depresjon

Affektive lidelser – Utover depresjon

Selv om de fleste av oss bare tenker på depresjon, finnes det mange andre affektive lidelser. I denne artikkelen skal vi prøve å differensiere og utdype noen som vi ofte glemmer: andre affektive lidelser enn de som involverer depresjon. (De…

Kvinner og depresjon: Risikofaktorer

I denne artikkelen ønsket vi å åpne for et nytt sosialt perspektiv på kvinner og depresjon. Generelt er den endogene depresjonsraten lik hos menn og kvinner. Når det imidlertid gjelder eksogen depresjon, der eksterne faktorer spiller hovedrollen, er det faktisk…

Hvordan kan man takle atypisk depresjon?

Til tross for navnet, er atypisk depresjon faktisk ganske vanlig. Det ligner på klinisk depresjon, men pasienter som er plaget av denne spesielle lidelsen har uvanlige symptomer. De kan for eksempel være positive til omgivelsene sine og ha god appetitt,…

Tegn på depresjon hos menn

De mange menneskelige følelsene ser ikke forskjell mellom kjønn. Men, mange mennesker tenker at kronisk tristhet og depresjon kun påvirker kvinner. Noen ser på depresjon som et tegn på svakhet, og mange kobler feilaktig svakhet med kvinner. Depresjon hos menn…

Depresjon hos eldre voksne

Depresjon er ikke en homogen diagnose. Den endres i henhold til de spesifikke karakteristikkene og konteksten til hver person. Faktorer som aldersgruppe, kjønn og sosioøkonomisk nivå påvirker hvordan depresjon manifesterer seg. Når for eksempel barn har depresjon, har de en…

Post-adopsjonsdepresjon: Et misforstått problem

Post-adopsjonsdepresjon er en vanlig reaksjon på alle endringene som kommer fra en adopsjon. Nye erfaringer, pluss å ikke kjenne til de behovene det adopterte barnet har, kan noen ganger gjøre at adoptivforeldrene føler seg overveldet. Adopsjon er en utfordring som…

Mindfulness-basert kognitiv terapi mot depresjon

Depresjon er mørke, motvilje, fortvilelse og tristhet. Det er mange adjektiver som har blitt brukt til å definere det. Uansett er effektene ødeleggende. Klinisk eller alvorlig depresjon resulterer i vedvarende deprimert humør eller tap av interesse. Søvnproblemer, redusert appetitt og…

Effektene av mindfulness på depresjon

Det har vist seg at mindfulness har flere positive effekter på depresjon. Dette er et faktum som Verdens Helseorganisasjon (WHO) støtter opp om. De har funnet at depresjon er en svært vanlig mental lidelse som påvirker mer enn 300 millioner…

Forholdet mellom depresjon og seksualitet

Depresjon påvirker alle aspekter av en persons liv, inkludert seksuelle forhold. Dette betyr at depresjon og seksualitet er knyttet opp mot hverandre. Til tross for hva mange kanskje tror, er det store forskjeller mellom å være trist eller lei seg…

Den antikke greske kuren mot depresjon og angst

Den antikke greske kuren mot depresjon og angst er basert på en interessant helhetlig tilnærming, en livsstil kjent som «bios pythagorikos«. Denne livsstilen er relatert til sunne vaner, kosthold, trening, og spesielt mental utvikling. Å pleie kropp og sinn er…