Brystkreft: de ulike stadiene til å imøtekomme sykdommen

Brystkreft: de ulike stadiene til å imøtekomme sykdommen
Bárbara Arenas

Skrevet og verifisert av psykologen Bárbara Arenas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I denne artikkelen vil vi dele med deg de ulike stadiene en kvinne møter når hun er diagnostisert med brystkreft. Så la oss trene litt på empati, uansett hvor vanskelig det er. Se for deg at legen har akkurat gitt deg denne diagnosen. Hva føler du? Hva tenker du? Hvordan reagerer en kvinne på innvirkningen av denne sykdommen? Hva er de ulike stadiene hun går gjennom mentalt sett?

Brystkreft forekommer med akselerert og ukontrollert spredning av glandulære epitelceller. Disse cellene har økt deres reproduksjonskapasitet i veldig stor grad. Brystkreft-celler kan spre seg gjennom blod eller lymfekarene og nå andre deler av kroppen. Dette genererer metastase. Om denne prosessen har startet eller ikke er veldig viktig informasjon å diskutere når vi setter en prognose.

Når det kommer til epidemiologi og risikofaktorer, burde det nevnes at det er mer vanlig blant spanske kvinner. Men, takk til utvikling i moderne medisin, har dødeligheten av brystkreft forminsket en god del.

Hvordan behandles brystkreft?

På den ene siden, er en onkologi-spesialist ansvarlig for den fysiske prosessen av behandlingen av denne sykdommen. Dette inkluderer en operasjon for å fjerne svulsten, radioterapi, bruk av cellegiftbehandling, og avgjørelsen om å inkludere hormonterapi. På den andre siden, må legen tenke på pasientens egne karaktertrekk, som psykologisk styrke, når det kommer til å planlegge medisinsk behandling.

En lege og en pasient som prater sammen

En psykolog er også utrolig viktig i hver terapeutisk prosess av denne behandlingen. Kjenner pasienten til, forstår h*n og aksepterer h*n denne sykdommen? Det er nødvendig at fra det øyeblikket de er diagnostisert, er det en psykolog der til å støtte dem. Til å hjelpe og til å befordre emosjonell utløp og korrekt behandling av informasjon. I tillegg, en psykolog kan være en nøkkelfigur til å øke bindingen til behandlingen av pasienten. I tillegg kan de hjelpe med håndtering av deres forventninger.

Du kan være et offer for kreft eller en overlever. Det er måten du tenker på.”

– Dave Pelzer

Stadiene en person går gjennom etter en kreftdiagnose

Som Kubler-Ross diskuterer, er det ulike stadier som en person går gjennom når kreft er oppdaget. På grunn av dette er det viktig at vi tenker på kreftstadiet som den var funnet i. Støtten, hjelpen og metoden brukt til å utføre behandlingen er ulik avhengig av dette stadiet.

Først, vil pasienten føle benektelse. De vil kanskje nekte å tro at de har kreft. I mange tilfeller, vil pasienten bli testet flere ganger for å verifisere diagnosen. Eller så vil de be noen andre se på testen i tilfelle diagnosen var feil.

Etter det forsvinner benektelsen og sinne kommer. Sinne og fiendtlighet kan inkludere å skylde på andre for deres situasjon. De skylder på leger, seg selv eller på slektninger. Etterpå går pasienten inn i et stadie av depresjon. Her føler de seg svake, uten å ha makt til å sloss. Tristhet og frykt er hoveddelen av deres daglige humør.

Det neste stadiet er pasientens forhandlingsfase. I dette stadiet bruker de ofte uttrykket “hva vil skje om…” Egentlig så prøver pasienten å forhandle med seg selv. Det er et defensmekanisme til å beskytte seg sev fra virkeligheten av kreft. Hun er klar til å akseptere at hun er syk.

Til slutt, når pasienten stadiet av godtakelse. De godtar deres sykdom og fra det øyeblikket, vil pasienten begynne å leve med deres problem. De kan nå slåss imot kreften.

“Jeg jobber sorg og tristhet ut av kroppen min når jeg danser, og jeg bringer inn glede og rytme.”

– Inga Muscio

Hvordan kan vi hjelpe gjennom hver fase?

Fra et terapiståsted, må en kvinne diagnostisert med brystkreft være fulgt gjennom hver av disse stadiene. Noen burde være der for å lette på smerten hennes til hun når aksept av sykdommen. Fra det øyeblikket, burde vi fortsette å være ved siden hennes gjennom behandlingsprosessen. Det er fundamentalt at vi forminsker usikkerheten kvinnen kan ha om kreft. Vi burde gi psyko-læring om sykdommen selv, og om terapien og teknikkene som vil bli brukt til å forbedre hennes fysiske og mentale tilstand.

“Kreft er et ord, ikke en setning.”

– John Diamond

En dame som har overlevd kreft

På grunn av dette er det essensielt å huske at steg etter steg, vil de ulike stadiene bli overkommet med hjelp og støtte. Vi vil gå gjennom prosessen med den som lider med positivitet og energi. Selvfølgelig, vil det være dårlige dager, men selv med dem vil det være positive detaljer til å fortsette å bevege seg fremover. Det kan være et smil fra et barn, kysset av et ungt par, et ord fra en venn, en gåtur i fjellene. . .

Hvert stadie har sitt øyeblikk, men, på en eller annen måte er det en evolusjonsprosess som foregår og personen må akseptere denne sykdommen. Hun må forstå at hun har denne sykdommen, ikke at hun er syk. Fra det øyeblikket, vil det å vite og gjenkjenne frykt, angst og usikkerhet hjelpe henne mot å vinne kampen. Det vil også hjelpe henne med å vise styrke, energi og positivitet.

Kvinner med brystkreft, dere er tapre, vakre kjempere. Ha mot på veien foran deg!


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.