Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Urie Bronfenbrenners modell for hvordan det sosiale miljøet påvirker menneskets utvikling har hatt en vidtgående innvirkning på psykologisk forskning. Modellen hans er ikke perfekt, men den er en av de beste forklaringene vi har på emnet. Fortsett å lese for å lære om hvorfor denne modellen er så viktig.
Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Siste oppdatering: 03 august, 2019

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell er en av de mest aksepterte forklaringene om påvirkning fra sosiale miljøer på menneskets utvikling. Denne teorien argumenterer for at miljøet du vokser opp i påvirker alle fasetter i livet ditt. Sosiale faktorer bestemmer måten du tenker på, emosjonene du føler og hva du liker og misliker.

Fra begynnelsen har Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell vært et utgangspunkt for forskere innen mange forskjellige fagområder. For eksempel tegnes utviklingspsykologi og sosiologi direkte fra denne teorien. Bronfenbrenner delte ideen sin med verden for første gang i 1979 i boken sin med tittelen The Ecology of Human Development. I denne artikkelen lærer du teoriens grunnleggende argumenter.

En illustrasjon av Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Urie Bronfenbrenner la merke til at et barns natur er avhengig av konteksten de vokste opp i. Dermed bestemte han seg for å studere hvilke faktorer som hadde mest effekt på barns utvikling. Bronfenbrenner vurderte at miljøet var sammensatt av fire sammenhengende systemer. Han la til et femte system senere i karrieren.

Fordi de fem systemene henger sammen, avhenger påvirkningen på barnets utvikling fra ett system av dets relasjon til de andre. Bronfenbrenner organiserte dem i en rekkefølge basert på hvor mye innvirkning de har på et barn.

Hvis du endrer miljøet ditt, endrer du deg. Hvis du flytter til et annet land med en annen kultur, vil identiteten din absolutt endre seg. Det samme kan skje hvis den sosiale rollen din i et av systemene endres.

Her er de fem systemene i Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell:

1. Mikrosystemet

Mikrosystemet består av gruppene som har direkte kontakt med barnet. Familien og skolen er noen av de viktigste, selv om det kan være mange andre grupper. Forholdet mellom dette systemet og barnets utvikling er åpenbart. Innflytelsen kan imidlertid gå begge veier.

Foreldrenes holdninger påvirker absolutt hvem barnet vil ende opp med å bli. Men barnet er også i stand til å endre familiemedlemmenes holdninger. Det samme skjer på skolen og alle de andre gruppene som utgjør mikrosystemet.

2. Mesosystemet

Det andre systemet i Bronfenbrenners modell består av relasjonene mellom gruppene fra det første systemet. Forholdet mellom foreldre og lærer har for eksempel en direkte innvirkning på barnet.

foreldresamtale

3. Eksosystemet

Det tredje nivået involverer også faktorer som påvirker et barns liv. Elementene i dette systemet har imidlertid ikke et direkte forhold til dem. Et eksempel på et eksosystem er selskapet der barnets foreldre jobber. Dette vil påvirke foreldrenes synspunkter, hvor mye fritid de har, og deres trivsel. Følgelig påvirker selskapet også barnets utvikling.

4. Makrosystemet

Det inneholder de kulturelle elementene som påvirker barnet og alle rundt dem. Et par eksempler vil være kulturelle verdier eller en offisiell religion.

I dette tilfellet påvirker makrosystemet utviklingen fordi det avgjør hvordan de andre systemene kan uttrykke seg. Igjen er dette et tilfelle av indirekte innflytelse. Det påvirker utviklingen fordi det endrer de gruppene som direkte påvirker barnet.

5. Tidssystemet

Bronfenbrenner la dette systemet til i sin teori senere. Det refererer til det stadiet i livet personen er i under situasjonene de går gjennom. For eksempel har bortgangen til en man holder kjær en veldig annen innvirkning på en ung person i motsetning til en eldre person.

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell er ikke perfekt, men du kan anvende den innen mange studiefelt. Til tross for at den ikke tar hensyn til biologiske faktorer, er den en av de beste forklaringene om det sosiale miljøets påvirkning på et individs liv.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.