Det uønskede barnet

Ideelt sett kommer et barn når det er kallet fra sinnet og hjertet til foreldrene sine. Men mange situasjoner i livet blir ikke slik de ideelt burde være. En stor andel av graviditeter er ikke planlagte, og direkte uønskede. Og hva blir resultatet? Mange, mange mennesker som begynner sine dager mellom et totalt eller delvis fravær … Fortsett å lese Det uønskede barnet