Ansvarsfraskrivelse

Den nåværende juridiske etterretningen regulerer bruk av nettstedet www.utforsksinnet.no av GRUPO M CONTIGO S.L., med CIF B37527900, ved adressen Concejo 13, 37002, Salamanca, og er registrert i det kommersielle Salamanca registeret, dato 20.08.2013, side 146, volum 442, Bok 0, Ark SA-15157.

Lovverk

Med den generelle funksjon av forholdet mellom GRUPO M CONTIGO S.L., med brukerne av deres telematikktjenester som finnes på dette nettstedet, er de underlagt de spanske lover og jurisdiksjon.

Bruker benyttelse og tilgang

Brukeren forblir informert og aksepterte at tilgang til dette nettstedet ikke på noen måte innebærer oppstart av et kommersielt samarbeid med GRUPO M CONTIGO S.L., eller noen av deres lokalkontorer.

Intelektuell og industriell eiendom

Rettighetene til intellektuell eiendom som finnes i disse nettsidene, med grafisk design og koder tilhører GRUPO M CONTIGO S.L., Derfor er også reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, konvertering, eller annen aktivitet som kan utføres med innholdet i disse nettsidene strengt forbudt, selv om kilder er sitert, sett bort ifra at skriftlig samtykke fra GRUPO M CONTIGO S.L., er gitt.

Web og innhold av linker

GRUPO M CONTIGO S.L., forbeholder seg retten til å oppdatere, endre eller fjerne informasjon som finnes på nettsidene, og kan også begrense eller forby adgang til nevnt informasjon for visse brukere.

GRUPO M CONTIGO S.L., påtar seg ikke noe ansvar for informasjon i nettsidene til tredjeparter som kan nås via «linker» fra en nettside som tilhører GRUPO M CONTIGO S.L., Tilstedeværelsen av koblingen i nettsidene tilhører GRUPO M CONTIGO S.L., og er ment utelukkende for informative formål og innebærer på ingen måte råd, invitasjoner til, eller anbefalinger av disse.