Selvsikkerhet på jobb: 5 sentrale elementer

Selvsikkerhet på jobb er en sosial ferdighet som hjelper folk med å kommunisere på en mer effektiv måte med sine medarbeidere og overordnede.
Selvsikkerhet på jobb: 5 sentrale elementer
Sara Clemente

Skrevet og verifisert av Psykologen og journalisten Sara Clemente.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Selvsikkerhet på jobb er ofte forvekslet med andre begreper, som aggressivitet eller fiendtlighet. Men hvis det er basert på respekt, faller det langt fra den sammenligningen. Med andre ord, å være selvsikker er å kjenne til og forsvare rettighetene vi har som enkeltpersoner og som borgere uten å angripe andre. Det er også det motsatte av passivitet.

I arbeidsmiljøet har selvsikkerhet viktige fordeler for både ansatte og arbeidsgivere. Derfor er det viktig å utvikle selvsikkerhet og sette det i bruk. Hvordan kan det gjøres?

Forsvar arbeidet ditt

Ved enkelte anledninger tar sjefer kreditt for arbeidet som deres ansatte gjør. Dette er veldig frustrerende for de ansatte fordi de ikke får den forventede kreditten for deres innsats. For eksempel, tenk at du har jobbet med en viktig rapport i flere uker, men når det er på tide å presentere den for klientene, inviterer ikke sjefen deg til møtet eller nevner deg ikke i presentasjonen.

Selvsikkerhet på jobb

Selvsikkerhet på jobb presser oss til å bryte vår stillhet og å formidle vår misnøye med sjefene våre. Ved å følge eksempelet ovenfra, ville selvsikkerhet hjulpet oss med å snakke med sjefen vår og be om at arbeidet vårt mottar sin tilbørlige verdi. Det er ikke et spørsmål om å bli sint eller snakke i en trassig tone, men informere den resulterende motløsheten om å ikke få æren for vårt arbeid.

Si meningen din sammenfattende og effektivt

Det er et avdelingsmøte. Det er et sentralt møte: viktige beslutninger må tas, de som vil påvirke deg direkte. Derfor spør de overordnede alle om deres mening om de aktuelle sakene. De fleste mennesker tar enten en aggressiv eller passiv holdning til emnene.

La oss anta at debatten er følgende: Syns du at selskapet bør øke budsjettet for avdelingen din? Hvilket forslag har du om det?

  • Aggressivitet: “Selvfølgelig bør de det. Vi har ikke engang en kaffemaskin.”
  • Passivitet: “Uansett er det bra. Det påvirker ikke meg.”
  • Selvsikkerhet: “Vi har lagt merke til noen få negative endringer fra i fjor om reduksjon av det tildelte budsjettet. Det ville være praktisk å øke budsjettet til tidligere nivåer for bedre å utføre oppgaver i avdelingen.”

Det første og andre svaret skaper spenning. Det tredje svaret gjør det klart at selvsikkerhet på jobb er en sosial ferdighet som hjelper folk med å kommunisere på en mer effektiv måte med sine medarbeidere og overordnede. Med det kan vi uttrykke våre behov og forstå de mulige følsomhetene som andre kan ha. Det muliggjør mellomliggende løsninger dersom det ikke er mulig å oppfylle våre forespørsler akkurat som vi ønsker.

Gi deg selv verdi

Hvis vi ønsker å kunne gi meninger på en selvsikker måte, må vi være forsiktige slik at vi ikke gjør en nybegynnerfeil. En av disse er å undervurdere meldinger med setninger som:

  • “Jeg vet ikke om det vil fungere.”
  • “Det er bare en ide.”
  • “Det er for tidlig uansett.”
  • “Det kan være en dum idé.”

Prøv å unngå ord for å fylle inn: de er ikke dine venner. Tvert imot gir de ideen om at du ikke er sikker på hva du sier og at du er usikker. Hvis du gir signaler om at du ikke fullt ut støtter forslaget og ideene dine, vil de være mye vanskeligere å adoptere.

Bruk subjektiv kommunikasjon

Subjektiv kommunikasjon består av å uttrykke våre tanker og følelser i den første personen. Det tillater oss å snakke uten å bebreide, dømme eller kritisere andre.

Her er et eksempel. Gitt resultatene selskapet viser på grunn av innsats og engasjement, tror du at du skal få en lønnsøkning. Det er to måter å formidle dette på til sjefen din: “Jeg vil snakke om lønnen min” eller “vi må snakke om lønnen min”.

Den første virker mye mindre aggressivt og upersonlig. Enkle detaljer gir setningene dine respekt, brukervennlighet og betydning. Det er sånn selvsikkerhet på jobb i praksis ser ut.

Selvsikkerhet på jobb

Klarhet og kortfattethet

Det er to aspekter du må klargjøre for å kunne bruke din selvsikkerhet på jobb. Et av dem er målene du ønsker å oppnå. Det andre er hovedideen til budskapet ditt.

Hvis du kjenner målet ditt, kan du nærme deg det på en gradvis måte. Hvis du ikke gjør det, vil det være vanskelig å sette selvsikkerhet i praksis og det vil være visse tilfeller der du får motsatt effekt. Faktisk, en vanlig og hyppig feil som folk gjør når de prøver å være mer selvsikre, er å si nei til alle forslag. Avvis forslag når de kommer i konflikt med dine verdier eller rettigheter, ikke gjør det for å prøve å virke mer selvsikker.

På samme måte, unngå å snakke rundt og gå rett til poenget. Hvis du kan kommunisere meldingen din på ett minutt i stedet for 5, gjør du det på ett. Hvis du babler for mye, kommer folk i møtet til å miste interessen.

Studert gjennom femfaktormodellen til Costa og McRae, er selvsikkerhet et trekk i utadvendte mennesker. Ingen er naturlig selvsikre. Som vi har sagt, er det mer en sosial ferdighet som vi kan utvikle. Det krever innsats og kunnskap for å virkelig forstå konseptet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.