Psykologi

I denne kategorien finner du artikler med informasjon om vår mentale verden: evner og prosesser. Her vil du finne informasjon om hvordan våre tanker og følelser gjør oss til hvem vi er: mennesker.

Bruk smilet ditt til å forandre verden

En anonym gammel gresk filosof sa: «Smil til livet og livet vil smile til deg». Noen ganger er smil den beste måten å bidra til å forandre verden på. Bruk smilet ditt, det gjenspeiler hvordan vi tar ting, noe som gjør…

Lær å si nei til barn på en positiv måte

Med de nye ideene om utdanning og positiv disiplin blir ordet «nei» (vanligvis brukt av våre foreldre og besteforeldre) ofte sett på som et ondt ord. Dette får mange foreldre til å føle seg utilpass, og ikke vite hva de…

Å leve med borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline personlighetsforstyrrelse eller BPD er en personlighetsforstyrrelse som gjør livet vanskelig for dem som lider av det, og deres familie. Det er en sjelden psykologisk lidelse som rammer ca. 2% av befolkningen. Den er vanligvis sett hos mennesker eldre enn 20-25 år.…

Moralsk utvikling – Kohlbergs teori

Vi har alle utviklet vår egen, ikke-overførbare, moralske sans. Vi har verdier som ikke bare adskiller «godt» fra «ondt» i den abstrakte verden, men som også påvirker vår atferd, våre persepsjoner og våre tanker. Du kan til og med si…

John Dewey og hans syn på utdanning

John Dewey (1859-1952) regnes som en av de viktigste pedagogiske psykologene i historien. Hans modeller om temaet utdanning var en del av den pedagogiske revolusjonen som tok sted i det forrige århundre. Selv i dag er ikke alle deler av…

Rusmidler og psykisk sykdom: Hva er sammenhengen?

De behagelige effektene som blir produsert av rusmidler i hjernen, som hemmer våre belønningssentre, gjør brukerne til rusavhengige. Langvarig forbruk kan føre til degenerering av nevroner, som påvirker motivasjon, emosjoner, kognisjon og kontroll. Alt dette kan være sammenhengen mellom rusmidler…

Balansert tenkning – Vanskelig, men verdt det

Balansert tenkning tillater deg å tenke på verden uten å bruke mange filtre eller moderat forvrengning. Det hjelper deg også med å forbli autentisk og ikke synkende ned i fordommer. Å godta og å praktisere denne typen tilnærming vil tillate…

Egosentrisk språk – hva betyr det?

Vi har alle sett noen som snakker med seg selv minst en gang. Faktisk er jeg sikker på at du har gjort det noen ganger selv også. Barn er sanne spesialister på dette. Mange barn under seks år ser ut…

Kurt Lewin og feltteori: Interaksjon med ens miljø

La oss snakke om feltteori. For noen år siden, før det var en gren av psykologi som ble kalt sosialpsykologi, anså folk vår oppførsel som ingenting annet enn bare reaksjoner. Behaviorisme var en populær teori på den tida, og forskerne brukte…

Dette er påvirkningen til Montessori-metoden i dag

Maria Montessori er hjernen bak en læreform som revolusjonerte grunnskolen. Resultatet ble så velkjent at hun ble noe større enn bare utdanningsfeltet. Montessori-metoden la ekstra vekt på lek, noe som gjorde det til et perfekt medium for å utvikle barns evner.