Hypokondri og COVID-19: symptomer og behandling

Hva er hypokondri? Hvordan kan pandemien påvirke mennesker som lider av det? Det er viktig å vite hvordan man skal opptre for å hjelpe dem som lider av det og for å forhindre at hjemmeisoleringen forverrer symptomene på lidelsen. I denne artikkelen skal vi analysere forholdet mellom hypokondri og COVID-19.
 

Koronaviruskrisen har forårsaket frykt, angst og usikkerhet i den generelle befolkningen. Det er imidlertid en gruppe mennesker som er spesielt utsatt dersom angst og frykt for smitte er involvert. I denne artikkelen skal vi snakke om forholdet mellom hypokondri og COVID-19.

Nedenfor diskuterer vi hovedsymptomene på hypokondri og gjennomgår noen retningslinjer som kan hjelpe både den som lider av det og de som bor sammen med noen med hypokondri. Vi vil også analysere koblingen mellom hypokondri og koronaviruset.

En engstelig kvinne

Koblingen mellom hypokondri og COVID-19

Symptomatologien på hypokondri består av bekymring for, frykt for eller overbevisning om at man har en alvorlig udiagnostisert sykdom basert på en feiltolkning av fysiske sensasjoner.

Her er kjennetegnene på en hypokonder:

 • Normale fysiologiske sensasjoner, somatiske reaksjoner utløst av følelsesmessige tilstander eller godartede dysfunksjoner antas ofte å være en trussel for helsa deres. Et eksempel kan være å tolke mild dyspné (tung pust etter å ha gått raskt opp trappa, for eksempel) som et symptom på COVID-19.
 • I tillegg til ekstremt negative tanker om symptomene, er det vanlig at personen har mentale bilder relatert til sykdommen. For eksempel kan de forestille seg selv i en respirator.
 • De bruker mye tid på å undersøke seg selv og sjekke hvordan kroppen deres fungerer. De er altfor årvåkne når det gjelder tegn på sykdom. De kan for eksempel finne på å sjekke temperaturen hver time eller å måle om lungekapasiteten deres har sunket.
 • Bekymring er kjernen i livet til disse menneskene. De unngår normale aktiviteter av frykt for smitte. De nekter for eksempel å sitte i samme sofa som resten av familien, og alt de gjør er å snakke om COVID-19.
 • Denne lidelsen er ofte forbundet med å ofte bytte lege, noe som kan resultere i gjentatte anrop til koronavirustelefonen. Det er også forbundet med å tvangsmessig søke på symptomer på sykdommen på Internett.
 • Det finnes imidlertid en annen side ved dette. De kan faktisk nekte for medisinsk behandling ut av frykt for at det skal bekreftes at de har sykdommen. Personer med hypokondri har også en tendens til å ha høye angstnivåer og kan ha somatiske symptomer.
 

Hvem er berørt og hvordan utvikler det seg?

Hypokondri påvirker mellom 1 % og 5 % av befolkningen generelt, selv om denne prosentandelen er litt høyere hos de som faktisk er syke (2-7 %). Denne tilstanden skiller ikke mellom kjønn, noe som betyr at den påvirker menn og kvinner likt. Selv om den kan manifestere seg i alle aldre, gjør den det vanligvis i voksen alder, når man er rundt 30 til 40 år.

Progresjonen av tilstanden er vanligvis kronisk, og forsvinner sjelden fullstendig. Symptomene svinger ofte. I noen perioder er symptomene minimale, mens de i andre kan bli verre.

Hvordan «blir» du en hypokonder?

Det er flere forklaringer på hvordan man blir en hypokonder. Nedenfor skal vi analysere de viktigste teoriene som finnes for øyeblikket.

Fra det kognitiv-perseptuelle perspektivet, adresserer eksperter hypokondri som en manifestasjon av en endring på det kognitive eller perseptuelle nivået. Basert på dette, har de utdypet flere hypoteser:

 • Barsky og Klerman forklarte at hypokonder-forsøkspersoner har en oppmerksom stil som er preget av forsterkning av kroppssignaler. Dette fører til såkalt hypervigilance (overdreven vaktsomhet) av ubehagelige kroppssignaler, selektiv oppmerksomhet på milde symptomer og en tendens til å vurdere normale sensasjoner som unormale.
 • Keller forklarer at på den ene siden, disponerer visse tidlige erfaringer folk for å være overdrevent oppmerksomme på somatiske symptomer. På den annen side fungerer visse faktorer som fellingsmidler. De konkluderte med at det å lære denne typen atferd tidlig kan øke risikoen for å utvikle hypokondri.
 • Warwick og Salkovskis utviklet en modell som forklarte hvordan erfaringer med sykdom førte til dannelse av dysfunksjonell helsetro. Denne troen forblir sovende frem til en kritisk hendelse utløser fremveksten av automatiske negative tanker. Dette fører til selektiv oppmerksomhet til symptomer, samt økt angst.
 

Fra det psykososiale perspektivet, mener eksperter at hypokondri er en bestemt kommunikasjonstype. De argumenterer for at hypokondere har kommunikasjonsmangler og at de uttrykker seg gjennom symptomene sine.

Hva kan du gjøre hvis du lider av hypokondri?

Det er avgjørende at du oppsøker psykologisk hjelp for å oppdage bedre måter å håndtere angsten, frykten og de negative tankene på.

Her er noen retningslinjer som kan hjelpe deg til å begynne med:

 • Vær oppmerksom på problemet og analyser erfaringen din og faktorene som utløser hypokondritankene.
 • Fokuser oppmerksomheten din på noe annet. Du kan lære meditasjonsteknikker som hjelper deg med å leve «her og nå».
 • Unngå å stadig lese nyheter om pandemien eller å slå opp informasjon om symptomene på nettet.
 • Ikke la hele livet ditt dreie seg om problemet.
 • Gjør positiv tenking til det beste våpenet ditt.
 • Ikke la negative og katastrofale tanker dominere deg.
 • Se etter alternative forklaringer som kan forklare symptomene dine.
 • Unngå det såkalte «white bear problem» eller «ironic process theory«. Denne effekten sier at hvis du prøver å unngå å tenke på en hvit bjørn, vil det være umulig for deg å slutte med nettopp dette. Det samme gjelder symptomer.
 • Ikke føl deg skyldig.
 • Unngå overdramatisering. Husk at du føler somatiske følelser som er utløst av negative følelser. Selv om de er plagsomme, er de ikke farlige og de vil forsvinne til slutt.
 • Evaluer fremgangen din og belønn deg selv.
En kvinne hos psykologen

Hypokondri og COVID-19: hvordan kan du hjelpe noen som lider av hypokondri?

Hvis du kjenner noen som er en hypokonder, vil dette være praktiske måter å hjelpe dem på:

 • Vær empatisk, tålmodig og ikke-dømmende. Forsøk å sette deg selv i den andre personens sko, og forestill deg frykten de kan føle fordi de tror at de har en sykdom (COVID-19 i dette tilfellet).
 • Oppfordre dem til å oppsøke psykologisk hjelp.
 • Ikke forsterk de hypokondriske bekymringene deres.
 • Unngå å overbeskytte dem.
 • Hvis de er redde for å møte opp til legetimen sin og du ikke kan bli med dem på grunn av pandemien, kan du prøve å hjelpe dem med å holde seg rolig.
 • Ikke gi etter for ønsket deres om å dra til legen igjen «bare for å være sikker» eller å gjentatte ganger ringe koronavirustelefonen. Dette vil kun redusere angsten deres på kort sikt, men vil opprettholde problemet på lang sikt.
 • Hjelp dem med å fokusere på positive tanker.
 • Oppfordre dem til å se etter positive distraksjoner.
 • Hjelp dem med å belønne små de fremskrittene de gjør.
 

Hypokondri er vanskelig å håndtere, da det ofte er assosiert med angstlidelser. Blandingen av hypokondri og COVID-19 setter mennesker i en situasjon de ikke er vant til og disponerer dem for symptomer på angst.

Hjemmeisoleringen og pandemisituasjonen generelt kan forverre symptomene hos personer med hypokondri. Selv om de retningslinjene vi delte ovenfor kan hjelpe, er de ikke en løsning på problemet. Den beste tilnærmingen er å oppsøke spesialisert behandling eller å fortsette med eksisterende behandling etter koronaviruskrisen er over.