terapi

 
 
 
Konsepter og kliniske strategier i ACT
Konsepter og kliniske strategier i ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) hører til en kategori kalt "tredjegenerasjonsterapi". Disse behandlingsformene er et avvik fra konvensjonelle psykologiske behandlinger fordi de…