depresjon

Effekten av benzodiazepiner

Klokka er 10.30 og jeg har nettopp tatt en dose Alprazolam. Det var ikke en stor dose, men siden jeg ikke er vant med denne medisinen har den en større effekt enn ellers. Alprazolam er et benzodiazepin som iblant brukes…

Genetikk – Kan du arve depresjon?

Depresjon er en av de vanligste stemningslidelsene over hele verden. Det er også et av de mest behandlede problemene innen psykologi og psykiatri. Denne lidelsen kan påvirke mennesker i alle aldre. I tillegg varierer symptomene avhengig av hvilket utviklingsstadium individet…

Affektive lidelser – Utover depresjon

Selv om de fleste av oss bare tenker på depresjon, finnes det mange andre affektive lidelser. I denne artikkelen skal vi prøve å differensiere og utdype noen som vi ofte glemmer: andre affektive lidelser enn de som involverer depresjon. (De…

Kvinner og depresjon: Risikofaktorer

I denne artikkelen ønsket vi å åpne for et nytt sosialt perspektiv på kvinner og depresjon. Generelt er den endogene depresjonsraten lik hos menn og kvinner. Når det imidlertid gjelder eksogen depresjon, der eksterne faktorer spiller hovedrollen, er det faktisk…

Tegn på depresjon hos menn

De mange menneskelige følelsene ser ikke forskjell mellom kjønn. Men, mange mennesker tenker at kronisk tristhet og depresjon kun påvirker kvinner. Noen ser på depresjon som et tegn på svakhet, og mange kobler feilaktig svakhet med kvinner. Depresjon hos menn…

Depresjon hos eldre voksne

Depresjon er ikke en homogen diagnose. Den endres i henhold til de spesifikke karakteristikkene og konteksten til hver person. Faktorer som aldersgruppe, kjønn og sosioøkonomisk nivå påvirker hvordan depresjon manifesterer seg. Når for eksempel barn har depresjon, har de en…

Effektene av mindfulness på depresjon

Det har vist seg at mindfulness har flere positive effekter på depresjon. Dette er et faktum som Verdens Helseorganisasjon (WHO) støtter opp om. De har funnet at depresjon er en svært vanlig mental lidelse som påvirker mer enn 300 millioner…