er et av områdene som krever gode myke ferdigheter. Når du utfører aktiviteter med andre, er vilje og tilpasningsevne nesten viktigere enn kunnskap eller erfaring.

Et team utvikler seg  aldri i en atmosfære av konkurranse, mistanke eller mistillit. En velformet gruppe forbedrer individuelle ferdigheter og lar teamet vokse sammen. Dette er avgjørende for en leder. En av funksjonene deres er å legge til rette for synergi.

Gode ledere: Myke ferdigheter og fremtiden

Verden går mot former for samarbeidsorientert produksjon og forbruk. Det er derfor myke ferdigheter er så viktige både hos samarbeidspartnere og ledere. Vellykket utvikling av myke ferdigheter er utvilsomt ekstremt viktig i enhver form for oppgave.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gómez-Gamero, M. E. (2019). Las habilidades blandas competencias para el nuevo milenio. Divulgare Boletín Científico de la Escuela Superior de Actopan, 6(11).


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.