Sosialpsykologi

Sosialpsykologi hjelper oss med å forstå hvordan samfunnet fungerer. I denne seksjonen vil du bli kjent med teorier og tilnærminger for å gå dypere inn i interaksjonene dine, og finne ut mer om disse aspektene ved andres personligheter som gjør det å leve side om side lettere eller vanskligere.

Koblingen mellom sosial klasse og dehumanisering

Å dehumanisere består i å fornekte at andre mennesker har menneskelige egenskaper. Med andre ord, er det å vurdere noen som «en mindre person». Generelt dehumaniserer folk medlemmer av bestemte grupper. Dette betyr at de anser noen mennesker som «mindre…

Siegfried Bernfeld og sosial utdanning

Siegfried Bernfeld var en førstegenerasjons psykoanalytiker som spilte en viktig rolle på sin tid, men senere ble urettferdig forvist. Arbeidet hans var imidlertid veldig interessant og bidragene hans er relevante til den dag i dag.

Bevisst lytting: En generøs handling

Når en person snakker med oss, forventer de at vi skal være oppmerksomme. De vil at vi skal legge våre bekymringer til side i et øyeblikk, slik at vi kan fokusere på historien deres. I det øyeblikket, er det de…