De seks reglene for enkel intelligens

Yves Morieux har satt seks regler for å forenkle når arbeidet blir stadig mer komplekst.
De seks reglene for enkel intelligens

Siste oppdatering: 14 oktober, 2019

Yves Morieux er konsulent hos Boston Consulting Group og professor ved flere universiteter over hele verden. Han har studert arbeidsmiljøer og virksomheter. I de senere år har han fokusert på studiet av hvorfor det er mye manglende produktivitet og mangel på engasjement i bedrifter. Hans refleksjoner førte til at han skapte begrepet enkel intelligens.

Enkel intelligens defineres som en evne til å omdanne komplekse problemer til samarbeidende, konkrete og lettforståelige løsninger. Yves Morieux har fokusert dette konseptet på problemene med samarbeid og integrasjon i bedrifter. Vi kan imidlertid bruke denne ideen til alle typer grupper og individuelle aktører.

“Feilen er ikke å feile, det er å ikke be om hjelp.”

– Jørgen Vig Knudstorp –

De seks reglene for enkel intelligens er retningslinjer som er laget for å gjøre bedrifter og grupper bedre. De er spesielt orientert for å sikre at arbeidsklima, motivasjon og solidaritet er de viktigste tingene. Dette er igjen en faktor som øker produktiviteten og engasjementet. La oss se hva de er.

1. Å forstå hva andre gjør er grunnlaget for enkel intelligens

Til å begynne med, når det gjelder bedrifter, hvis hver arbeidstaker virkelig forstår funksjonen til sine kolleger, kan de også forstå dem bedre. Dette kan ikke begrenses til en beskrivelse av deres funksjoner. Alle trenger å forstå kompleksiteten i hva de andre gjør.

Menn på sykler

Vi kan også bruke denne regelen om enkel intelligens i andre grupper og personlige forhold. Det betyr at vi virkelig trenger å sette oss i en persons sko. Og ikke på en overfladisk måte, vi må virkelig forstå kompleksiteten til andres situasjoner.

2. Myndiggjør integrerere

Å myndiggjøre integrerere på arbeidsplassen betyr å gi mer makt og autonomi til ledere eller sjefer. Dette betyr at de kan bestemme uten å følge intrikate kontrollprotokoller eller prosedyrer. Dette er spesielt viktig for beslutninger som har å gjøre med samarbeid.

Vi kan også anvende dette prinsippet om enkel intelligens i våre personlige liv. Det betyr å legge til rette for beslutningene til de som har større evne til å forene interesser og også å fremme avtaler. Hvis disse menneskene har mye støtte, vil mange konflikter unngås.

3. Øk alle medlemmers makt

Når arbeidstakere føler at de har makt på jobben, svarer de vanligvis med høyere engasjement. Derfor sier enkel intelligens at ledere skal styrke medarbeidernes evne til å bruke sin egen intelligens gjennom hele arbeidsdagen.

Gruppe som arbeider med flere intelligenser

I denne forstand er dette også aktuelt i familie- og parliv. Hvert medlem bør ha egen kontroll over det delte området. Dette gjør at vi får en bedre holdning til andre.

4. Forleng fremtidens skygge

Yves Morieux foreslo et interessant konsept kalt “fremtidens skygge”. Det betyr, med veldig enkle ord, at vi skal skape tilbakemeldingssykluser. Dette betyr å organisere aktivitetene med sykluser. Ved slutten av disse syklusene bør vi vurdere konsekvensene av våre handlinger.

Å skape tilbakemeldinger er viktig både i den personlige og profesjonelle verden. Det fremmer enkel intelligens fordi det gjør alle engasjerte. Det bidrar også til å identifisere ulike atferder i våre liv som forårsaker problemer.

5. Øk gjensidigheten

Mens vi skal fremme selvstendighet, bør vi også styrke gjensidigheten. Autonomi er ikke selvforsynt. Vi trenger andre både på jobb og i våre personlige liv. Det er imidlertid barrierer som hindrer samarbeid.

Disse mentale, og noen ganger materielle, barrierene legger ikke til rette for enkel intelligens. Sunn fornuft forteller oss at etter et felles samarbeid er båndene styrket. Det forbedrer miljøet og alt har en tendens til å bli bedre. Samarbeidskulturer er mer effektive og har større emosjonelt velvære.

6. Belønn de som samarbeider

Solidaritet er veldig viktig for å oppnå felles mål. For å gjøre dette må vi styrke en kooperativ atferd. Den beste måten å gjøre dette på er å anerkjenne andre og belønne dem på en eller annen måte. Dette er nødvendig for å gjeninnføre samarbeid i kulturen, familien, forholdet, etc.

Person blir leder

Til slutt er dette basert på ideen om at vi kan løse eventuelle vanskeligheter eller konflikter hvis det er samarbeid. Hvis vi får hjelp i tide, kan resultatene være gode. Derfor er solidaritet en stor verdi å styrke og fremme i livene våre.

Som konklusjon er reglene om enkel intelligens fruktene av store studier og lange refleksjoner. De har blitt testet og har vist seg å være effektive for å oppnå noe som er svært viktig på arbeidsplassen, så vel som i våre personlige liv: å fokusere på det som er viktig og gi slipp på resten.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.