Thumb Author Isabel Diego Rivas

Isabel Diego Rivas

Psykolog


Helse- og rettspsykolog. Hun er professor i psykologi ved European University of the Atlantic. Siden 2012 har han tilbudt sine psykologiske terapitjenester for voksne og barn, rettsmedisinsk evaluering og skriving av ekspertrapporter. Hun jobbet ved senter for informasjon og omfattende omsorg for ofre for kjønnsvold for myndighetene i Cantabria.

Om forfatteren

Grad i psykologi fra Universidad Pontificia de Salamanca (2009). Mastergrad i klinisk praksis fra Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual (2010). Mastergrad i klinisk og rettsmedisinsk psykologi fra Universidad Complutense de Madrid (2012).

Hun er helsepsykolog og jobber med barn, ungdom og voksne. Hun jobber også som rettsmedisinsk psykolog, et område der hun utfører sakkyndig arbeid (lage juridiske og psykologiske rapporter) og psyko-juridisk rådgivning. I tillegg kompletterer hun sin arbeidsaktivitet som kursholder for ulike programmer og samarbeider med media, presse og radio.

Fra 2018 til 2022 var hun en del styret for det offisielle psykologkollegiet i Cantabria som styremedlem og medlem av forskjellige arbeidsgrupper. Hun er også professor ved psykologiavdelingen ved UNE Atlántico.