Thumb Author Silvia Carrasco

Silvia Carrasco

Sosialarbeider


Sosialarbeidermedspesialiseringinnenpsykiskhelse,konfliktmeklingogrettsekspertise.Hunharomfattendeakademiskogfagligopplæringpådisseområdene,såhunjobbersomjobbrådgiver.Hunharjobbetmedulikeinstitusjonerogogsåsompromotørgjennomdigitalemedier.Hunerspesieltinteressertirettferdighetogsosialintervensjon.

Om forfatteren

Uteksaminert i sosialt arbeid fra Universitetet i Zaragoza (2014). Hun har en doktorgrad i rettsmedisin for sosialarbeidere fra National Distance Education University (2016) og en mastergrad i sosialt arbeid i psykisk helse fra sitt første universitet (2017). I dette studiehuset tok hun også kurs i mekling og konfliktløsning (2015). Aragon kollegialt nummer:2739.

Hun har samarbeidet ved flere anledninger med Heraldo de Aragón og Heraldo de Aragón Joven. Hun har jobbet som sosiallærer og lærer innen ulike områder. Hun har samarbeidet med Dolores Sopeña Foundation, Professional College of Social Work of Aragon og med YMCA Spain, blant andre organisasjoner.

Hun jobber for tiden som jobbrådgiver. Hun formidler jobbsøkeprosessen til søkerne, og på slutten forbereder hun dem for arbeidsmarkedet gjennom forbedring av deres personlige og profesjonelle verktøy. Hun er interessert i sosial rettferdighet, psykisk helse og sosial og arbeidsintervensjon.


Siste artikler