Thumb Author Maria Belen Saura

Maria Belen Saura

Psykolog


Psykolog med lang erfaring innen nevropsykologi, klinisk psykologi og pedagogisk psykologi. Hun har samarbeidet som frivillig i programmer for psykisk helse, utforming av planer for forebygging av stoffmisbruk hos ungdom, tilrettelegger for foredrag om rusavhengighet, pedagogisk rådgiver og som psykoterapeut. Hun har også deltatt på kongresser og som formidler på sine spesialområder.

Om forfatteren

Uteksaminert i psykologi fra Det Nasjonale Universitetet i Córdoba (2021). Hun utvidet opplæringen sin gjennom en mastergradsoppdatering i narkotikaavhengighet generell avhengighet (2019) og f orebygging av problematisk bruk av stoff (2021) i hennes første studiehus. Hun har også kurset Rollen til den psykologiske eksperten i rettspraksis, holdt ved College of Psychologists (2017).

María Belén Saura er medlem av tjenesten for problematisk forbruksforebygging og nevropsykologi. Hun har deltatt på IV International Congress of Psychology, VII National Congress of Psychology "Science and Profession" (2020), XXII Argentine Congress of Neuropsychiatry and Cognitive Neuroscience (2020) og Vll Congress of Psychology of Tucumán (2021). Hun samler erfaring innen nevropsykologi, psykopedagogikk og klinisk psykologi.

Hun er medforfatter av Guide for teachers: School prevention of problematic use, SEU Faculty of Psychology, UNC (2019). Hun har jobbet innen helseområdet, som tilrettelegger for foredrag om forebygging av problematisk stoffmisbruk, og på det kliniske området med nevropsykologiske evalueringer av voksne med patologisk aldring. Hun jobber for tiden som uavhengig klinisk psykolog på kognitiv atferdsteori og nevropsykologi. Hun fremhever også arbeidet sitt som frivillig i ulike programmer for psykisk helse og sosial inkludering.