Psykologi

Psykologi er en av de mest fascinerende vitenskapene som finnes. Å forstå årsakene til vår atferd, mysteriene bak personligheter og sinnet, forstå hvilke prosesser som ligger bak intelligens, hvordan vi utvikler oss, eller til og med oppdage hvordan vi kan forbedre relasjonene våre, er bare noen av de tingene som blir avslørt av denne berikende disiplinen, som vi gjør tilgjengelig for deg.

5 sitater om viktigheten av å være tålmodig

Å vite hvordan å være tålmodig er en sann kunst. Den som har utviklet den ferdigheten, viser at de har nådd et høyere nivå av personlig vekst. Det innebærer selvkontroll, evnen til å tolerere frustrasjon, selvbeherskelse, og evnen til å…

Hva betyr egentlig det å ha en holdning?

Du har sikkert hørt uttrykket «å ha en holdning» på et tidspunkt. Selv om dets betydning kan virke åpenbart for noen, forvirrer dette uttrykket faktisk mange mennesker. Ordet «holdning» har mange forskjellige betydninger, men til syvende og sist har vi…

Sokrates’ trippelfiltertest mot rykter og sladder

Sokrates’ trippelfiltertest refererer til en anekdote av den store greske filosofen, Sokrates. Mange anser denne anekdoten som en god livsleksjon som kan hjelpe deg med å håndtere sladder og rykter. Denne historien forteller om en dag der en av Sokrates…

De 12 jungianske arketypene

Carl Gustav Jung er kanskje den mest kjente dissidenten i klassisk psykoanalyse. Han fjernet seg fra freudianske ideer og utforsket forfedre og det kollektive ubevisste og hadde mange revolusjonerende ideer. En av dem var de 12 jungianske arketypene av personlighet.

Bevisst lytting: En generøs handling

Når en person snakker med oss, forventer de at vi skal være oppmerksomme. De vil at vi skal legge våre bekymringer til side i et øyeblikk, slik at vi kan fokusere på historien deres. I det øyeblikket, er det de…

Hukommelsens syv synder av Daniel Schacter

Daniel Schacter er en forsker, en kognitiv psykolog og en professor i psykologi ved Harvard University. Han gjennomførte en studie som konkluderte med at hukommelsen vår er utsatt for å mislykkes på syv måter. Schacter kaller disse feilene «hukommelsens syv…

Betydningen av katarsis i psykologi

Katarsis i psykologi refererer til prosessen der vi «renser» negative følelser. Det er som å åpne et vindu for å ventilere rom hvor problemer har levd lenge. Det tillater ditt raseri og din tristhet å forsvinne fra innsiden av for…

Ignacio Martín-Baró og frigjøringspsykologi

Ignacio Martín-Baró var frigjøringspsykologiens far, en bevegelse som forandret vår forståelse av sosialpsykologi fullstendig. Inspirert av andre frigjøringsbevegelser, fokuserte Martín-Baró på å studere folks problemer og omstendigheter.

Ifølge en studie kan mindfulness lindre smerte

Ifølge en nylig studie publisert i magasinet PAIN, kan mindfulness lindre kronisk smerte. Andre forskere har også gjort tilsvarende påstander. En studie publisert i JAMA uttalte at mindfulness kan spesifikt hjelpe til med å lindre ryggsmerter. I noen tilfeller var…