Hybris syndrom: Når makt ødelegger

Hybris syndrom ble først beskrevet av eks-politiker David Owen og psykiater Jonathan Davidson. Det er forbundet med overdreven makt, og symptomene avtar vanligvis når personen ikke lenger har den makten.
Hybris syndrom: Når makt ødelegger

Siste oppdatering: 13 november, 2020

Mennesker som lider av hybris syndrom endrer personlighet når de befinner seg i lederstillinger. Dette kan skje i næringsliv, politikk eller ethvert annet felt der hierarkier eksisterer.

Personer med hybris syndrom viser faktisk ekstrem stolthet, overdreven selvsikkerhet og total forakt for andre. Disse karaktertrekkene fører til impulsiv og ofte destruktiv atferd.

Ingen bevis peker på en nevrovitenskapelig forklaring på hybris syndrom. Med andre ord viser hjernen til en person med hybris syndrom ingen fysiologiske endringer.

Hybris syndrom er ikke en lidelse i seg selv, og det er heller ikke en undertype av narsissistisk personlighetsforstyrrelse. I stedet manifesterer det seg hos posisjoner med overdreven makt og utvikler seg ikke på samme måte som en personlighetsforstyrrelse gjør.

En arrogant mann.

Hybris syndrom og makt

Begrepet hybris (ὕβρις, hýbris) er et gresk begrep som betyr “overmot, hovmot”. Det er det motsatte av nøkternhet og moderasjon. Grekerne beskrev en hybristisk person som overdreven stolt og noen som behandlet andre med frekkhet og forakt. Dermed får personen glede av å bruke makten sin på den måten.

David Owen, en minister for James Callaghans Labour Party, og psykiater Jonathan Davidson har forsket på hybris syndrom. Owen hevder at folk ofte anser hybris syndrom som en naturlig (eller i det minste noe forventet) utvidelse av selvsikkerheten og ambisjonen alle som ønsker makt trenger å ha. Mens mange mener at arroganse ofte er et uheldig trekk hos ledere, tror de også at et visst nivå av arroganse rett og slett er prisen du må betale for god ledelse.

Makt er et sterkt rusmiddel, og ikke alle ledere har sterk nok karakter til å motvirke det. Å gjøre det krever en kombinasjon av sunn fornuft, humor, anstendighet og skepsis. Kynisme er også viktig fordi det hjelper deg å se makt for hva det er: En privilegert mulighet til å påvirke og ofte bestemme utfallet av situasjonene som skjer rundt deg.

Mer spesifikt beskrev Owen hybris syndrom som en unik og ervervet personlighetsforstyrrelse som bare utvikler seg etter at en leder har makt i en viss periode. Det er også viktig å merke seg at det bare gjelder når det ikke finnes noen historikk av psykiatriske tilstander.

Symptomer på hybris syndrom

Her er et utvalg fra David Owens liste over 14 symptomer på hybris syndrom:

  • Bruk av makt til selvforherligelse.
  • Et nesten obsessivt fokus på personlig image.
  • Overdreven selvsikkerhet, ledsaget av forakt for råd eller kritikk fra andre.
  • Tap av virkelighetskontakt.
  • Snakker som en messias.
  • Ubesværlige og impulsive handlinger.
  • Hybristisk inkompetanse hvor høy selvtillit fører til uoppmerksomhet på detaljer.

Da Owen og Davison undersøkte disse symptomene, bemerket de at de ofte overlappet de andre personlighetsforstyrrelsene, spesielt narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Syv av de 14 symptomene er også symptomer på narsissistisk personlighetsforstyrrelse. I tillegg deler hybris syndrom to symptomer med antisosial personlighetsforstyrrelse og histrionisk personlighetsforstyrrelse.

Kjente tilfeller

Owen og Davidson analyserte de psykologiske profilene til britiske statsministre og presidenter i USA fra de siste 100 årene for å finne eksempler på hybristiske trekk.

De fant ut at syv amerikanske presidenter viste tydelige tegn på arroganse: de to Roosevelt-ene, Woodrow Wilson, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon og George W. Bush. Imidlertid var den eneste presidenten de trodde hadde dette syndromet George W. Bush.

Blant statsministrene i Storbritannia mente Owen og Davidson at Herbert Asquith, David Lloyd George, Neville Chamberlain, Winston Churchill, Anthony Eden, Margaret Thatcher og Tony Blair viste overdreven stolthet og arroganse. For dem er det imidlertid bare David Lloyd George, Neville Chamberlain, Margaret Thatcher og Tony Blair som sjekker alle boksene for hybris syndrom.

Et bilde av David Lloyd George, som hadde hubris syndrom.

Ikke bare politikere lider av det

Statsministre og presidenter var enkle å studere på grunn av den omfattende biografiske informasjonen som var tilgjengelig om dem. Hybris syndrom påvirker imidlertid ikke utelukkende politikere. Faktisk handler det om makt. Derfor kan alle i en maktposisjon, som en administrerende direktør i et stort selskap, også lide av dette syndromet.

Den store Bertrand Russell skrev om fenomenet hva som skjedde med individets mentale stabilitet når de er i en maktposisjon. Han beskrev årsakssammenhengen mellom makt og avvikende oppførsel. Han kalte det “beruselse av makt”.

Dette fører til ideen om at ærverdige, moralske mennesker kan bli korrupte etter år med akkumulerende makt. Derfor er det så viktig for medlemmer av utviklede samfunn å holde disse menneskene under kontroll med systemer som begrenser makten som en person kan ha.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.