psykologi

Filmen Chicago – prisen av berømmelse

Chicago er en av de musikalene som aldri blir gamle. Den har blitt satt på utallige ganger og til og med tilpasset for den store skjermen. Filmen Chicago, regissert av Rob Marshal, vant seks Oscar-priser. De to store prisene var…

Hva er forholdet mellom filosofi og psykologi?

Filosofi og psykologi er to forskjellige felt med en felles plass i historien. Psykologien oppsto ut fra filosofien. Den oppsto for å inkludere den empiriske metoden når man skal besvare spørsmålene stilt av filosofien. Derfor har filosofi brakt med seg forskjellige…

Den Røde Bok, hvordan Carl Jung reddet seg selv

De sier at Carl Jungs Den Røde Bok holder i sine mangfoldige sider et sinn som ønsker å utforske underverdenen og redde sin sjel. Hans arbeid var intellektuelt legendarisk – gåtefullt og fascinerende, og for mange den Hellige Gral for det…

De ti beste sitatene av William James

William James sitt bidrag til både filosofi og psykologi har gitt lys til mange teorier og forklarende modeller for begge fagområder. Han anses å være far til Amerikansk psykologi på grunn av sin pragmatiske og funksjonalistiske tilnærming. Disse følgende sitatene…

Sandkasseteknikken brukes spesielt for barn

Som oftest går vi til psykologen med en idé allerede i hodet om hva som forårsaker oss så mye smerte. Andre ganger har vi problemer med å identifisere hva som plager oss, og psykologen må bruke forskjellige teknikker for å…

Sosiale medier og Facebook, en felle i følge Bauman

Zygmunt Bauman var en polsk sosiolog som ble berømt og anerkjent takket være sin bok «Liquid modernity». I boken fordømmer han det faktum at postmodernisme førte til sammenbruddet av «soliditet». Ingenting er solid eller fast lenger. Alt er midlertidig, forbigående…

Maslows teori om menneskelige behov

Abraham Maslow er grunnleggeren og hovedpersonen i menneskets psykologi. Han skapte hierarkiet av menneskelige behov, som han baserte på eksistensen av en rekke behov som angår hvert enkelt menneske. 

Psykologisk terapi – 20 forskjellige typer

Det finnes mange forskjellige former for psykologisk terapi. Imidlertid har de alle det samme målet, et felles terapeutisk mål. De ønsker å legge til rette for endringer mot større trivsel og velvære. Derfor, i stedet for å spørre oss selv…

De 9 mest berømte psykologene i historien

Dette er grunnleggerne av historiens store psykologiske skoler. Tenkere som har gitt grunnleggende bidrag til vitenskapen og som ha spilt en stor rolle i utviklingen av menneskelig tanke og kunnskap. Vi snakker om de 9 mest berømte psykologene i historien…

8 grunnleggende psykologiske prosesser

En ressurs vi har tilgjengelig når det gjelder å tilpasse oss verden omkring oss er oppførselen vår. Dette gjør at vi kan endre vårt miljø og virkelighet til å tilpasse seg det som skjer i livene våre. Vi vet at…

Hvordan lære deg å bekjempe tvangstanker

1 av 50 mennesker er påvirket av tvangstanker. Dette er en av de psykologiske problemene mennesker har en tendens til å skjule hvis de sliter med det. En tvangstanke er en tanke som du fester deg helt fast ved og ikke…

Sosial læring: Albert Banduras interessante teori

Hvordan lærer vi om folk? Å forstå hvilke mekanismer, tannhjul og komplekse subtiliteter som setter en oppførsel eller egenskap i bevegelse har alltid vært et av målene til psykologien. Albert Bandura introduserte teorien om sosial læring, en teori om interaksjonen…

Kjenner du noen med paranoid personlighetsforstyrrelse?

Hovedkarakteristikken for paranoid personlighetsforstyrrelse, er en generell mistanke og mistillit til andre. Andres motiver blir tolket som ondsinnet. Dette mønsteret er vanligvis identifisert i voksen alder, selv om det kan være tegn tidligere som kan bli sett i en rekke…

8 grunnleggende nøkler til effektiv kommunikasjon

Mennesker er sosiale av natur. Å forholde oss til andre gir oss følelsesmessige fordeler, som forståelse, støtte og forbedret selvfølelse. Til tross for dette sliter mange med å utvikle en tilknytning til mennesker rundt dem. Dette kan skyldes flere årsaker,…

Carl Rogers humanistiske psykologi

Carl Rogers humanistiske psykologi var så høyt respektert i hans tid at det ble kalt den stille revolusjonen. Han tok med seg sin grunnleggende optimisme til psykoterapien for å vise oss hvordan vi alle fortjener å bli den personen vi drømmer…

Hva forteller tonefallet ditt?

Tonefallet ditt er et av de mest innflytelsesrike elementene i kommunikasjonen. Det finnes faktorer i lyden stemmen din avgir som gir mening (bevisst og ubevisst) til den beskjeden du prøver å sende. Noen av disse faktorene er klang, volum, hastighet, klarhet,…

Martin Seligman og positiv psykologi

Martin Seligman, kjent pioner for positiv psykologi, forklarer at lykke ikke alltid er avhengig av vår sosiale status, religion eller fysisk skjønnhet. Lykke er faktisk en unik kombinasjon av det han kalte «karakteristiske styrker», som en følelse av menneskehet, temperament,…