Thumb Author Leonardo Biolatto

Leonardo Biolatto

Doktor


Lege med omfattende opplæring og erfaring innen familiemedisin, seksuelle overgrep mot barn, seksuell og reproduktiv helse, helsefremmende utvikling, og sosial utvikling. Han har utviklet prosjekter rettet mot å ivareta utsatte befolkninger, han har også jobbet som lærer, medisinsk leder, pedagogisk ledsager og ekstern anmelder av forskningsartikler.

Om forfatteren

Uteksaminert i medisin fra det Nasjonale Universitetet i Córdoba (2008). Han har en mastergrad i helsefremmende utvikling, og sosial utvikling fra det Offentlige Universitetet i Navarra og Universitetet i Bordeaux (2017).

Han er også spesialist i familie- og ambulatorisk medisin ved det italienske sykehuset i Buenos Aires (2012) og spesialist i medisinsk revisjon sertifisert av National Technological University. (2019). Han har også et diplom i utdanning for helse and og integrert utvikling fra Grupo Congreso de Educación  og en mastergrad i seksuell og reproduktiv helse (2019).

Han har jobbet som primærlege og har ledet folkehelseprosjekter for å forbedre livskvaliteten til utsatte befolkninger. I tillegg jobber han som ekstern anmelder av indekserte vitenskapelige publikasjoner om emner som tar for seg ungdomshelse, problematisk alkoholbruk, helsefremming og medisinsk evaluering.

Han har publisert vitenskapelige artikler om seksuell og reproduktiv helse og tilnærmingen til ungdomsalkoholisme. Han har også samarbeidet i vitenskapelig arbeid med Direktoratet for psykisk helse og avhengighet i Argentinas helsedepartement.

Hans favoritthobby er å fange opp naturen gjennom kameralinsen.