Effektiv (og elegant) uenighet - 4 nøkkelmetoder

Effektiv (og elegant) uenighet - 4 nøkkelmetoder

Siste oppdatering: 26 mai, 2018

Å lære seg å være uenig er en veldig nyttig kunst. Med den kan du unngå å havne i en ren diskusjon gjennom effektiv håndtering av den som snakker for å unngå konflikt og forsvare din posisjon med eleganse. Vi kan oppnå mye av dette uten å være offensive eller bruke fornærmelser. Dette er utvilsomt et supert verktøy basert på smart uenighet som vi alle bør kjenne til og benytte på en daglig basis.

La oss innse det, dersom det er noe mange av oss ikke er flinke til, er det å være uenige. I tillegg er det fortsatt mange som blander sammen uttrykk og tror at uenighet, i virkeligheten, er synonymt med krangling. Det er feil. Derfor må vi klargjøre en vesentlig idé. Å være uenig betyr å ikke være enig med en ide eller en mening og dette trenger ikke å være en trussel eller til irritasjon for noen.

“Det er bedre å diskutere en sak uten å løse den, enn å løse en sak uten å diskutere den.”

-Joseph Joubert-

Et annet element å ta hensyn til er at å være uenig om noen ting definerer din individualitet. Det gir deg muligheten til å ha dine egne meninger og ikke bare forsvare dine ideer. Du må argumentere intelligent for å berike kommunikasjonsprosessen og selve forholdet.

I dag betyr det å være uenig med noen å plutselig skape en polarisering mellom to personer som begge tror at de har den absolutte sannheten. Snart blir kommentarene deres uten gyldige argumenter og, nesten uten at de merket hvordan, starter en krangel der ingen vinner og alle taper. Vi ser dette ofte i sosiale nettverk og også i mange politiske scenarioer. Derfor er det tilrådelig å lære å være uenig på en elegant og effektiv måte for å unngå disse meningsløse situasjonene. La oss se på 4 strategier for å oppnå dette.

Mann og kvinne som krangler

1. Lær å være uenig, kunsten å holde hodet kaldt

Folk som vet hvordan de skal være uenige på en dyktig måte vet om en veldig enkel hemmelighet. For å være uenig på en effektiv måte, må du bevare roen. Du må lytte nøye til den som snakker og forstå at ingenting som blir sagt skal tas personlig.

I det øyeblikket du antar at det som blir sagt er en trussel, vil krangelen starte og alt er tapt. Det vil si, dersom personen foran deg forteller deg at den vakreste fargen i verden er grønn trenger dere ikke å krangle bare fordi du mener at det er gult.

Derfor er det en god ide å bevare et åpnet og avslappet sinn. Ikke ta den andre personens argument til et følelsesmessig nivå. Forstå at for å være uenig, trenger du ikke å true eller underminere meningen til den andre personen.

2. Å være uenig er en veldig nyttig øvelse

I dagliglivet vårt er dette noe vi snubler over veldig ofte. Folk er vant til å se verden fra sin egen synsvinkel, og bare på den måten. Det er umulig å snakke fornuft til dem. Det er derfor vi noen ganger, enten på grunn av utmattelse eller for å unngå å kaste bort tid, sier til oss selv at det er bedre å være stille og si seg enig enn å si “Jeg er ikke enig i det.”

Ikke misforstå, å lære å være uenig vil la deg gjøre flere ting. Det første er at det vil lære deg å stadfeste din identitet, selvtillit og dine meninger. Det andre er at det vil la deg bli mye mer sosial. Det vil berike forholdene dine og la det bli sammenheng mellom det du føler, sier og gjør.

Faktisk blir det, innenfor organisasjoner og arbeidsplasser, ofte sagt at dersom det er 10 personer til stede på et møte, og alle er enige, er det 9 flere personer enn nødvendig i den gruppen. Det vil si at “sjefen” trenger ikke nødvendigvis å ha rett. Å være uenig skaper ideer, genererer en mengde ideer, genererer menneskelig kapital…

To personer trekker i to tråder for å løse en floke

3. Pass på både tonefallet og ordene dine

Ofte, når vi snakker med noen og vi må velge å være uenige i et faktum, konsept eller en ide, vil tonefallet i stemmen vår endre seg og vi hever stemmen. I samme øyeblikk vil argumentene våre miste sin verdi fordi det truende tonefallet vil føre til en diskusjon og et øyeblikk av spenning.

For å unngå dette, er det best å jobbe med vår emosjonelle regulering. Du må forstå nok en gang, at å være uenig med noen ikke bør bli oppfattet som offensivt. La oss vokte våre emosjoner og lytte til tonefallet vårt.

“Selv om du har fått en person til å bli stille, har du ikke overbevist dem.”

-Joseph Morley-

4. Paul Grahams hypotese

Paul Graham er en britisk vitenskapsmann og essayskriver som har oppnådd betydelig berømmelse etter at avhandlingen “Hvordan være uenig” ble publisert i 2008. I denne avhandlingen forklarer han at for å lære å være uenig, må vi forstå at det er enkelte mer profitable nivåer innenfor diskusjon. Akkurat som det er nivåer der dialog kan lede til de minst nyttige scenarioene, til fornærmelser og irritasjoner.

Derfor, for å være effektiv og uenig med eleganse, må vi holde oss på toppen av denne pyramiden. Vi må holde oss innen den argumentative ufortreffeligheten som vi kan lære å oppnå over tid.

Pyramide med ulike nivåer

Som du kan se i dette diagrammet, bør du fokusere på de 4 første områdene for å håndtere uenigheter. Det femte området og nedover, de som er farget gult og rosa, er basert på angrep, kritikk og fornærmelser. Derfor vil det være ideelt at du i alle dine samtaler, når du er uenige med noen, oppnår følgende ting:

  • Gir konstruktive og nyttige argumenter om sentrale punkter der uenigheten oppstår.
  • Får den andre personen til å se din side av saken med kontraargumenter og årsaker til at de ikke har rett eller hvorfor det de hevder ikke er gyldig. Du må vite hvordan du skal gi motargumenter med smidighet og solvens.
  • Få den andre personen til å forstå at det de mener eller forsvarer ikke har konkrete og pålitelige bevis. Dette er veldig nyttig når, for eksempel, noen forteller oss at “dette er sant fordi alle andre mener at det er slik tingene er.”

Til slutt vil vi legge til en siste detalj. Vi vet alle at det ikke er lett å lære å være uenig. Mange ganger tar vi saken til emosjonelt nivå, og det er her vi mister all kontroll. La oss forstå at ulike meninger ikke er et angrep, og i virkeligheten er det en fin mulighet til å finne felles standpunkter, å lære av hverandre og å oppnå store ting.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.