Kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår?

Kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår? Noen sier at vi vil komme ut av det hele sterkere og bidra til å forme et mer støttende samfunn. Andre mener at følelsen av angst og den konstante frykten for smitte vil øke.
 

På én eller annen måte, kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår. Effekten av COVID-19-pandemien vil være mer intens og traumatisk for en viss del av befolkningen, spesielt hos de som har mistet noen. Selv om den kommer til å påvirke andre i litt mindre grad, er det ingen som er immun mot det vi opplever i disse dager.

Våre tenkere, filosofer og historikere har forskjellige meninger om effekten av pandemien og isoleringen. Keith Lowe, en kjent historiker, påpeker at dagens samfunn ikke er så klokt som tidligere samfunn, og at det vi har opplevd i løpet av denne tiden ikke kommer til å ha så stor nytte for oss.

Den franske sosiologen Michel Wieviorka har en annen mening. Han tror at denne opplevelsen vil tvinge oss til å revurdere prioriteringene våre og bidra til å skape et mye mer sammenhengende samfunn som verdsetter gjensidig støtte. Ifølge ham, vil viruset pålegge en metamorfose som vi må dra nytte av for å forbedre oss som et globalt samfunn.

Adela Cortina, professor i etikk ved University of Valencia, minner oss om at i kampen for livet er det ikke de sterkeste som overlever, men de som støtter hverandre. Dette vil ifølge henne være en hellig verdi som vi må bevare og huske på i fremtiden.

En katt og solsikker ved vinduet

Kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår?

For å forstå om hjemmeisoleringen eller -karantenen vil endre karakteren vår, må vi først gjøre det klart hva vi mener med karakter.

Karakter definerer hvordan du reagerer på det som skjer med deg. Det er en komponent av personligheten din som dukker opp som en konsekvens av det du opplever, samt din genetiske disposisjon.

Ernst Kretschmer og William Stern var forfatterne som studerte dette området mest på 1900-tallet. De la vekt på at karakter består av emosjonalitet, interesser og resonans. Sistnevnte refererer til vår følsomhetsgrense når et faktum, en opplevelse eller en stimulus påvirker oss.

Noen mennesker er svært resonante, mens andre ikke er det. Derfor kommer vi til å bli påvirket av denne situasjonen på forskjellige måter.

Psykisk helse og personlighet

Noen led allerede av angst før pandemien. Andre har begynt å takle denne psykologiske tilstanden i løpet av hjemmeisoleringen. Angstlidelser vil derfor være de vanligste av alle effektene som koronaviruspandemien kan ha på den psykiske helsa vår.

Faktorer som mangel på arbeid og personlig usikkerhet, frykt for nye utbrudd, eller effekten av isoleringen i seg selv, forverrer ofte angstnivåene våre.

 

Derfor, hvis du lurer på om stresset og angsten du lider av i løpet av isoleringen kommer til å endre karakteren din, må du ta en avgjørende faktor med i beregningen: varighet.

Dersom denne situasjonen kommer til å vare i flere måneder, kan du oppleve endringer som mer pessimisme, bekymring og nød.

I studier som den utført av Dr. Grant Shields ved University of California, påpeker Davis nettopp dette. Karakteren din kan endre seg hvis du blir utsatt for konstant stress. Hvis denne situasjonen imidlertid løser seg så snart som mulig, vil effekten være minimal.

En engstelig kvinne

Pandemien vil endre karakteren vår dersom livsvanene våre endrer seg

Et avgjørende forhold når det gjelder menneskelig psykologi, er miljømessig kondisjonering. Hvis noe brått endrer seg i livet ditt eller hvis du blir tvunget til å endre vanene dine, kan mange aspekter av karakteren din variere.

Det enkle faktum at vi kanskje må være avhengig av masker for å dra på arbeid eller gjøre hverdagsaktiviteter, kan påvirke oss. Frykten for smitte kan også føre til hyperviligans.

Videre kan begrensingen av fri bevegelse og sosial kontakt også ha sin pris. Som et resultat av dette, kan følelser som tristhet og selv frustrasjon manifestere seg.

 

Barn og eldre: de som er mest påvirket

De mest berørte gruppene under denne pandemien er barn og eldre. Førstnevnte, spesielt de under 14 år, vil sannsynligvis lide mest av å bli skilt fra skolemiljøet og jevnaldrende barn. Sosialisering, lek og friluftsliv er avgjørende for barn. Det å kun være hjemme og være vitne til foreldrenes bekymringer kan også påvirke og ha en alvorlig psykisk innvirkning på dem.

Videre kan vi ikke forsømme de eldre. Mange av dem må gå gjennom hjemmeisoleringen alene, hvor de, gjennom mediene, blir vitne til hvordan pandemien påvirker den eldre befolkningen.

Kvinne og eldre mann: kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår?

Årvåken, men sterkere

På én eller annen måte, kommer hjemmeisoleringen til å endre karakteren vår. Alt vil, som vi påpekte, avhenge av varigheten av pandemien og de mulige endringene som kan skje etterpå. Det er imidlertid et ubestridelig faktum: vi vil alle bli litt mer oppmerksomme og forsiktige, spesielt når det gjelder hygiene. Vi kan også komme oss ut av dette sterkere.

Motgang endrer oss ved å vekke styrker, nye verdier og evner. På denne mer humpete og brå delen av veien, må vi vise det beste av oss selv. Nøklene ligger i å huske våre formål og komme oss fremover med frimodighet og selvtillit.