Hjemmeisolering og allerede eksisterende psykiske helseproblemer

Depresjon, avhengighetsproblemer, schizofreni, anoreksi ... Mange som står overfor hjemmeisoleringen har allerede et psykisk helseproblem eller en psykologisk lidelse. Les videre for å lære mer.
 

Effektene isolering har på mennesker med eksisterende psykiske helseproblemer er et tema som det er fort gjort å neglisjere. Vi har glemt dem som allerede led av en mental helse- eller psykologisk lidelse.

Noen lider kanskje av avhengighetsproblemer, schizofreni, borderline personlighetsforstyrrelse eller spiseforstyrrelser som bulimi eller anoreksi. Vi bør heller ikke glemme de som passer på familiemedlemmer som lider av disse problemene.

I denne forbindelse har organisasjoner som University of Washington advart om at enda en effekt av COVID-19-pandemien er tilfeller av depresjon forårsaket av situasjonen vi går gjennom. Det er imidlertid mange som ikke tar mennesker med eksisterende psykiske problemer i betraktning.

Psykologer advarer om en økning i tilbakefall. De understreker at det haster med å etablere oppfølgings- og støttenettverk og å la fagpersoner dra til disse pasientene for å følge med på tilstanden deres.

Dette er fordi det noen ganger ikke er nok med en samtale, ettersom fagpersoner må være fysisk til stede for å legge merke til kriser, tilbakeslag og kritiske situasjoner som kan ha alvorlige konsekvenser.

En nervøs kvinne

Eksisterende psykiske helseproblemer i karantene eller isolering

Hvis noens psykiske helseproblemer allerede var usynlige før pandemien, vil de nå bli værende på et enda mer tilbaketrukket og, fremfor alt, neglisjert sted.

 

Mange har mistet rutinene sine. Støttegruppene og terapitimene som gjorde at mange kunne fortsette fremover i hverdagen, har blitt utsatt på ubestemt tid. Nettopp på grunn av dette, går noen tilbake til avhengigheten sin.

Andre er på grensen til å falle tilbake i depresjon. Mange vet fortsatt ikke hvordan de skal reagere på et barn som kanskje ikke lenger vil ta medisinene sine mot den psykiatriske tilstanden sin. Det er mange forskjellige tilfeller, noe som betyr at effekten av hjemmeisolering er enorm.

Kina har allerede tatt dette med i beregningen. Faktisk, ganske nylig, publiserte The Lancet en studie der legene Hao Jao og Jian Chen tok en nærmere titt på dette problemet.

Det har vist seg at personer med psykiske problemer har større risiko for å få koronaviruset. Mange har et svekket immunforsvar. Andre har en større tendens til å hoppe over isoleringen og delta i atferd som øker risikoen for smitte. Psykiske helseproblemer fører ofte til andre sykdommer, noe som øker sårbarheten deres for infeksjoner.

En annen faktor er det faktum at det stadig blir vanskeligere for disse pasientene å få tilstrekkelig psykologisk og medisinsk behandling når de har behov for det.

 

Nedenfor analyserer vi andre faktorer når det gjelder hjemmeisolering og eksisterende psykiske helseproblemer.

Hendene til en stresset mann

Forsømte realiteter

Hjemmeisoleringen kan være vanskeligere for personer med eksisterende psykiske problemer, ettersom mange har vanskeligere for å be om støtte og hjelp.

For eksempel kan mange av disse menneskene ha nytte av å gå en kort spasertur hver dag. Selv om dette fremdeles er umulig i mange land, som i Norge, har ikke dette vært lov i andre land.

Enda en faktor er det faktum at mange ikke har tilgang til sollys. Situasjonen forverres ytterlige dersom de i tillegg til dette lider av en psykisk lidelse eller sykdom. Det er imidlertid også noen andre problemer vi må ha i bakhodet:

 • Situasjonen vi går gjennom nå, er en trigger for de med fobier, tvangslidelser eller påtrengende tanker.
 • Mange, etter flere år i terapi, har lært å håndtere nød og finne strategier for å takle hverdagens bekymringer og problemer. Pandemien kan imidlertid overvelde dem og, i noen tilfeller, kaste dem ut i en tilstand av hjelpeløshet.
 • De som har lidd av traumer kan gjenoppleve dem når de går gjennom denne situasjonen.
 • De som har drevet med selvskading eller stoffmisbruk, kan oppleve denne situasjonen som en utløser for å begynne med denne oppførselen igjen.
 • Noen pasienter har vært innlagt på psykiatriske sykehus i fortiden. Hjemmeisoleringen de går gjennom nå, kan få dem til å gjenoppleve disse tidene og øke bekymringene deres.
 • Disse pasientene kan ikke lenger gå til terapitimer, støttegrupper og andre rutiner som var til stor hjelp før pandemien begynte.
 

Hvilke strategier bør man følge?

Hjemmeisoleringen kan være svært problematisk når man allerede har eksisterende psykiske helseproblemer. Noen pasienter er alene. Andre, som er sammen med familiene sine, vet rett og slett ikke hva de skal gjøre. Hvis dette er din situasjon, bør du holde følgende strategier i tankene:

 • Følg de samme rutinene og timeplanene dine. Utfør de grunnleggende aktivitetene som garanterer velværet ditt, som for eksempel å hvile, spise, trene og gjøre fritidsaktiviteter, blant andre.
 • Sett opp disse rutinene sammen med fagfolkene som har behandlet deg.
 • Husk at det å be om hjelp er både greit og nødvendig. Du fortjener å følge deg bra, og du kan stole på andre for støtte.
 • Du må bygge et støttenettverk. Familie, venner, naboer, sosiale tjenester, foreninger, psykologer og leger må danne et nettverk som bidrar til å passe på deg.
 • Ha konstant kontakt med andre. Meldinger og samtaler er din daglige kilde til støtte og hjelp.
 • Husk mestringsstrategiene som har fungert for deg tidligere, som for eksempel pusteøvelser, lesing, å lytte til musikk eller lage kunst, osv.
En person får støtte fra noen andre ved psykiske helseproblemer

Hjemmeisolering og psykiske helseproblemer: konklusjon

Alt i alt, må du huske at du ikke er alene. Hvis du kjenner noen i samme situasjon, bør du tenke på hvordan du kan hjelpe dem.