Fra å føle skyld til å ta ansvar

Fra å føle skyld til å ta ansvar

Siste oppdatering: 04 september, 2017

Følelsen av skyld kan defineres som en persepsjon av at noen har gjort, sagt, tenkt eller følt noe støtende, ifølge et bestemt system av verdier.

Skyld fører til selvbebreidelse og devaluering av deg selv. I de mest ekstreme tilfellene, kan den føre til selvmordstanker, ja til og med til selvmord.

Til syvende og sist får skyldfølelse mennesker til å bli sine egne verste fiender, og det kan forårsake ens eget lille personlige helvete, der den skyldbetyngede personen ender opp med å ødelegge seg selv.

sad girl

Ulike former for skyld

Typisk følelse av skyld inntreffer etter at en norm som er ansett som legitim blir tråkket over. For eksempel,  når noen stjeler noe og vet at de har brutt en sosial norm eller religiøs lov i deres samfunn eller deres tro.

Det er ulike typer for skyld som springer ut fra disse overtredelsene av verdier og normer som kanskje ikke er så tydelige definerte. For eksempel, noen som føler at de bør tre inn i et bestemt mønster for å lykkes, men så klarer de ikke å oppnå det.

I et slikt tilfelle, har de akseptert som standard, eller som en “lov”, en betingelse som ikke er etablert overalt, men som folk flest kan se ut til å følge likevel.

På den andre siden, kan folk føle skyld uten at de har gjort noe som er ansett for å være kritikkverdig. Det er kanskje nok for den personen å ha en tanke som de anser for kritikkverdig for at skyldfølelsen oppstår inni dem.

Et eksempel er hvis noen blir sint på moren sin, og har aggressive tanker mot henne, kanskje helt til det punktet at de ikke ønsker å se henne igjen. Etterpå, når de har roet seg litt ned, klandrer og plager de seg selv for å ha latt disse tankene få plass i deres sinn.

Når det er sagt, er imidlertid den mest kompliserte formen for skyld den formen som er ubevisst skyldfølelse. Mennesker opplever følelser og eller tanker uten at de er helt bevisste på dem. En ukonvensjonell seksuell lyst, for eksempel, eller et hemmelig ønske om å ha det som andre har, eller ha det slik som andre har det.

I disse tilfellene, er skylden usynlig, men den opptrer fremdeles som en mørk kreft. Følelser av angst og tristhet utvikler seg, men de er gjerne vage og ser ut til å være grunnløse.

Denne typen ubevisst følelse av skyld uttrykkes gjerne som en søken etter straff: Personen vil da komme til å gjøre noe som er galt, slik at de kan bli straffet for det. De kommer for sent til alt, slik at andre kjefter på dem. De glemmer å gjøre en viktig oppgave, slik at andre blir sinte på dem.

Ansvar er et komplekst konsept

Alle bør analysere sine følelser av skyld så objektivt som overhode mulig. Den første tingen en må gjøre, er å spørre seg selv om de etablerte systemene av normer som har blitt brutt er gyldige eller ikke.

Det er mange tilfeller i historien hvor noe som har blitt ansett som “normalt” og “lovlig” kolliderer totalt med de viktigste og mest primære av menneskets verdier. Det mest ekstreme tilfellet, er nazisme, som førte til “raserenhet” som den viktigste verdien av alle, selv om det slett ikke er det.

De systemene for verdier og normer er ikke der for at vi passivt skal følge dem. Selv om de blir spredt av noen med stor autoritet, er det ikke sunt å følge dem blindt hvis du ikke helt forstår meningen med dem, eller hvis du ikke tydelig kan forstå hvorfor de eksisterer.

woman holding a branch

En annen bestemmende faktor når det kommer til følelse av skyld, er din opprinnelige intensjon. Noen ganger gjør mennesker fantastiske ting av forferdelige årsaker. Og noen ganger bryter mennesker med normene av årsaker som er viktigere eller mer gyldig enn normene selv.

En politisk kandidat kan gi et hus til alle fattige familier, og det fremstår som en ærverdig handling som bør applauderes. Men vi vet alle sammen at det egentlig bare var et stunt for å få publisitet, det har veldig lite å gjøre med politikerens sanne følelser for fattigdom.

Ubevisst følelse av skyld krever mer arbeid. På det bevisste plan, føler ikke personen skyld for noe, men normalt sett ender disse personene opp med å betale for ting de ikke har skyld i. Kanskje føler de på en konstant følelse av angst, eller en implisitt anklage over det enkle faktum at de faktisk eksisterer.

I alle disse tilfellene, kan du se hvordan skyld, i seg selv, er en totalt ubrukelig følelse.  Når vi føler på skyld, gjør vi ikke annet enn å straffe oss selv, og utsette oss selv for en hel masse negative følelser.

Det som frigjør oss fra skyld er å ta det ansvaret som kommer med skaden vi har gjort, når vi faktisk har forårsaket skade. Det innebærer å reparere skaden på den beste måten vi kan gjøre det.

Å torturere deg selv med skyld kommer ikke til å gjøre deg til en bedre person. Det er heller motsatt. Det hindrer deg fra å forbedre deg selv. Å ta ansvar for skaden du har forårsaket er den eneste måten å komme forbi denne meningsløse formen for lidelse på.

Bildekreditering: Pete Revonkorpi, Benjamin Lacombe og Duy Huynh


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.