Sosialpsykologi

Sosialpsykologi hjelper oss med å forstå hvordan samfunnet fungerer. I denne seksjonen vil du bli kjent med teorier og tilnærminger for å gå dypere inn i interaksjonene dine, og finne ut mer om disse aspektene ved andres personligheter som gjør det å leve side om side lettere eller vanskligere.

De helsemessige effektene av mobbing

Mobbing påvirker helsen negativt. Denne oppførselen som gjør vondt, ydmyker og ugyldiggjør mennesker, fører ikke bare til angst eller stress. Alle som har blitt mobbet kan utvikle depresjon, kroniske smerter, fordøyelsesproblemer eller til og med søvnløshet. De kan til og…

Hvorfor er det så mye vold i fotball?

Hvorfor er det så mye vold i fotball, spesielt blant fans? Vi ser mange nyheter om voldelige sammenstøt mellom rivaliserende fans. En av de siste voldelige hendelsene skjedde i Copa Libertadores-finalen, under et spill mellom de argentinske lagene River Plate…

Hva snøfnugg-generasjonen egentlig er

Snøfnugg-generasjonen eller millenniumsgenerasjonen består av de som nådde voksenlivet i tiåret 2010. Det er et begrep som eldre generasjoner bruker på grunn av den antatte volatiliteten eller svakheten som karakteriserer de som tilhører denne generasjonen. Ifølge media er snøfnugg-generasjonen forskjellig…

Gruppeskjevhet: Hva handler det om?

Gruppeskjevhet, også kalt gruppe-favorittisme, kan defineres som en tendens til å favorisere, dra nytte av eller verdsette medlemmene i sin egen gruppe mer enn menneskene utenfor gruppen. Med andre ord, favoriserer man folk i sin gruppe i stedet for folk…