Sosialpsykologi

Sosialpsykologi hjelper oss med å forstå hvordan samfunnet fungerer. I denne seksjonen vil du bli kjent med teorier og tilnærminger for å gå dypere inn i interaksjonene dine, og finne ut mer om disse aspektene ved andres personligheter som gjør det å leve side om side lettere eller vanskligere.

De tre viktigste punktene i radikalisering

Radikalisering betyr å vedta politiske eller religiøse overbevisninger som de fleste ikke deler. Men hvordan skjer radikalisering? Det er tre psykologiske krefter hvis kombinasjon kan forklare radikalisering. Den første av disse styrkene er relatert til behov, eller manglene i våre…

Forskjellene mellom stereotyper og fordommer

Før vi snakker om forskjellene mellom stereotyper og fordommer, bør vi begynne med å definere disse to ordene. Stereotyper er tro som vi har om kjennetegnene til en gruppe. Ordet fordom refererer til negative vurderinger av disse gruppene. Stereotyper er…

De helsemessige effektene av mobbing

Mobbing påvirker helsen negativt. Denne oppførselen som gjør vondt, ydmyker og ugyldiggjør mennesker, fører ikke bare til angst eller stress. Alle som har blitt mobbet kan utvikle depresjon, kroniske smerter, fordøyelsesproblemer eller til og med søvnløshet. De kan til og…

Hvorfor er det så mye vold i fotball?

Hvorfor er det så mye vold i fotball, spesielt blant fans? Vi ser mange nyheter om voldelige sammenstøt mellom rivaliserende fans. En av de siste voldelige hendelsene skjedde i Copa Libertadores-finalen, under et spill mellom de argentinske lagene River Plate…

Eriksons stadier av psykososial utvikling

Eriksons stadier av psykososial utvikling refererer til en omfattende psykoanalytisk teori som identifiserer en rekke stadier et sunt individ må oppleve gjennom hele livet. Hvert stadium er preget av en psykososial krise av to motstridende styrker. Erik Erikson, som Sigmund…

Hva snøfnugg-generasjonen egentlig er

Snøfnugg-generasjonen eller millenniumsgenerasjonen består av de som nådde voksenlivet i tiåret 2010. Det er et begrep som eldre generasjoner bruker på grunn av den antatte volatiliteten eller svakheten som karakteriserer de som tilhører denne generasjonen. Ifølge media er snøfnugg-generasjonen forskjellig…

Gruppeskjevhet: Hva handler det om?

Gruppeskjevhet, også kalt gruppe-favorittisme, kan defineres som en tendens til å favorisere, dra nytte av eller verdsette medlemmene i sin egen gruppe mer enn menneskene utenfor gruppen. Med andre ord, favoriserer man folk i sin gruppe i stedet for folk…

Speilnevroner og fans av kjendiser

Fans har eksistert helt fra begynnelsen. Det har alltid vært ledere eller karakterer som tiltrekker seg andre mennesker og har mange fans. Disse tilhengerne følger dem, beundrer dem, og noen ganger kan de også gjøre store ofre for dem. Nevrovitenskap har…

Den skjulte kostnaden av belønninger

Når du belønner noen på en bevisst måte, gjør du det med formålet å styrke visse atferder eller holdninger. Dette gjelder spesielt når det kommer til barn. Det er imidlertid skjulte kostnader av å bruke belønninger for å påvirke atferd.…