psykologi

Å forstå psykologi – 7 ulike måter

Når det gjelder menneskelig atferd, kan man med trygghet si at det er mange ulike måter å forstå og analysere det på. Det samme gjelder for å forstå psykologi. La oss ikke glemme at psykologi er en disiplin som har…

Det psykologiske perspektivet på visdom

Eksperter på intelligens og psykologer har studert begrepet visdom i lang tid. Det har en vitenskapelig definisjon som går utover den populære oppfatningen av visdom som kunnskapen de eldste blant oss er i besittelse av. I denne artikkelen skal vi…

Psykososial intervensjon i mental helse

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO), er helse tilstanden av komplett fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fraværet av lidelser og sykdommer. Vel, for å oppnå eller opprettholde denne tilstanden, kan du bruke forskjellige strategier innenfor forskjellige felt. Et av…

Sosial innblanding i pedagogiske sammenhenger

Å gå på skolen kan være veldig utfordrende for studenter så vel som for foreldre eller foresatte. De kan oppleve mobbing, sviktende karakterer, fravær, vanskelige situasjoner hjemme, læringsvansker osv. Noen ganger trenger elevene en tredjepart for å løse visse problemer.…

Hva ligger egentlig i begrepet opprør?

Mange mennesker er forvirret av begrepet opprør. Er for eksempel den islamske staten en opprørsgruppe eller en terroristgruppe? Det er ikke et lett spørsmål å besvare på grunn av alle endringene denne gruppen har gjennomgått gjennom årene. Likevel, for å…

George Orwell: Biografi, språk og totalitarisme

George Orwell var en britisk romanforfatter, essayist og journalist hvis romaner Animal Farm og 1984 gjorde ham til et kjent navn. Hans arbeider som er basert på personlige erfaringer, er delt inn i tre veldig forskjellige kategorier. For det første…

Psykologiske behandlinger for alkoholisme

De fleste psykologiske behandlinger for alkoholisme har den kognitive atferdsmodellen som grunnlag. Denne modellen behandler dette stoffet som en kraftig forsterkningsmekanisme som opprettholder en persons vane med å bruke det til selvbehandling. Den kognitive atferdsmodellen tilbyr en alternativ tilnærming til…

Fakta om avhengighet og nevrobiologi

Avhengighet eksisterer i mange forskjellige fasetter av menneskelivet. Det vanligste og mest kjente er narkotikamisbruk. Du kan definere stoffavhengighet som tvangsmessig oppførsel for å finne og konsumere rusmidler, tap av kontroll for å begrense forbruket og en negativ emosjonell tilstand…

Hervey Cleckley: Psykopatiens far

Navnet Hervey Cleckley er kanskje ikke et kjent navn for deg. Men vi har alle hørt om psykopati og mange av oss har misbrukt begrepet. Denne amerikanske psykiateren åpnet dørene for forskning som definerer det som har blitt kjent som…

Psykologien bak e-sport

Psykologien bak e-sport har blitt mer relevant i disse dager. E-sport blir mer og mer populært hvert år, og det er vanlig å høre om det i media. Internasjonale e-sportturneringer har millioner av følgere. De er også utmerket publisitet for…